Các Bài Toán Tổng Tỉ Lớp 4

     

Hướng dẫn giải toán lớp 4 - Dạng tổng tỉ

A. Biện pháp giải chung

Bước 1. Vẽ sơ đồ theo dữ kiện bài xích ra.

Bạn đang xem: Các bài toán tổng tỉ lớp 4

Bước 2. Tìm kiếm tổng số phần bằng nhau

Bước 3. Tra cứu số bé bỏng và số lớn (Có thể tìm kiếm số lớn trước hoặc tìm sau cùng ngược lại)

Số nhỏ xíu = (Tổng : số phần bằng nhau) x số phần của số nhỏ bé (Hoặc Tổng - số lớn)

Số lớn = (Tổng: số phần bằng nhau) x số phần của số lớn (Hoặc tổng - số bé)

Bước 4. Kết luận đáp số

(Học sinh tất cả thể tiến hành thêm bước thử lại để kiểm chứng kết quả)

B. Trường hợp đặc biệt

Đề bài bác nhiều câu hỏi lại không cho dữ kiện đầy đủ về tổng cùng tỉ số mà có thể mang lại dữ kiện như sau:

- Thiếu (ẩn) tổng (Cho biết tỉ số, không cho biết tổng số)

- Thiếu (ẩn) tỉ (Cho biết tổng số, không cho biết tỉ số)

- cho dữ kiện thêm, bớt số, tạo tổng (tỉ) mới tìm số ban đầu.

Với những câu hỏi cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về việc cơ bản.

Các lỗi tốt mắc phải khi giải câu hỏi tổng tỉ, hiệu tỉ

Những dạng việc tổng tỉ, hiệu tỉ tuy không thực sự phức tạp, nhưng một số việc dạng ẩn, học sinh dễ mắc phải những không đúng sót sau:

Hiểu sai bản chất bài xích toán.Gộp bước làm, có tác dụng tắt nên đo lường sai.Quên ghi đơn vị (lỗi không nên cơ bản của các bài toán lời văn)

C. Bài xích tập vận dụng

Dạng toán tổng – tỉ cơ bản

Tuổi Mẹ cùng An 36 tuổi. Tuổi mẹ bằng 7/2 tuổi An. Hỏi mỗi người từng nào tuổi?

Giải

Sơ đồ số phần bằng nhau:

*

Tổng số phần bằng nhau:

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị một phần:

36 : 9 = 4 (tuổi)

Số tuổi của mẹ:

4 x 7 = 28 (tuổi)

Số tuổi của An:

4 x 2 = 8 (tuổi)

Đáp số: Mẹ 28 tuổi; An 8 tuổi.

Dạng toán tổng – tỉ (ẩn)

Có hai thùng đựng 96 lít dầu. 5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng đựng từng nào lít dầu?

Giải.

Sơ đồ số phần bằng nhau:

*

Ta có: 5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai

Hay: thùng thứ nhất bằng 3/5 thùng thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Giá trị một phần:

96 : 8 = 12 (lít)

Số lít dầu thùng thứ nhất đựng:

12 x 3 = 36 (lít)

Số lít dầu thùng thứ nhì đựng:

12 x 5 = 60 (lít)

Đáp số: 36 (lít); 60 (lít).

Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ (ẩn)

Tìm nhị số tự nhiên, biết trung bình cộng của bọn chúng là 120 với 1/3 số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai.

Giải.

Sơ đồ số phần bằng nhau:

*

Tổng nhị số là:

120 x 2 = 240

1/3 số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai

Ha: số thứ nhất bằng 3/7 số thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 7 = 10 (phần)

Giá trị một phần:

240 : 10 = 24

Số thứ nhất là:

24 x 3 = 72

Số thứ nhì là:

24 x 7 = 168

Đáp số: 72 cùng 168

Dạng ẩn mối liên hệ

Một team 5 bạn đi cân sức khỏe. Kết quả như sau:

Bạn An với Bình cân nặng nặng 76kg.

Bạn Bình và bỏ ra cân nặng 84kg.

Bạn đưa ra và Dũng cân nặng nặng 74kg.

Bạn Dũng cùng Hồng cân nặng nặng 50kg.

Bạn An, Bạn Chi, Hồng cân nặng 100kg.

Hãy tính xem mỗi bạn cân nặng bao nhiêu?

Giải

Bạn An cùng Bình cân nặng 76kg. Bạn Bình và bỏ ra cân nặng 84kg.

Suy ra: Bạn chi cân nặng hơn An: 84 – 76 = 8kg.

Bạn chi và Dũng cân nặng nặng 74kg. Bạn Dũng và Hồng cân nặng 50kg.

Suy ra : Bạn bỏ ra cân nặng hơn Hồng: 74 – 56 = 24kg.

Sơ đồ số phần:

Bạn Chi: |=============| (chọn có tác dụng một phần)

Bạn An: |==========|- 8-|

Bạn Hồng: |======|—24—–|

Tổng số phần: 1 + 1+ 1 = 3 phần.

Giá trị của 3 phần : 100 + 8+ 24 = 132.

Giá trị một phần: 132 : 3 = 44.

Bạn đưa ra cân nặng: 44 x 1 = 44kg.

Bạn An cân nặng nặng: 44 – 8 = 36kg.

Xem thêm: Nhiệt Độ Trung Bình Của Người Là Bao Nhiêu? 8 Điều Chưa Biết Về Nhiệt Độ Cơ Thể

Bạn Hồng cân nặng nặng: 44 – 24 = 20kg.

Bạn Dũng cân nặng nặng: 74 – 44 = 30kg.

Bạn Bình cân nặng nặng: 84 – 44 = 40kg.

Các bài tập Tổng tỉ tất cả lời giải

Bài 1:Hai số có tổng là 3773 cùng tỉ số của chúng là 41 với 8. Tra cứu số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:

41 + 8 = 49 (phần)

Số bé bỏng là:

3773 : 49 × 8 = 616

Đáp số: 3157

Bài 2:Hai số bao gồm tổng là 5265 và tỉ số của bọn chúng là 97 với 38. Tra cứu số lớn.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:

97 + 38 = 135 (phần)

Số lớn là:

5265 : 135 × 97 = 3783

Đáp số: 3783

Bài 3: Một sợi dây rất dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất nhiều năm gấp 3 lần đoạn dây thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài từng nào mét?

Nhận xét

- bài toán dạng tìm nhị số khi biết tổng cùng tỉ số của nhị số.

- Dự kiện bài xích thuộc dạng ẩn tỉ số.

Giải đưa ra tiết

Bước 1. Đưa về dạng cơ bản

Đoạn thứ nhì bằng 1/3 đoạn thứ nhất

Bước 2. Vẽ sơ đồ

Số thứ nhất: |-----|

Sỗ thứ hai: |-----|-----|-----|

Bước 3. Số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4

Bước 4. Đoạn thứ nhất lâu năm là: 28:4 = 7(m)

Đoạn thứ 2 dài là: 28:4 x 3 = 21(m)

Bước 5. Đáp số: Đoạn 1: 7(m);

Đoạn 2: 21(m)

Bài 4:Hai số có tổng là 1236 và tỉ số của chúng là 84 và 19. Tìm kiếm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:

84 + 19 = 103 (phần)

Số nhỏ nhắn là:

1236 : 103 × 19 = 228

Đáp số: 1008

Bài 5:Hai số bao gồm tổng là 3250 và tỉ số của bọn chúng là 77 với 48. Search số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:

77 + 48 = 125 (phần)

Số nhỏ xíu là:

3250 : 125 × 48 = 1248

Đáp số: 2002

Bài 6:Hai số gồm tổng là 740 với tỉ số của chúng là 57 và 17. Kiếm tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:

57 + 17 = 74 (phần)

Số bé bỏng là:

740 : 74 × 17 = 170

Đáp số: 570

Bài 7:Hai số bao gồm tổng là 1526 cùng tỉ số của bọn chúng là 70 và 39. Tìm kiếm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:

70 + 39 = 109 (phần)

Số bé là:

1526 : 109 × 39 = 546

Đáp số: 980

Bài 8: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó?

Bài giải:

Sơ đồ đoạn thẳng

Số bé: |-----|-----|-----|

Số lớn: |-----|-----|-----|-----|-----|

Tổng số phần bằng nhau là:3 + 5 = 8 (phần)

Số nhỏ nhắn là: 96 : 8 x 3 = 36

Số lớn là: 96 – 36 = 6

Đáp số : Số bé: 36

Số lớn: 60

Bài 9:Hai số có tổng là 8701 với tỉ số của bọn chúng là 86 với 27. Kiếm tìm số lớn.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:

86 + 27 = 113 (phần)

Số lớn là:

8701 : 113 × 86 = 6622

Đáp số: 6622

Bài 10:Hai số có tổng là 7920 cùng tỉ số của chúng là 61 cùng 19. Search số lớn.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:

61 + 19 = 80 (phần)

Số lớn là:

7920 : 80 × 61 = 6039

Đáp số: 6039

Bài 11:Hai số gồm tổng là 1378 và tỉ số của chúng là 49 với 4. Tìm kiếm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:

49 + 4 = 53 (phần)

Số bé là:

1378 : 53 × 4 = 104

Đáp số: 1274

Bài 12: Minh cùng Khôi tất cả 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng 2/3 số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Bài giải:

Sơ đồ đoạn thẳng

Số vở của Minh: |-----|-----|

Số vở của Khôi: |-----|-----|-----|

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là: 25 : 5 x 2 = 10 (quyển vở)

Số vở của Khôi là : 25 : 5 x 3 = 15 (quyển vở)

Đáp số: Minh: 10 quyển vở

Khôi: 15 quyển vở

Bài 13:Hai số tất cả tổng là 7030 với tỉ số của chúng là 53 cùng 21. Tra cứu số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:

53 + 21 = 74 (phần)

Số bé là:

7030 : 74 × 21 = 1995

Đáp số: 5035

Bài 14:Hai số có tổng là 7130 với tỉ số của bọn chúng là 83 với 32. Tìm số bé.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:

83 + 32 = 115 (phần)

Số bé xíu là:

7130 : 115 × 32 = 1984

Đáp số: 5146

Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìm kiếm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Nhận xét

- việc dạng tìm nhì số khi biết tổng cùng tỉ số của nhì số. Chiều nhiều năm là số lớn, chiều rộng là số bé, tổng là nửa chu vi.

- Dự kiện bài thuộc dạng ẩn tổng.

=> Trước lúc giải bài bác theo các bước cơ bản phải tiến hành lập luận để kiếm tìm tổng

Giải đưa ra tiết

Bước 1. Đưa về dạng cơ bản

=> Nửa chu vi hình chữ nhật là: 350 : 1 = 175.

Bước 2. Vẽ sơ đồ

Chiều rộng: |-----|-----|-----|

Chiều dài : |-----|-----|-----|-----|

Bước 3. Số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7

Bước 4. Chiều rộng là: 175:7 x 3 = 75(m)

Chiều dài là: 175:7 x 4 = 100(m)

Bước 5. Đáp số: Chiều rộng: 75(m); Chiều dài: 100(m)

Bài 16:Hai số bao gồm tổng là 3535 và tỉ số của chúng là 95 cùng 6. Kiếm tìm số lớn.

Bài giải:

Có tổng số phần bằng nhau là:

95 + 6 = 101 (phần)

Số lớn là:

3535 : 101 × 95 = 3325

Đáp số: 3325

Bài 17: Tổng của nhị số bằng số lớn nhất của số có hai chữ số. Tỉ số của nhị số đó là 4/5. Tìm hai số đó.

Xem thêm: Mua Máy Tính Vinacal 570Es Plus Ii Ở Đâu, Vinacal 570Es Plus Ii

Nhận xét

- việc dạng tìm nhị số lúc biết tổng với tỉ số của nhị số

- Dự kiện bài xích thuộc dạng ẩn tổng.

=> Trước khi giải bài bác theo những bước cơ bản phải tiến hành lập luận để tìm kiếm tổng

Giải chi tiết

Bước 1. Đưa về dạng cơ bản

- Số lớn nhất của số có hai chữ số là 99. Vậy tổng hai số là 99