CÁC BÀI TOÁN LỚP 3 CÓ LỜI GIẢI

     

Chia sẻ tới các thầy cô và những em học sinh khối lớp 3 các dạng bài bác tập Toán bao gồm lời văn lớp 3. Tài liệu bổ ích làm bài bác tập từ luyện.

Bạn đang xem: Các bài toán lớp 3 có lời giải

*Tải tư liệu về ngơi nghỉ cuối bài viết này.


Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN quan liêu ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Bài 1: Có 8 bao gạo đựng toàn bộ 448 kilogam gạo. Hỏi bao gồm 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2: Một siêu thị có 6 thùng nước mắm hệt nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã cung cấp hết 36 lít. Hỏi shop còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3: lúc đầu có 5 xe thiết lập chở tổng số 210 bao con đường vào kho, tiếp đến có thêm 3 xe nữa chở mặt đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao con đường được chở vào kho? (Biết những xe cài đặt chở số bao đường bằng nhau)

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4: Một siêu thị có 6 hộp bút chì giống hệt đựng tổ cộng 144 cây cây viết chì, siêu thị đã bán hết 4 hộp cây bút chì. Hỏi siêu thị còn lại từng nào cây bút chì?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5: Hùng tất cả 56 ngàn đồng download được 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng thiết lập được bao nhiêu quyển truyện tranh?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Lan bao gồm 6 hộp kẹo, Lan cho mình 24 viên kẹo thì Lan sót lại 4 vỏ hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 7: Một shop nhập về 168 bao mặt đường và chia những vào 3 kho, kế tiếp lại nhập tiếp tế mỗi kho 16 bao đường và chào bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã cung cấp bao nhiêu bao đường?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………… ………………………………………………………

Bài 8: An tất cả 64 viên bi chia phần đa thành 8 hộp, Bình gồm 48 viên bi cũng rất được chia vào các hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 9: Biết rằng cứ 5 gói kẹo hệt nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi ý muốn chia cho 36 em thiếu nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì đề nghị mua toàn bộ bao nhiêu gói kẹo?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 10: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh với bi đỏ, Dũng chia nhỏ ra thành những hộp bằng nhau, Dũng phân tách được 5 vỏ hộp bi xanh với 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng bao gồm bao nhiêu viên xanh, từng nào viên bi đỏ?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 11: Một shop có một số thùng dầu giống hệt chứa tổng cộng 72 lít, người ta thêm vào số dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít. Hỏi lúc đầu cửa hàng bao gồm bao nhiêu thùng dầu?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 12 : Huệ xếp 9 dòng thuyền mất 36 phút, Hoa xếp 6 loại thuyền mất 30 phút. Hỏi Huệ xếp 5 chiếc thuyền với Hoa xếp 4 chiếc thuyền thì có lẽ ai xếp kết thúc trước? (biết 2 bạn bắt đầu xếp thuyền và một lúc.

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 13: Có hai chở hàng, xe đầu tiên chở nhiều hơn thế nữa xe máy hai 400 kg gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao, xe sản phẩm hai chở 6 bao gạo. Hỏi mỗi xe chở được từng nào kg gạo?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 14: Có một tổ học viên tham gia trồng rừng, tín đồ ta giao cứ 5 học sinh thì trồng 25 cây, nhưng thực tế mỗi học viên lại trồng nhiều hơn nhiệm vụ được giao 2 cây đề nghị tổng số cây trồng được là 238 cây. Hỏi tổ HS đó bao gồm bao nhiêu em?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 15: Cô giáo gồm 192 viên kẹo đựng đều trong những hộp, cô giáo kéo ra mỗi hộp 8 viên để chia cho những em, sau khoản thời gian chia kết thúc cô còn lại 128 viên kẹo. Hỏi ban đầu cô giáo tất cả bao nhiêu vỏ hộp kẹo?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 16: An có một trong những hộp bi như nhau, An đếm thử 3 vỏ hộp thì thấy bao gồm 24 viên, AN kéo ra mỗi vỏ hộp 2 viên để phân tách cho Bình, sau khoản thời gian cho bình yên còn lại 48 viên. Hỏi An gồm bao nhiêu vỏ hộp bi?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 17: Một ngời tải 126 kg mặt đường dự định chia thành 9 bao nhưng kế tiếp mỗi bao lại chứa ít hơn dự định 8kg. Hỏi 126 kg con đường được chia thành mấy bao?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 18: Có 7 thùng dầu, từng thùng có 12 lít. Nếu rước số dầu trên chia số đông vào các thùng 4 lít thì phân chia được bao nhiêu thùng?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 18: Có 9 vỏ hộp kẹo nh nhau chứ tổng cộng 144 viên kẹo, người ta chia cho các em thiếu hụt nhi, từng em 4 viên thì hết 8 hộp. Hỏi bao gồm bao nhiêu em em nhỏ được phân chia kẹo?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 19: Mẹ chia kẹo đến Hồng cùng Lan, những lần chia hồng được 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau thời điểm chia xong Hồng được rất nhiều hơn Lan 12 viên kẹo. Hỏi Mỗi bạn được bao nhiêu viên kẹo?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 20: Hai thùng bao gồm 58 lít dầu, nếu phân phối thùng thứ nhất 5 lít thì thùng đầu tiên có số dầu hèn thùng sản phẩm hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu.

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 21: An mua 3 bút chì với 5 quyển vở không còn 21 nghìn, Hồng sở hữu 5 quyển vở với 5 cây bút chì hết 25 ngàn đồng. Tính số chi phí một cây bút chì, một quyển vở?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 22. Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau thời điểm bán đi 450 chiếc cốc thì quầy đó sót lại 6 thùng cốc. Hỏi trước lúc bán quầy đó bao gồm bao nhiêu mẫu cốc?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 23.

Xem thêm: Xử Nữ Hợp Với Cung Xử Nữ Nữ Hợp Với Cung Nam Nào ? GiảI M㣠Cung Hoã Ng đÁº¡O Xá»­ Nữ

Để sẵn sàng cho một hội nghị người ta vẫn kê 9 hàng ghế đầy đủ chỗ mang đến 81 người ngồi. Trên thực tiễn có đến 108 bạn đến dự họp. Hỏi nên kê thêm mấy mặt hàng ghế nữa bắt đầu đủ chỗ?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 24. Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày trang bị hai bán tốt gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cà nhì ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 25. Một chiếc cầu nhiều năm 100m gồm gồm 5 nhịp. Trong các số đó 4 nhịp dài đều nhau còn nhịp tại chính giữa thì dài hơn mỗi nhịp cơ 10m. Tính nhịp thiết yếu giữa?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 26. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như vậy có cân nặng xi măng là bao nhiêu kilôgam?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 27. Một vườn cửa cây nạp năng lượng quả tất cả 5 sản phẩm cây hồng xiêm, mỗi sản phẩm 12 cây và gồm 9 hàng cây táo, mỗi mặt hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả kia có toàn bộ bao nhiêu cây?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 28. Có 360 quyển sách xếp đầy đủ vào 2 tủ, từng tủ có 3 ngăn. Hiểu được mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách sinh hoạt mỗi ngăn gồm là bao nhiêu quyển?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 29. Trong sân tất cả 16 con ngan, số vịt nhiều gấp đôi số ngan và ít hơn số gà là 6 con. Hỏi trên sảnh có toàn bộ bao nhiêu nhỏ gà, vịt, ngan?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 30.

Trong một hội thi làm hoa, bạn Hồng làm cho được 25 bông hoa. Tính ra bạn Hồng làm được ít hơn bạn Mai 5 bông cùng chỉ bởi một nửa số bông hoa của chúng ta Hoà. Hỏi cả cha bạn đã có tác dụng được tất cả bao nhiêu bông hoa?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 31. Cứ đôi bạn đấu cùng nhau thì được một ván cờ. Hỏi có bốn bạn đấu với nhau thì được mấy ván cờ (mỗi chúng ta đều đấu với một chúng ta khác)? Hỏi

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 32. Mẹ mang ra chợ cung cấp 25 quả cam cùng 75 quả quýt. Buổi sáng bà mẹ đã phân phối được một số trong những cam và quýt, còn lại 1/5 số cam và 1 tháng 5 số quýt bà bầu để chiều cung cấp nốt. Hỏi buổi sáng chị em đã bán tốt tổng số từng nào quả cam cùng quýt?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 33. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng nề 32 kg. Trường hợp thùng đựng một phần hai số dầu hỏa kia thì nặng trĩu 17kg. Hỏi lúc thùng không đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 34. Bao gồm 234kg con đường chia phần nhiều vào 6 túi. 8 túi như vậy bao gồm số đường là bao nhiêu?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 35. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày vật dụng hai bán được gấp 3 lần ngày sản phẩm nhất. Cả nhì ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 36: Hùng có đôi mươi viên bi tất cả 3 loại: màu xanh, color đỏ, màu sắc vàng. Số bi đỏ cấp 6 lần số bi xanh; số bi vàng ít hơn số bi đỏ. Số bi tiến thưởng Hùng gồm là bao nhiêu?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 37. Túi thứ nhất đựng 18 kg gạo cùng gấp 3 lần số gạo sinh sống túi trang bị hai. Hỏi buộc phải chuyển từng nào ki-lô-gam gạo ở túi đầu tiên sang túi lắp thêm hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 38. Trong vườn bao gồm 35 cây gồm cây vải, nhãn cùng hồng xiêm. Số lượng kilomet hồng xiêm bằng một phần 7 số cây của vườn. Số kilomet nhãn bằng 1 phần 2 số kilomet vải. Hỏi mỗi loai bao gồm bao nhiêu cây?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Dạng 2: CÁC BÀI TOÁN VỀ Ý NGHĨA PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

Bài 1: Có 5 thùng kẹo, mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp bao gồm 32 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2: Có 8 bạn nhỏ tuổi đi tải bi, mỗi bạn oder 3 bi xanh cùng 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả từng nào viên bi?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3: Có 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo tất cả 6 gói. Hỏi từng gói chứa bao nhiêu viên kẹo?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4: Hai phòng sách có tổng số 84 quyển. Nếu rước 4 quyển sách của ngăn thứ nhất chuyển sang chống thứ nhị thì số quyển sách của nhị ngăn bằng nhau. Hỏi thực thụ mỗi ngăn gồm bao nhiêu quyển sách?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5: Có một đơn vị bộ đội, lúc tập thích hợp nếu xếp mỗi sản phẩm 64 bạn thì xếp được 10 hàng. Hỏi ý muốn xếp thành 8 mặt hàng thì mỗi hàng bao gồm bao nhiêu người?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 6: Có một trong những bi chia thành 8 túi, từng túi được 14 viên bi. Hỏi mong chia số bi kia thành mỗi túi 4 bi thì chia được bao nhiêu túi?

Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Soạn Bài Quê Hương Ngữ Văn 8, Soạn Bài Quê Hương (Trang 16)

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………&