Bài Toán Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật Lớp 3

  -  

Diện tích hình chữ nhật

2. Công thức tính diện tích s hình chữ nhật3. Các dạng bài tập liên quan đến diện tích hình chữ nhật

Công thức tính diện tích hình chữ nhật là tài liệu vị đội ngũ thầy giáo của theshineshop.vn biên soạn với những công diện tích hình chữ nhật giúp chúng ta học sinh nắm vững những kiến thức và biện pháp tính diện tích hình chữ nhật và áp dụng đo lường trong những bài tập. Mời chúng ta học sinh cùng tìm hiểu thêm bài viết.

Bạn đang xem: Bài toán tính diện tích hình chữ nhật lớp 3


1. Khái niệm diện tích hình chữ nhật

+ diện tích s hình chữ nhật là phần khía cạnh phẳng rất có thể nhìn thấy của hình chữ nhật.

2. Phương pháp tính diện tích hình chữ nhật

✩ diện tích s hình chữ nhật bởi tích của chiều nhiều năm nhân với chiều rộng.

S = a x b

Trong đó:

+ S là diện tích s hình chữ nhật.

+ a với b là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Bài thơ tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật

Diện tích chữ nhật thì cần

Chiều dài, chiều rộng lớn ta rước nhân vào

Chu vi chữ nhật tính sao

Chiều dài, chiều rộng cùng vào nhân hai.

3. Những dạng bài xích tập liên quan đến diện tích hình chữ nhật

Dạng 1: Tính dện tích hình chữ nhật lúc biết độ lâu năm hai cạnh

Ví dụ 1: Tính diện tích hình chữ nhật bao gồm chiều dài bằng 5cm với chiều rộng bởi 3cm.


Bài làm

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15cm2

Ví dụ 2: Một miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chiều dài bằng 2dm, chiều rộng bằng 14cm. Tính diện tích của miếng bìa đó.

Bài làm

Đổi 2dm = 20cm

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

20 x 14 = 280 (cm2)

Đáp số: 280cm2

Dạng 2: Tính diện tích s hình chữ nhật khi chưa biết rõ độ chiều dài với chiều rộng

Ví dụ 1: Một hình chữ nhật có chiều rộng bởi 7cm, chiều lâu năm gấp tía lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

7 x 3 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

7 x 21 = 147 (cm2)

Đáp số: 147cm2

Ví dụ 2: Hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng 48cm, chiều rộng bởi 1/6 chu vi. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

48 : 6 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

48 : 2 = 24 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

24 – 8 = 16 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

8 x 16 = 128 (cm2)

Đáp số: 128cm2

Ví dụ 3: Tính diện tích s hình chữ nhật gồm tỉ số giữa hai cạnh của nó là 2/3 cùng chu vi bởi 40m.

Để coi lời giải chi tiết của bài bác toán, mời nhấp vào đường link: Diện tích hình chữ nhật

Bài làm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

40 : 2 = đôi mươi (m)

Tổng số phần cân nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)


Giá trị của một trong những phần là:

20 : 5 = 4 (m)

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

20 – 12 = 8 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 8 = 96 (m2)

Đáp số: 96m2.

Ví dụ 4: Một hình chữ nhật có chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 6m. Nếu không thay đổi chiều rộng và gấp chiều nhiều năm lên 4 lần thì được một hình chữ nhật mới tất cả chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 51m. Tính chu vi và mặc tích của hình chữ nhật đó.

Để xem lời giải chi tiết của bài xích toán, mời nhấp vào đường link: diện tích hình chữ nhật

Bài làm

Sau khi tăng thêm 4 lần, chiều dài bắt đầu hơn chiều dài ban đầu là:

51 – 6 = 45 (m)

Chiều dài new hơn chiều dài ban đầu số phần là:

4 – 1 = 3 (phần)

Chiều dài ban sơ của hình chữ nhật là:

45 : 3 = 15 (m)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

15 – 6 = 9 (m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(15 + 9) x 2 = 48 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

15 x 9 = 135 (m2)

Đáp số: Chu vi: 48m

Diện tích: 135m2

3. Bài bác tập tính diện tích s hình chữ nhật

Bài 1: Tính diện tích s hình chữ nhật có:

a) Chiều dài bởi 2dm, chiều rộng bằng 5cm.

b) Chiều dài bằng 12cm, chiều rộng bởi 7cm.

c) Chiều dài bằng 52cm, chiều rộng bằng 4dm.

Xem thêm: Giải Địa Lí Lớp 6 Bài 2 Sách Mới, Please Wait

d) Chiều dài bằng 20cm, chiều rộng bởi 18cm.

e) Chiều dài bằng 15m, chiều rộng bằng 7m.

Bài 2: Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích s của mảnh đất nền hình chữ nhật đó.

Bài 3:

a) Một hình chữ nhật tất cả chu vi 32cm, chiều nhiều năm 10cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật tất cả chu vi 140cm, chiều lâu năm 52 cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

c) Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 324cm, chiều rộng 52cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.


d) Một hình chữ nhật tất cả chu vi 138cm, chiều rộng 26cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

e) Một hình chữ nhật tất cả chu vi 200cm, chiều rộng lớn 46cm. Tihh diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 4: Một sàn nhà hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 20m, chiều rộng 7m. Người ta dùng gỗ để lát sàn mỗi m2 hết 500 ngàn đồng. Hỏi để lát hết sàn của mặt sàn nhà đó thì hết bao nhiêu tiền gỗ?

Bài 5: Một miếng vườn hình chữ nhật gồm chu vi 30m, chiều nhiều năm gấp 5 lần chiều rộng. Tính diện tích s mảnh vườn.

Bài 6: Một căn vườn hình chữ nhật có chiều rộng lớn 60m, chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Fan ta ao ước làm sản phẩm rào bao phủ khu vườn kia (có cửa ngõ ra vào, mỗi cửa thoáng 5m).

a) Tính độ dài của hàng rào.

b) Tính diện tích s của căn vườn hình chữ nhật đó.

Bài 7: Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 25cm, chiều rộng lớn 12cm. Bạn ta thái miếng bìa (dọc theo hướng rộng và để được hai phần, 1 phần hình vuông có độ nhiều năm cạnh bởi một nửa chiều rộng cùng phần sót lại là hình chữ nhật).

a) Tính chu vi và ăn mặc tích tấm bìa hình vuông.

b) Tính chu vi và ăn mặc tích tấm bìa hình chữ nhật.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Cân Điện Tử Đơn Giản Đúng Cách, Cân Điện Tử

Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm cách làm tính diện tích các hình:

---------

Như vậy, theshineshop.vn vẫn gửi tới chúng ta học sinh cách làm tính diện tích s hình chữ nhật. Bên cạnh ra, chúng ta học sinh gồm thể đọc thêm các tài liệu và các công thức không giống khác vì chưng theshineshop.vn soạn để học xuất sắc môn Toán hơn.