Bình ngô đại cáo chế

     

Như trường học nước ta từ trước.

Bạn đang xem: Bình ngô đại cáo chế

Vốn thân quen trò xoay cóp đã lâu.

Kiểm tra quăng đại cũng xong.

Ko thuộc chép phao đồn cũng thoát.

Xem thêm: Lý Thuyết Công Nghệ 10 Bài 54: Thành Lập Doanh Nghiệp, Lý Thuyết Công Nghệ 10: Bài 54

Từ khoa học tự nhiên bao đời ko làm bài tập.

Cùng khoa học xã hội mỗi tên vừa chép vừa rên

Tuy điểm số từng đứa khác nhau,

Song dưới 5 thằng nào cũng có

Bởi do: 

tiếng Anh đắm say chơi nên cóc học

Triết học ko hiểu phải tiêu vong.

15' chết ngắt môn văn,

Kiểm 1 tiết chết tươi môn Sử

Phụ huynh chưa biết, giấu phắt là xong…

Vừa rồi :

Nhân vào nước mở cuộc vận động

Để trong trường học sinh oán hận

Toàn thầy cô thừa cơ gây hoạ

Bọn giám thị bán đứng học sinh

Ném nhỏ ngoan lên biên bản thi hành

Dồn trò giỏi tới bờ vực bị đuổi

Thu gom tài liệu với muôn nghìn cách

Gây thù chuốc oán khắp 2,3 môn

Để sinh sử chết không kiệp ngáp

Và toán lý nát cả bài thi

Người bị ép nộp bài về nước, ngán thế giám thị, gia đình

Kẻ bị đem vào phòng hiệu trưởng uống trà, khốn nỗi bài thi, giấy trắng

Vét tài liệu, chống tảo cóp, chốn chốn khó quay

Nhiễu học sinh, bẫy phao đồn thi nơi nơi cạm đặt

Tàn hại cả đứa lần đầu tập dở

Nheo nhóc thay, kẻ cắn bút ngó trời

Thằng liếc dọc, đứa nhìn ngang, đâu đâu cũng giám thị

Tay cầm gậy, mắt diều hâu, kĩ năng đâu mà dở cho vừa

Khủng khiếp những giờ kiểm tra

Tàn bạo những bài thi cử

Độc ác thay, giấy kỉ luật không ghi hết tội

Nghiêm khắc thay, mít tơ bin không chọc được cười

Lẽ nào học sinh chịu thua

Còn lâu mới ngừng tài liệu ta đây

Bàn cuối lớp dấy nghĩa

Chốn xó xỉn nương mình

Ngẫm bài khó há tự mình nghĩ

Bài quá dài học mấy cho vô

Đau đầu nhức óc, chốc đã mếy tiếng đồng hồ

Giở thử bị la, há phải một nhị sớm tối

Không thèm học vì giận, kế hoạch tuyệt suy xét đã tinh.

Xem thêm: Bài 42 Trang 43 Sgk Toán 7 Tập 2 Trang 43 Sgk Toán 7 Tập 2, Giải Bài 42 Trang 43 Sgk Toán 7 Tập 2

Ngẫm trước đến nay, giở tài liệu bình thường vô đối

Những đồn đãi thi trong những lúc bí ị

Chỉ băn khoan vị không hợp thời

Vừa lúc cờ nghĩ zấy lên

Chính lúc thầy cô đang mạnh

Lại ngặt vì:

Kẻ để hỏi bài như sao buổi tối

Người đi bày bài như lá mùa thu

Việc quay dở thíu kẻ đỡ đần

Bàn giám thị không người canh gác

Những môn học bài, vẫn lăm lăm KT 1 tiết

Mấy môn xã hội, vẫn 0 1 2 3

Thế mà, trông bạn hiền thằng nào thằng đó tả tơi

Tự ta,ta phải cứu mình, vội vã hơn cứu người bị ADIS

Phần thì giận giám thị ngang ngược

Phần thì lo đề khó đồn đãi sai

Khi 3 tên bị bắt rời phòng

Khi 4 tên bị chụp tài liệu

Hiệu trưởng thử lòng, trao mang lại việc khó

Ta gắng chí khắc phục giang nan………..