CÁC DẠNG BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 11 CHƯƠNG 1

     

Bài ôn tập chương Phép dời hình cùng Phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng sẽ giúp đỡ các em khối hệ thống lại tổng thể kiến thức vẫn học sinh hoạt chương I. Thông qua các sơ đồ tứ duy, những em sẽ sở hữu được giải pháp ghi nhớ bài xích một bí quyết dễ dàng, hiệu quả.Bạn đang xem: những dạng bài xích tập hình học lớp 11 chương 1 1 chương 1 (phép trở thành hình)

1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Ngôn từ đã được học

1.2. Ghi nhớ phép phát triển thành hình qua sơ đồ tư duy

2. Bài tập minh hoạ

3.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hình học lớp 11 chương 1

Luyện tập bài xích 9 chương 1 hình học 11

3.1 Trắc nghiệm về phép dời hình cùng Phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng

3.2 bài bác tập SGK và nâng cao về phép dời hình và Phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng

4.Hỏi đáp vềbài 9 chương 1 hình học tập 11


*

a) Tổng quan


*

b) những kí hiệu


*

c) Biểu thức tọa độ
*

d) Sơ thứ tính chất


*

a) Sơ đồ những phép đổi mới hình


b) Sơ đồ trình diễn mối tương tác giữa các phép biến hình


Bài tập 1:

Trong khía cạnh phẳng (Oxy) mang lại (overrightarrow u = left( 1; - 2 ight))

a) Viết phương trình hình ảnh của mỗi con đường trong trường thích hợp sau:

+) Đường trực tiếp a bao gồm phương trình: 3x-5y+1=0 ?

+) Đường trực tiếp b bao gồm phương trình: 2x+y+100=0

b) Viết phương trình mặt đường tròn hình ảnh của đường tròn (C ): (x^2 + y^2 - 4 mx + y - 1 = 0)

c) Viết phương trình con đường (E) ảnh của (E): (fracx^29 + fracy^24 = 1)

d) Viết phương trình hình ảnh của (H): (fracx^216 - fracy^29 = 1)

Hướng dẫn giải:

a) gọi M(x;y) thuộc những đường đã đến và M’(x’;y’) thuộc các đường hình ảnh của chúng.

Theo công thức tọa độ của phép tịnh tiến ta có: (left{ eginarraylx" = 1 + x\y" = - 2 + yendarray ight. Rightarrow left{ eginarraylx = x" - 1\y = y" + 2endarray ight.)

Thay x, y vào phương trình những đường ta có:

Đường trực tiếp a’: 3(x’-1)-5(y’+2)+1=0 ( Leftrightarrow )3x’-5y’-12=0

Đường thẳng b’: 2(x’-1)+(y’+2)+100=0 tốt : 2x’+y’+100=0

b) Đường tròn (C’): (left( x" - 1 ight)^2 + left( y" + 2 ight)^2 - 4left( x" - 1 ight) + y" + 2 - 1 = 0)

Hay: (x^2 + y^2 - 6 mx + 5y + 10 = 0)

c) Đường (E’): (fracleft( x" - 1 ight)^29 + fracleft( y" + 2 ight)^24 = 1 Leftrightarrow fracleft( x - 1 ight)^29 + fracleft( y + 2 ight)^24 = 1)

d) Đường (H’): (fracleft( x" - 1 ight)^216 - fracleft( y" + 2 ight)^29 = 1 Leftrightarrow fracleft( x - 1 ight)^216 - fracleft( y + 2 ight)^29 = 1).

Bài tập 2:

Cho điểm M(2;-3). Tìm hình ảnh của điểm M qua phép đối xứng trục d: y-2x=0.

Xem thêm:

Hướng dẫn giải:

Gọi N(x;y) là điểm đối xứng cùng với M qua d với H là trung điểm của MN thì M,N đối xứng nhau qua d thì đk là: (left{ eginarrayloverrightarrow MN .overrightarrow U = 0quad left( 1 ight)\H in dquad quad left( 2 ight)endarray ight.,)

Ta có: (overrightarrow MN = left( x - 2;y + 3 ight)quad overrightarrow U = left( 1;2 ight)quad H = left( fracx + 22;fracy - 32 ight)).

Điều kiện (*) ( Leftrightarrow left{ eginarraylleft( x - 2 ight).1 + left( y + 3 ight).2 = 0\fracx + 22 = fracy - 32endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx + 2y + 4 = 0\y = x + 5endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayly = frac13\x = - frac143endarray ight. Rightarrow N = left( - frac143;frac13 ight).)

Bài tập 3:Hướng dẫn giải:

Gọi M(x;y) là điểm bất kỳ thuộc (O;R) cùng (E).

Xem thêm: Giữa Vật Chất Và Ý Thức Có Trước Ý Thức? Ý Thức (Triết Học Marx

M’(x’;y’) là ảnh của M qua phép đối xứng trung ương I.

Khi kia I là trung điểm của MM’ yêu cầu ta có:

(left{ eginarraylx_I = fracx + x"2\y_I = fracy + y"2endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx" = 2.1 - x\y" = 2.2 - yendarray ight.)

(Rightarrow left{ eginarraylx = 2 - x"\y = 4 - y"endarray ight. Rightarrow left PREVIOUS

Bài tập toán 11 (Đủ dạng cả năm Đại số hình học tập hay), tổng hợp bài tập toán 11 cả năm Đầy Đủ

NEXT

Bài tập trắc nghiệm Đạo hàm bạn dạng full, 250 bài xích tập trắc nghiệm Đạo hàm