Đếm nhịp bài thể dục với cờ lớp 7

  -  
ÔN TẬP 8 ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, LƯỜN, BỤNG, PHỐI HỢP, THĂNG BẰNG, NHẢY.HỌC MỚI: ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ - KHỐI 7

ÔN TẬP 8 ĐỘNG TÁC:

ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ

*

+ tứ thế chuẩn chỉnh bị: Đứng ở tư thế đứng nghiêm.

Bạn đang xem: đếm nhịp bài thể dục với cờ lớp 7

+ Nhịp 1:Bước chân tráisang ngang rộng bằng vai, nhì tay núm cờ giới thiệu trước - lên cao tuy nhiên song, lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng lên cao ưỡn thân, mặt ngửa (hít vào sâu bởi mũi).

+ Nhịp 2: Đưa tay ra trước - xuống thấp chếch ra sau, cờ phía xuống đất, cúi đầu, hóp bụng (thở to gan lớn mật ra bằng miệng).

+Nhịp 3: Đưa nhị tay và cờ từ dưới - ra trước - dang ngang, lòng bàn tay phía trước ngực hơi ưỡn (hít vào sâu bởi mũi).

+ Nhịp 4: Đưa nhì tay với cờ ra trước - xuống tốt về TTCB (thở ra bởi miệng).

+ Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 chân buộc phải bước thanh lịch ngang.

ĐỘNG TÁC TAY

*

+ Nhịp 1:Bước chân trái thanh lịch ngangmột bước rộng bởi vai, hai tay rứa cờ chuyển từ bên dưới ra trước - lên cao song song, lòng bàn tay hướng về phía nhau, cờ phía lên cao, phương diện ngửa, ánh mắt theo cờ (hít vào sâu bằng mũi).

+ Nhịp 2: Đưa nhì tay ra trước tuy vậy song cao ngang vai, lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng trước (thở ra).

+ Nhịp 3: Đưa nhị tay dang ngang, bàn tay ngửa, cờ phía sang phía 2 bên (hít vào).

+ Nhịp 4: Về TTCB (thở ra).

+ Nhịp 5, 6, 7, 8 : Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 bước chân phải sang trọng ngang.

ĐỘNG TÁC CHÂN

*

+ Nhịp 1:Kiễng hai chân,hai tay cố gắng cờ kháng vào hông, cờ hướng ra trước (hít vào).+ Nhịp 2:Khuỵu gối sâu,kiễng nhì bàn chân, hai tay chũm cờ chỉ dẫn trước tuy vậy song cao ngang vai, sườn lưng thẳng, lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng trước, mắt nhìn theo cờ (thở ra).

+ Nhịp 3:Đứng thẳng fan lên,hai tay dang ngang,bàn tay ngửa, hai cờ hướng sang hai bên,mặt quay sang trái, góc nhìn theo cờ(hít vào).

+ Nhịp 4: về TTCB (thở ra).

+ Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 7 quay phương diện sang phải.

ĐỘNG TÁC LƯỜN

*

Nhịp 1:Bước chân trái lịch sự ngangrộng bởi vai, đôi khi hai tay dang ngang lòng bàn phía trước, cờ phía sang hai bên, mặt phía trước (hít vào).

Nhịp 2:Dồn giữa trung tâm vào chân trái,mũi cẳng bàn chân phải va đất, đồng thời nghiêng lườn quý phái phải, tay trái xoạc thẳng áp dịu vào tai, tay nên co cẳng tay vùng phía đằng sau lưng, cờ phía sang trái (thở ra).

Nhịp 3:Chuyển trung tâm về đứng phần đông trên hai chân, thân tín đồ thẳng, nhị tay dang ngang, bàn tay ngửa, cờ phía sang hai bên, mắt nhìn theo cờ phía bên trái (hít vào).

Nhịp 4: Về tứ thế sẵn sàng (thở ra).

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 bước chân phải thanh lịch ngang, nhịp 6 nghiêng lườn lịch sự trái, nhịp 7 mặt quay nhìn cờ bên phải.

ĐỘNG TÁC BỤNG

*

Nhịp 1:Bước chân trái lịch sự ngangrộng hơn vai đồng thời gửi hai tay và cờ ra trước lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt ngửa, góc nhìn theo cờ.

Xem thêm: Lý Thuyết: Định Lí Talet Trong Tam Giác, Tam Giác Vuông Toán Lớp 8

Nhịp 2: Gập thân, hai tay va 2 bàn chân,cờ nhắm đến trước,hai chân thẳng,mắt quan sát theo cờ.

Nhịp 3: Nâng thân, nhị tay dang ngang,bàn tay sấp,cờ phía sang 2 bên,mắt nhìn theo cờ bên trái.

Nhịp 4: Về TTCB

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 bước chân phải quý phái ngang với nhịp 7 ánh mắt theo cờ mặt phải.

ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP

*

Nhịp 1:Bước chân trái ra trước 1 cách chếch 45 độ(theo chiều mũi chân) sau đó khuỵu gối, chân sau thẳng,tay trái chỉ dẫn trước(theo hướng bàn chân) chếch lên cao,tay bắt buộc đưa ra sau chếch xuống dướitạo cùng với tay trước như cánh tay đòn. Hai chân va đất bằng cả bàn chân,trọng chổ chính giữa dồn nhiều vào chân trước, cờ phía theo chiều của 2 tay, thân trên tương đối ngảvề trước,mắt quan sát theo cờ tay trái.

Nhịp 2: Đưa chân trái về cùng với chân phải đồng thời gập thân, tay hướng vào bàn chân, nhì cờ hướng đến trước, nhị chân thẳng, góc nhìn theo cờ.

Nhịp 3: Đứng thẳng người lên,đồng thời vặn vẹo mình sang trọng trái 90 độ(không xoay hai bàn chân), nhì tay dang ngang, bàn tay ngửa, cờ phía theo chiều của nhị tay,mắt quan sát theo cờ tay trái.

Nhịp 4: Về tư thế chuẩn chỉnh bị.

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 bước đi phải chếch về trước cùng ở nhịp 7 vặn vẹo mình sang trọng phải, góc nhìn cờ mặt phải.

ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG

*

*
Nhịp 1:Đưa chân trái ra sau, mũi chân đụng đất đồng thời hai tay chỉ dẫn trước - lên cao tuy nhiên song, lòng bàn tay hướng về phía nhau, cờ phía lên cao, khía cạnh ngửa góc nhìn theo cờ,trọng tâm dồn vào chân phải.

Nhịp 2:Nâng chân trái lên rất cao ở phía sau bên cạnh đó ngả thân về trước, ngực ưỡn, hai tay chỉ dẫn trước - dang ngang, bàn tay sấp, cờ hướng sang hai bên, hai chân thẳng, mặt nhắm tới trước và giữ thăng bằng.

Nhịp 3: Về nhịp 1.

Nhịp 4: Về tư thế chuẩn bị.

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 đưachân đề nghị ra sau, nhịp 6 thăng bởi trên chân trái.

ĐỘNG TÁC NHẢY

*

*
Nhịp 1: nhảy nhảy fan lên tiếp đến rơi xuống ởtư cụ hai chân rộng bởi vai,tay trái gửi cờ sang ngang,bàn tay sấp.

Nhịp 2: nhảy nhảy fan lên về bốn thế đứng thẳnghai chân chụm,tay phảiđưa cờ lịch sự ngangthành tứ thế hai tay dang ngang,bàn tay sấp, cờ phía sang nhị bên.

Nhịp 3: bật nhảy như nhịp 1,hai tay đưa ra trước tuy vậy song cao ngang vai,lòng bàn tay hướng về phía nhau, cờ hướng trước.

Nhịp 4: nhảy nhảy về tư thế chuẩn chỉnh bị.

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 đưatay cần sang ngang, nhịp 6 tay trái gửi cờ sang ngang.

HỌC MỚI ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

*

Nhịp 1:Nâng gối chân trái lên caomột phương pháp nhẹ nhàng, đồng thờihai tay chuyển cờ ra trước (cao ngang vai)và rung lắc cổ tay.

Nhịp 2:Về bốn thế chuẩn bị.

Xem thêm: Những Lời Cảm Ơn Mọi Người Đã Chúc Mừng Sinh Nhật Hay Và Ý Nghĩa Nhất

Nhịp 3:Nâng gối chân đề xuất lên caomột giải pháp nhẹ nhàng, đồng thờihai tay chuyển cờ quý phái ngangvà rung lắc cổ tay.