Bất phương trình lớp 8

  -  

I.Kiến thức cần nhớ về bất phương trình

1. Bất phương trình một ẩn

–bất phương trình một ẩn là bất phương trình tất cả dạng f(x) > g(x) ( hoặc f(x) 0gọi là nghiệm của phương trình f(x) > g(x) trường hợp thayx0vào ta được f(x0) > g(x0) là một xác minh đúng. Giải bất phương trình ta kiếm được tất cả những nghiệm giỏi tập nghiệm của bất phương trình đó.

Bạn đang xem: Bất phương trình lớp 8

Bạn vẫn xem: bài bác tập bất phương trình lớp 8

– hai bất phương trình được gọi là tương tự nếu chùng bao gồm cùng tập nghiệm.

– Phép biến đổi một bất phương trình thành một bất phương trình tương tự gọi là phép biến hóa tương đương.

Xem thêm: Thời Gian Luộc Gà Bao Lâu Thì Được, Mẹo Luộc Gà Không Lo Bị Sống

Một số quy tắc thay đổi tương đương thường được sử dụng là :

- gửi vế : f(x) + h(x) > g(x) f(x) > g(x) – h(x)

- Nhân (chia ) :

+ f(x) > g(x) f(x) .h(x) > g(x).h(x) nếu như h(x) > 0 với đa số x

+ f(x) > g(x) f(x) .h(x) 2. Bất phương trình hàng đầu một ẩn :– Bất phương trình một ẩn là bất phương trình tất cả dạng ax + b > 0 ( hoặc ax + b 0 (1)

Ta bao gồm (1) ax > -b

+ nếu a > 0 thì (1) x > -b/a.


*

B. Giải toán 8 các bài tập bất phương trình một ẩn (đề)


*

*

*

C. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn lớp 8 (Lời giải)


*

Câu 5:

Giải đưa ra tiết:

Ta có: ( 2x - 1 )( x + 3 ) - 3x + 1 ≤ ( x - 1 )( x + 3 ) + x2- 5

⇔ 2x2+ 5x - 3 - 3x + 1 ≤ x2+ 2x - 3 + x2- 5⇔ 0x ≤ - 6

⇔ x thuộc tập đúng theo Ø vậy S = Ø

Câu 6:

Giải chi tiết:


Câu 7:

Giải bỏ ra tiết:

Ta có: 8x + 4 > 2( x +5 )

⇔ 8x + 4 > 2x + 10

⇔ 6x > 6

⇔ x > 6 : 6

⇔ x > 1

Chọn giải đáp D


Câu 10:

Giải chi tiết:

X=2 :

⇔ 2m + 2 3

⇔ x > 3 + 5

⇔ x > 8.

Xem thêm: 10 Bài Toán Nâng Cao Lớp 5 Hay Và Khó Lớp 5 Có Lời Giải Đặc Sắc Nhất

Vậy nghiệm của S là x > 8.

b) x - 2x -4x + 2

⇔ -3x + 4x > 2

⇔ x > 2