Các Bài Toán Lớp 4 Và Cách Giải

  -  
Tài liệu trả lời Giải Toán lớp 4 ngắn gọn, đầy đủ, chi tiết từng bài xích tập bên dưới đây chắc chắn là sẽ là tài liệu quan trọng và hữu ích cho những em học tập sinh. Lân cận đó, với cách khối hệ thống các bài học kinh nghiệm khoa học, rõ ràng, bám sát đít chương trình học tập sách giáo khoa, những bậc phụ huynh cũng khá dễ dàng theo dõi, từ bỏ đó chủ động hơn trong bài toán hướng dẫn con em mình học ở nhà đạt công dụng cao.

mục lục phần giải toán lớp 4

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG- Giải Toán 4 trang 3, 4 - Ôn tập những số đến 100 000- Giải Toán 4 trang 4, 5 - Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 5 - Ôn tập các số cho 100 000 (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 6 - Biểu thức có chứa một chữ- Giải Toán 4 trang 7 - rèn luyện trang 7 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 9, 10 - những số có sáu chữ số- Giải Toán 4 trang 10 - rèn luyện trang 10 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 11, 12 - Hàng cùng lớp- Giải Toán 4 trang 13 - So sánh những số có không ít chữ số- Giải Toán 4 trang 13, 14 - Triệu và lớp triệu- Giải Toán 4 trang 15 - Triệu cùng lớp triệu (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 16 - rèn luyện trang 16 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 17, 18 - luyện tập trang 17 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 19 - dãy số từ nhiên- Giải Toán 4 trang 20 - Viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân- Giải Toán 4 trang 22 - so sánh và xếp thứ tự các số từ bỏ nhiên- Giải Toán 4 trang 22, Luyện tập - luyện tập trang 22 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 23 - Yến, tạ, tấn- Giải Toán 4 trang 24 - Bảng đơn vị đo khối lượng- Giải Toán 4 trang 25 - Giây, thay kỉ- Giải Toán 4 trang 26 - rèn luyện trang 26 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 27 - kiếm tìm số vừa đủ cộng- Giải Toán 4 trang 28 - luyện tập trang 28 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 29 - Biểu đồ- Giải Toán 4 trang 30, 31, 32 - Biểu vật dụng (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 33, 34 - rèn luyện trang 33 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 35, 36 - luyện tập chung trang 35 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 36, 37 - rèn luyện chung trang 36 SGK Toán 4CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC1. Phép cộng và phép trừ- Giải Toán 4 trang 39 - Phép cộng- Giải Toán 4 trang 40 - Phép trừ- Giải Toán 4 trang 40, 41 - rèn luyện trang 40 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 42 - Biểu thức có chứa nhì chữ- Giải Toán 4 trang 43 - đặc điểm giao hoán của phép cộng- Giải Toán 4 trang 43, 44 - Biểu thức tất cả chứa ba chữ- Giải Toán 4 trang 45 - Tính chất kết hợp của phép cộng- Giải Toán 4 trang 46 - rèn luyện trang 46 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 47 - Tìm nhị số khi biết tổng với hiệu của hai số đó- Giải Toán 4 trang 48 Luyện tập - luyện tập trang 48 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 48 luyện tập chung - luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 49 - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt- Giải Toán 4 trang 50 - hai tuyến đường thẳng vuông góc- Giải Toán 4 trang 51 - hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song- Giải Toán 4 trang 52, 53 - Vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc- Giải Toán 4 trang 53, 54 - Vẽ hai tuyến phố thẳng tuy vậy song- Giải Toán 4 trang 54 - thực hành thực tế vẽ hình chữ nhật- Giải Toán 4 trang 55 - thực hành vẽ hình vuông- Giải Toán 4 trang 55 Luyện tập - rèn luyện trang 55 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 56 - rèn luyện chung trang 56 SGK Toán 42. Phép nhân- Giải Toán 4 trang 57 - Nhân cùng với số có một chữ số- Giải Toán 4 trang 58 - đặc thù giao hoán của phép nhân- Giải Toán 4 trang 59, 60 - Nhân với 10, 100, 1000,...Chia mang đến 10, 100, 1000,....

Bạn đang xem: Các bài toán lớp 4 và cách giải

- Giải Toán 4 trang 61 - Tính chất kết hợp của phép nhân- Giải Toán 4 trang 62 - Nhân với số có tận thuộc là chữ số 0- Giải Toán 4 trang 63, 64 - Đề-xi-mét vuông- Giải Toán 4 trang 65 - Mét vuông- Giải Toán 4 trang 66, 67 - Nhân một vài với một tổng- Giải Toán 4 trang 67, 68 - Nhân một vài với một hiệu- Giải Toán 4 trang 68 - rèn luyện trang 68 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 69 - Nhân cùng với số tất cả hai chữ số- Giải Toán 4 trang 69, 70 - luyện tập trang 69 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 71 - trình làng nhân nhẩm số có hai chữ số với 11- Giải Toán 4 trang 73 - Nhân với số có tía chữ số- Giải Toán 4 trang 73 (tiếp) - Nhân cùng với số có tía chữ số (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 74 - rèn luyện trang 74 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 75 - luyện tập chung trang 75 SGK Toán 43. Phép chia- Giải Toán 4 trang 76 - phân chia một tổng cho một số- Giải Toán 4 trang 77 - phân tách cho số bao gồm một chữ số- Giải Toán 4 trang 78 - luyện tập trang 78 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 78, 79 - Chia một trong những cho một tích- Giải Toán 4 trang 79 - phân chia một tích cho một số- Giải Toán 4 trang 80 - phân tách hai số bao gồm tận cùng là những chữ số 0- Giải Toán 4 trang 81 - phân chia cho số có hai chữ số- Giải Toán 4 trang 82 - phân chia cho số gồm hai chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 83 - luyện tập trang 83 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 84 - chia cho số tất cả hai chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 84 - Luyện tập trang 84 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 85 - Thương có chữ số 0- Giải Toán lớp 4 trang 86 - phân chia cho số có tía chữ số- Giải Toán lớp 4 trang 87 - luyện tập trang 87 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 88 - phân tách cho số có tía chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 89 - luyện tập trang 89 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 90 - luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 91,93 - luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

CHƯƠNG III. DẤU HIỆU chia HẾT cho 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH1. Dấu hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 3- Giải Toán lớp 4 trang 95 - tín hiệu chia hết cho 2- Giải Toán lớp 4 trang 96 - dấu hiệu chia hết mang đến 5- Giải Toán lớp 4 trang 96, luyện tập - rèn luyện trang 96 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 97 - tín hiệu chia hết mang lại 9- Giải Toán lớp 4 trang 98 - dấu hiệu chia hết cho 3- Giải Toán lớp 4 trang 98, luyện tập - rèn luyện trang 98 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 99 - luyện tập chung trang 99 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 100 - Ki-lô-mét vuông- Giải Toán lớp 4 trang 100, 101 - rèn luyện trang 100 SGK Toán 42. Ra mắt hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 102, 103 - Hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 104 - diện tích hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 104, 105 - rèn luyện trang 104 SGK Toán 4CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI1. Phân số- Giải Toán lớp 4 trang 107 - Phân số- Giải Toán lớp 4 trang 108 - Phân số với phép phân tách số tự nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 110 - Phân số với phép chia số tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 110, Luyện tập - luyện tập trang 110 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 112 - Phân số bằng nhau- Giải Toán lớp 4 trang 114 - Rút gọn phân số- Giải Toán lớp 4 trang 114, Luyện tập - rèn luyện trang 114 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 116 - Quy đồng mẫu mã số các phân số- Giải Toán lớp 4 trang 116 (tiếp) - Quy đồng chủng loại số những phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 117 - luyện tập trang 117 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 118 - rèn luyện chung trang 118 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 119 - so sánh hai phân số cùng mẫu mã số- Giải Toán lớp 4 trang 120 - rèn luyện trang 120 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 122 - đối chiếu hai phân số khác chủng loại số- Giải toán lớp 4 trang 122, Luyện tập - rèn luyện trang 122 SGK Toán 4

- Giải Toán lớp 4 trang 123 - rèn luyện chung trang 123 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 123, 124 - rèn luyện chung trang 123, 124 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 124, 125 - luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 42. Những phép tính với phân số- Giải Toán lớp 4 trang 126 - Phép cộng phân số- Giải Toán lớp 4 trang 127 - Phép cộng phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 128 - rèn luyện trang 128 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 128, 129 - luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 129 - Phép trừ phân số- Giải Toán lớp 4 trang 130, Phép trừ phân số (tiếp theo) - Phép trừ phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 131, Luyện tập - rèn luyện trang 131 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 131, 132, luyện tập chung - luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 133 - Phép nhân phân số- Giải Toán lớp 4 trang 133, Luyện tập - luyện tập trang 133 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 134- rèn luyện trang 134 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 135 - tra cứu phân số của một số- Giải Toán lớp 4 trang 136 - Phép chia phân số- Giải Toán lớp 4 trang 136 - rèn luyện trang 136 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 137 - luyện tập trang 137 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 137, 138 - rèn luyện chung trang 137, 138 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 138, luyện tập chung - luyện tập chung trang 138 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 138, 139 - rèn luyện chung trang 138, 139 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 139 - luyện tập chung trang 139 SGK Toán 43. Trình làng hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 140, 141 - Hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 142, 143 - diện tích hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 143, 144 - luyện tập trang 143 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 144, 145 - rèn luyện chung trang 144, 145 SGK Toán 4CHƯƠNG V. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN quan lại ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ1. Tỉ số - một trong những bài toán liên quan đến tỉ số- Giải Toán lớp 4 trang 147 - ra mắt tỉ số- Giải Toán lớp 4 trang 148 - Tìm hai số khi biết tổng cùng tỉ số của hai số đó- Giải Toán lớp 4 trang 148, Luyện tập - rèn luyện trang 148 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 149, Luyện tập - luyện tập trang 149 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 149 rèn luyện chung - luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 150, 151 - Tìm nhì số khi biết hiệu và tỉ số của nhị số đó- Giải Toán lớp 4 trang 151 - rèn luyện trang 151 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 152 - rèn luyện chung trang 152 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 153 - rèn luyện chung trang 153 SGK Toán 42. Tỉ lệ bản đồ với ứng dụng- Giải Toán lớp 4 trang 155 - Tỉ lệ bạn dạng đồ- Giải Toán lớp 4 trang 157 - Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ- Giải Toán lớp 4 trang 158, Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ (tiếp theo) - Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ (tiếp theo)CHƯƠNG VI. ÔN TẬP- Giải Toán lớp 4 trang 160, 161 - Ôn tập về số trường đoản cú nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 161 - Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 161, 162 - Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 162, 163 - Ôn tập về các phép tính cùng với số từ nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 163 - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 164 - Ôn tập về các phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 164, 165, 166 - Ôn tập về biểu đồ- Giải Toán lớp 4 trang 166, 167 - Ôn tập về phân số- Giải Toán lớp 4 trang 167, 168 - Ôn tập về những phép tính với phân số- Giải Toán lớp 4 trang 168, 169 - Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 169 - Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 170 - Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 170, 171 - Ôn tập về đại lượng- Giải Toán lớp 4 trang 171, 172 - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 172, 173 - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 173 - Ôn tập về hình học- Giải Toán lớp 4 trang 174 - Ôn tập về hình học tập (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 175, Ôn tập về tìm kiếm số trung bình cộng - Ôn tập về kiếm tìm số trung bình cộng- Giải Toán lớp 4 trang 175, Ôn tập về tìm nhì số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng với hiệu của nhị số đó- Giải Toán lớp 4 trang 176 - Ôn tập về tìm nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số đó- Giải Toán lớp 4 trang 176, 177 - luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 177 - rèn luyện chung trang 177 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 178 - luyện tập chung trang 178 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 179 - luyện tập chung trang 179 SGK Toán 4

Trong giải toán lớp 4 với hệ thống cục bộ các dạng bài xích tập toán lớp 4 ngăn gọn và đầy đủ được cập nhật chi ngày tiết và bám sát đít với chương trình sách giáo khoa Toán 4 giúp các chúng ta có thể học môn Toán 4 thuận lợi và hiệu quả hơn. Bài xích tập trường đoản cú chương I cho chương 6 với tất cả các ngôn từ chương trình học tập từ số từ bỏ nhiên, bảng đơn vị chức năng đo khối lượng, tư phép tính với các số từ nhiên, phần hình học thuộc với các phép tính phân số, tỉ số, toàn bộ được biên soạn và xây dựng chi tiết và rõ ràng nhất.

*

Tài liệu giải toán 4, giải bài xích tập toán lớp 4 chọn lọc

Với sách giải bài xích tập Toán 4 các em học sinh lớp 4 ngoài việ khám phá và củng cố kỹ năng và kiến thức còn được trả lời làm bài xích theo vô số cách khác nhau. Bên cạnh đó việc làm bài xích tập cùng tự bản thân so sánh tác dụng cũng như reviews khả năng học tập của bản thân cũng trở nên dễ dãi hơn. Qua giải toán 4 các em học viên sẽ giải bài xích tập toán lớp 4 từ học kì 1, cho học kì 2, từ kiến thức cải thiện đến cơ bạn dạng và sàng lọc cho mình bí quyết giải toán cấp tốc chóng kết quả nhất.

Xem thêm: Sự Trộn Các Ánh Sáng Màu Hay, Chi Tiết, Lý Thuyết Vật Lí 9 Bài 54:

Sách giải toán lớp 4 có giải mã hay, hấp dẫn, tất cả những bài tập gần như được hướng dẫn chi tiết vì thế các em học sinh không cần mất nhiều thời gian. Cùng với đó giải toán 4 trên mạng cũng là hiệ tượng học tập được rất nhiều em học viên lựa chọn. Với tư liệu tổng thích hợp này những em học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức đã học của mình và rất có thể thực hành làm bài xích tập và luyện đề những hơn. Các dạng bài toán hay và vấn đề khó trong công tác sgk đều được update chi huyết trong sách giải chúng ta yên trọng tâm tham khảo.

Để học tốt toán 4 ngoài câu hỏi học tập bên trên lớp lắng nghe thầy cô đào tạo và huấn luyện thì việc thực hành thực tế làm bài xích tập rất đầy đủ là bí quyết giúp những em vận dụng kiến thức dễ dãi và hợp lý hơn. Những em học sinh hoàn toàn có thể sử dụng cho quá trình học tập của chính mình để biết đến nhiều cách thức giải toán cũng tương tự phương thức làm toán gấp rút và dễ hiểu nhất.

Xem thêm: Giá Xe Máy Vision Giá Bao Nhiêu ? Giá Xe Vision 2022 Siêu Tốt

Cùng với tài liệu để học tốt toán 4 cài Miễn chi phí cũng share tới các em học sinh nhiều tài liệu có tương quan khác như so với các em học viên lớp 5 rất có thể tham khảo tư liệu Giải toán 5 với rất nhiều bài tập không giống nhau, trong quy trình học tập những em học sinh rất có thể tham khảo tài liệu giải toán 5 này để ship hàng cho quá trình ôn luyện giải bài của chính bản thân mình được xuất sắc hơn nhé.