Bài tập viết phương trình tiếp tuyến có lời giải

     

60 bài xích tập trắc nghiệm Viết phương trình tiếp tuyến gồm đáp án

Với 60 bài bác tập trắc nghiệm Viết phương trình tiếp tuyến có đáp án Toán lớp 11 tổng thích hợp 60 bài xích tập trắc nghiệm tất cả lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập Viết phương trình tiếp con đường từ kia đạt điểm cao trong bài xích thi môn Toán lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập viết phương trình tiếp tuyến có lời giải

*

Bài 1: cho đồ thị (H):

*
với điểm A ∈ (H) bao gồm tung độ y = 4. Hãy lập phương trình tiếp tuyến của (H) tại điểm A.

A. Y = x – 2

B. Y = -3x – 11

C. Y = 3x + 11

D. Y = -3x + 10

Lời giải:

Đáp án: D

Chọn câu trả lời D.

Tập xác định: D = R1

Đạo hàm: y’ = (-3)/(x-1)2

Tung độ của tiếp điểm là y = 4 nên 4 = <(x+2)/(x-1)> ⇔ x = 2

Tại M(2; 4), phương trình tiếp con đường là y = -3x + 10

Bài 2: Tiếp tuyến của trang bị thị hàm số

*
trên giao điểm của đồ gia dụng thị hàm số cùng với trục tung bao gồm phương trình là:

A. Y = x – 1

B. Y = x + 1

C. Y = x

D. Y = -x

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A

Ta có:

*

Giao điểm M của vật dụng thị cùng với trục tung : x = 0 ⇒ y = -1

Hệ số góc của tiếp con đường tại M là : k = y’(0) = 1

Phương trình tiếp đường tại điểm M là : y = x – 1

Bài 3: đến đường cong (C):

*
với điểm A ∈ (C) tất cả hoành độ x = 3. Lập phương trình tiếp đường của (C) trên điểm A.

*

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A

Ta có:

*

Tại điểm A ∈ (C) có hoành độ: x = 3 ⇒ y = 7/2

Hệ số góc của tiếp tuyến đường tại A là : k = y’(3) = ba phần tư

Phương trình tiếp tuyến tại điểm A là : y = (3/4)x + 5/4

Bài 4: Tiếp tuyến đường của thứ thị hàm số y = 1/√(2x) tại điểm A(1/2; 1) gồm phương trình là:

A. 2x + 2y = -3

B. 2x – 2y = -1

C. 2x + 2y = 3

D. 2x – 2y = 1

Lời giải:

Đáp án: C

Chọn C

Ta có:

*

Hệ số góc của tiếp tuyến đường tại A là : k = y"(1/2) = -1

Phương trình tiếp đường tại điểm A là : 2x + 2y = 3

Bài 5: Tiếp tuyến đường của đồ thị hàm số f(x) = x3-2x2-2 trên điểm gồm hoành độ x = -2 tất cả phương trình là:

A. Y = 4x – 8.

B. Y = 20x + 22.

C. Y = 20x – 22.

D. Y = 20x – 16.

Lời giải:

Đáp án: B

Chọn B.

Ta có: f"(x) = 3x2 - 4x. Trên điểm A tất cả hoành độ

x0 = -2 ⇒ y0 = f(x0) = -18

Hệ số góc của tiếp đường tại A là : k = f"(-2) = 20

Phương trình tiếp tuyến đường tại điểm A là :

y = k(x-x0) + y0 ⇔ y = 20x + 22

Bài 6: mang đến hàm số y = x3-3x+1 (C). Viết phương trình tiếp con đường của đồ thị (C), biết tiếp con đường vuông góc với trục Oy.

A. Y = 2, y = -1

B. Y = 3, y = -1

C. Y = 3, y = -2

D. X = 3, x = -1

Lời giải:

Đáp án: B

Chọn B.

Ta có: y’= 3x2 - 3. Call M(x0; y0) là tiếp điểm

vị tiếp đường vuông góc cùng với Oy buộc phải ta có: y’(x0) = 0

Hay x0 = ±1. Từ đó ta kiếm được hai tiếp tuyến: y = 3, y = -1

Bài 7: Viết phương trình tiếp đường của vật thị hàm số: y = 2x4-4x2+1 biết tiếp tuyến song song với mặt đường thẳng y = 48x – 1

A. Y = 48x – 9

B. Y = 48x – 7

C. Y = 48x – 10

D. Y = 48x – 79

Lời giải:

Đáp án: D

Chọn D.

Ta có: y’ = 8x3 – 8x

Gọi M(x0; y0) là tiếp điểm.

Vì tiếp tuyến song song với mặt đường thẳng y = 48x - 1

Nên ta có: y"(x0) = 48 ⇔ x03 - x0 - 6 = 0 ⇔ x0 = 2

Suy ra y0 = 17. Phương trình tiếp con đường là:

y = 48(x – 2) + 17 = 48x - 79

Bài 8: mang đến hàm số y = x4+x2+1 (C). Viết phương trình tiếp con đường của vật thị (C), biết tiếp tuyến tuy vậy song với con đường thng y = 6x – 1

A. Y = 6x – 2

B. Y = 6x – 7

C. Y = 6x – 8

D. Y = 6x – 3

Lời giải:

Đáp án: D

Chọn D.

Ta có: y’ = 4x3 + 2x. Gọi M(x0; y0) là tiếp điểm

Vì tiếp tuyến tuy nhiên song với đường thẳng y = 6x - 1 cần ta có: y"(x0) = 6 ⇔ 4x03 + 2x0 - 6 = 0 ⇔ x0 = 1 ⇒ y0 = 3

Phương trình tiếp tuyến: y = 6x - 3

Bài 9: mang lại hàm số

*
Viết phương trình tiếp con đường của (C), biết tiếp tuyến tuy nhiên song với đường thẳng d: y = -4x + 1.

*

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A

Hàm số xác định với đều x ≠ 1. Ta có

*

Gọi M(x0; y0) là tiếp điểm, suy ra phương trình tiếp tuyến của (C):

Vì tiếp tuyến song với mặt đường thẳng d = - 4x + 1 bắt buộc ta có:

*

+ x0 = 0 ⇒ y0 = 2 ⇒ Δ: y = -4x + 2

+ x0 = 2 ⇒ y0 = 6 ⇒ Δ: y = -4x + 14

Bài 10: cho hàm số

*
Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết biết tiếp tuyến sinh sản với nhì trục tọa độ một tam giác vuông cân.

*

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A

Hàm số xác định với mọi x ≠ 1. Ta có:

*

Gọi M(x0; y0) là tiếp điểm, suy ra phương trình tiếp tuyến của (C):

Vì tiếp tuyến sinh sản với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân nên tiếp tuyến cần vuông góc với 1 trong hai mặt đường phân giác y = ±x, cho nên vì vậy hệ số góc của tiếp tuyến bởi ±1 giỏi y" = ±1. Mà lại y" 0; y0(x0)), x0 ≠ 1, là tọa độ tiếp điểm của d và (C)

Khi đó d có thông số góc y’(x0) = 1/(x0+1)2 và có phương trình là :

*

Vì d phương pháp đều A, B đề xuất d trải qua trung điểm I(-1;1) của AB hoặc thuộc phương cùng với AB.

TH1: d trải qua trung điểm I(-1;1), thì ta luôn luôn có:

*

phương trình này có nghiệm xo = 1

Với x0 = 1 ta gồm phương trình tiếp tuyến đường d: y = (1/4)x + 5/4

TH2: d cùng phương cùng với AB, có nghĩa là d cùng AB gồm cùng hệ số góc, lúc đó

*

Với x0 = -2 ta có phương trình tiếp đường d: y = x + 5

Với x0 = 0 ta tất cả phương trình tiếp tuyến d: y = x + 1

Vậy, tất cả 3 tiếp tuyến thỏa mãn đề bài: y = (1/4)x + 5/4, y = x + 5, y = x + 1

Bài 12: tìm kiếm m ∈ R nhằm từ điểm M(1; 2) kẻ được 2 tiếp tuyến đến đồ thị (Cm): y = x3-2x2+(m-1)x+2m.

*

Lời giải:

Đáp án: D

Chọn D

Gọi N(x0; y0) ∈ (C). Phương trình tiếp đường (d) của A trên N là:

y = (3x02-4x0+m-1)(x-x0)+x03-2x02+(m-1)x0+2m

M ∈ (d)⇔ 2x03 + 5x02 - 4x0 = 3-3m (*)

Dễ thấy (*) là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị y = 3 – 3m cùng f(x0) = 2x03 + 5x02 - 4x0

Xét hàm số f(x0) = 2x03 + 5x02-4x0 gồm f’(x0) = 6x02 + 10x0-4

f’(x0) = 0 ⇔ x0 = -2 hoặc x0 = 1/3

Lập bảng thay đổi thiên, suy ra m = 100/81, m = -3

Bài 13: đến hàm số y = 2x4-4x2-1 bao gồm đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp đường của (C), biết tiếp tuyến đi qua A(1; -3).

Xem thêm: 59 Món Dâu Da Xanh Làm Món Gì Ngon Mới Nhất Năm 2022, Gỏi Dâu Da Gọi Hè Về

*

Lời giải:

Đáp án: D

Chọn D

Ta có y’ = 8x3 – 8x

Gọi M(x0; y0). Tiếp đường Δ trên M gồm phương trình:

y = (8x03-8x0)(x-x0) + 2x04-4x02-1

Vì tiếp con đường Δ đi qua A(1;-3) phải ta có

-3 = (8x03-8x0)(1-x0 )+ 2x04-4x02-1

⇔ 3x04-4x03-2x02+4x0-1 = 0 ⇔ (x0-1)2(x0+1)(3x0-1) = 0

x0 = ±1 ⇒ Δ: y = -3

x0 = 1/3 ⇒ Δ: y = (-64/27)x - 51/81

Bài 14: cho hàm số y = 2x4-4x2-1 tất cả đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp đường của (C), biết tiếp tuyến tiếp xúc cùng với (C) tại nhì điểm phân biệt.

A. Δ: y = -3B. Δ: y = 4C. Δ: y = 3D. Δ: y = -4

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A

Ta tất cả y’ = 8x3 – 8x

Gọi M(x0; y0). Tiếp tuyến Δ trên M có phương trình:

y = (8x03 - 8x0)(x-x0)+ 2x04-4x02-1. Trả sử Δ tiếp xúc với (C) trên điểm máy hai N(n; 2n4-4n2-1)

Suy ra Δ: y = (8n3 – 8n)(x-n) + 2n4 – 4n2 - 1

Nên ta có:

*

Vậy Δ: y = -3

Bài 15: đến (C) là đồ thị của hàm số

*
. Viết phương trình tiếp con đường của (C) biết tiếp con đường đó cắt trục hoành, trục tung theo thứ tự tại A, B làm thế nào cho tam giác OAB vuông cân nặng (O là nơi bắt đầu tọa độ ).

*

Lời giải:

Đáp án: B

Chọn B

Vì tam giác OAB là tam giác vuông tại O cho nên nó chỉ có thể vuông cân nặng tại O, lúc ấy góc giữa tiếp con đường (D) với trục Ox là 45°,suy ra hệ số góc của (D) là kD = ±1

Trường thích hợp kD = 1,khi đó phương trình (D) : y = x + a. (a ≠ 0)

(D) xúc tiếp (C) ⇔

*
bao gồm nghiệm.

(4)⇔ x2-2x+1 = 0 ⇒ x = 1

Thay x = 1 vaò phương trình (3) ta được a = 4/3

Vậy vào trường hòa hợp này,phương trình (D): y = x + 4/3

Trường phù hợp kD = -1, lúc ấy phương trình (D): y = - x + a

(D) tiếp xúc với (C) ⇔

*
bao gồm nghiệm.

(6)⇔ x2-2x+3 = 0. Phương trình này vô nghiệm phải hệ (5), (6) vô nghiệm,suy ra (D) : y = - x + a không tiếp xúc với (C)

Vậy phương trình tiếp tuyến bắt buộc tìm là y = x + 4/3.

Bài 16: mang lại hàm số y = f(x), tất cả đồ thị (C) và điểm Mo(xo; f(xo)) ∈ (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại Mo là:

A. Y = f "(x)(x-xo)+yo

B. Y = f " (xo)(x-xo)

C. Y - yo = f " (xo)(x-xo)

D. Y - yo = f " (xo)x

Lời giải:

Đáp án: C

Chọn C

Bài 17: thông số góc của tiếp con đường của đồ vật thị hàm số

*
trên giao điểm của đồ gia dụng thị hàm số với trục hoành bằng :

A. 9B. 1/9C. -9D. -1/9

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A

Tập xác định:D = R1

Đạo hàm:

*

Đồ thị hàm số giảm trục hoành tại A(2/3; 0)

Hệ số góc của tiếp đường là y’(2/3) = 9

Bài 18: cho hàm số

*
tiếp đường của vật dụng thị hàm số kẻ trường đoản cú điểm (-6; 5) là

*

Lời giải:

Đáp án: B

Chọn B.

Ta có: y" = (-4)/(x-2)2. điện thoại tư vấn A(a; b) là tọa độ tiếp điểm.

Phương trình tiếp con đường Δ trên A:

*

Với a = 0, phương trình tiếp tuyến đề nghị tìm là: y = -x-1

Với a = 6, phương trình tiếp tuyến đề nghị tìm là: y = (-1/4)(x-6)+2 = (-1/4)x + 7/2

Bài 19: Phương trình tiếp tuyến đường của đồ thị hàm số y = (x + 1)2(x – 2) trên điểm có hoành độ x = 2 là

A. Y = - 8x + 4

B. Y = 9x + 18

C. Y = -4x + 4

D. Y = 9x – 18

Lời giải:

Đáp án: D

Chọn D.

Gọi M(xo; yo) là tọa độ tiếp điểm.

Ta có xo = 2 ⇒ yo = 0

y = (x + 1)2(x – 2) = x3 – 3x – 3 đề xuất y’ = 3x2 – 3

Từ kia suy ra y’(2) = 9.

Vậy phương trình tiếp tuyến yêu cầu tìm là y = 9(x – 2) = 9x – 18

Bài 20: hệ số góc của tiếp tuyến của đồ gia dụng thị hàm số

*
tại giao điểm với trục tung bởi :

A. -2B. 2C. 1D. -1

Lời giải:

Đáp án: B

Chọn B

Tập xác định: D = R-1

Đạo hàm:

*

Đồ thị hàm số giảm trục tung tại điểm có xo = 0 ⇒ y’(0) = 2

*

Bài 21: Tiếp con đường kẻ tự điểm (2; 3) tới đồ vật thị hàm số

*
là:

A. Y = -28x + 59; y = x + 1

B. Y = -24x + 51; y = x + 1

C. Y = -28x + 59

D. Y = - 28x + 59; y = -24x + 51

Lời giải:

Đáp án: C

Chọn C

Ta có:

*

Gọi A(a; b) là tọa độ tiếp điểm

Phương trình tiếp đường Δ trên A:

*

Với a = 3/2, phương trình tiếp tuyến phải tìm là: y = -28(x - 3/2) + 17 = -28x + 59

Bài 22: Phương trình tiếp đường của vật dụng thị của hàm số y = x(3 – x)2 trên điểm tất cả hoành độ x = 2 là

A. Y = -3x + 8

B. Y = -3x + 6

C. Y = 3x – 8

D. Y = 3x – 6

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A

Gọi M(xo ; yo) là tọa độ tiếp điểm

Ta bao gồm xo = 2 ⇒ yo = 2

y = (3 – x)2x = x3 – 6x2 + 9x phải y’ = 3x2 – 12x + 9

Từ kia suy ra y’(2) = - 3

Vậy phương trình tiếp tuyến yêu cầu tìm là y = -3(x – 2) + 2 = -3x + 8

Bài 23: đến hàm số y = x3 – 3x2 bao gồm đồ thị (C) bao gồm bao nhiêu tiếp tuyến đường của (C) tuy nhiên song đường thẳng y = 9x + 10

A. 1B. 3C. 2D. 4

Lời giải:

Đáp án: C

Chọn C

Tập xác định: D = R

Đạo hàm: y’ = 3x2 – 6x.k = 9 ⇒ 3xo2-6xo = 9 ⇔

*

Vậy bao gồm 2 tiếp tuyến vừa lòng yêu cầu bài xích toán.

Bài 24: cho hàm số

*
có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua điểm A(- 1; 0) là:

A. Y = (3/4)xB. Y = (3/4)(x+1)C. Y = 3(x + 1)D. Y = 3x + 1

Lời giải:

Đáp án: B

Chọn B

Ta có:

*

Gọi d là phương trình tiếp tuyến của (C) có hệ số góc k

Vì A(-1; 0) ∈ d suy ra d: y = k(x + 1) = kx + k

d tiếp xúc với (C) lúc hệ

*
có nghiệm

Thay (2) vào (1) ta được x = 1, suy ra k = y’(1) = 3/4

Vậy phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua điểm A(-1; 0) là: y = (3/4)(x+1)

Bài 25: đến đường cong (C): y = x2. Phương trình tiếp con đường của (C) tại điểm M( -1; 1) là

A. Y = -2x + 1

B. Y = 2x + 1

C. Y = -2x - 1

D. Y = 2x – 1

Lời giải:

Đáp án: C

Chọn C

Ta bao gồm y = x2 đề xuất y’ = 2x

Từ đó suy ra y’(-1) = -2

Vậy phương trình tiếp tuyết đề nghị tìm là : y = -2(x + 1) +1 = -2x – 1

Bài 26: call (C) là trang bị thị của hàm số y = x4 + x. Tiếp tuyến đường của (C) vuông góc với con đường thẳng d: x + 5y = 0 bao gồm phương trình là:

A. Y = 5x – 3

B. Y = 3x – 5

C. Y = 2x – 3

D. Y = x + 4

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A

Ta tất cả : y’ = 4x3 + 1

Vì tiếp đường vuông góc với đường thẳng y = (-1/5)x nên tiếp tuyến có thông số góc là 5

Khi đó ta bao gồm :

4x3 + 1 = 5 ⇔ x = 1 ⇒ y = 2

Phương trình tiếp tuyến của vật dụng thị hàm số trên M(1; 2) có dạng

y = 5(x – 1) + 2 = 5x – 3

Bài 27: Qua điểm A(0; 2) có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị của hàm số y = x4 - 2x2 + 2

A. 2B. 3C. 0D. 1

Lời giải:

Đáp án: B

Chọn B.

Gọi d là tiếp tuyến đường của đồ gia dụng thị hàm số đang cho.

Xem thêm: Số Kg Tiêu Chuẩn Của Bé Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Bảng Chiều Cao Cân Nặng Chuẩn Của Trẻ Sơ Sinh 0

Vì A(0; 2) ∈ d buộc phải phương trình của d bao gồm dạng: y = kx + 2

Vì d tiếp xúc với đồ gia dụng thị (C) nên hệ

*
có nghiệm

Thay (2) và (1) ta suy ra được

*

Chứng tỏ tự A hoàn toàn có thể kẻ được 3 tiếp tuyến mang đến đồ thị (C)

Bài 28: mang đến hàm số

*
. Phương trình tiếp đường tại A(1; -2) là

A. Y = -4( x – 1) – 2

B. Y = -5( x – 1) + 2

C. Y = -5( x – 1) – 2

D. Y = -3(x – 1) – 2

Lời giải:

Đáp án: C

Chọn C

Ta có

*

Phương trình tiếp tuyến đề xuất tìm: y = -5(x – 1) – 2 = -5x + 3

Bài 29: call (C) là đồ thị hàm số

*
. Tìm kiếm tọa độ các điểm bên trên (C) mà lại tiếp con đường tại đó với (C) vuông góc với đường thẳng tất cả phương trình y = x + 4

A. (1 + √3; 5+3√3),(1-√3; 5 -3√3)

B. (2; 12)

C. (0; 0)

D. (-2; 0)

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A.

Tập xác định: D = R1

Đạo hàm:

*

Giả sử a là hoành độ điểm vừa lòng yêu cầu việc ⇒ y’(a) = -1

*

*

Bài 30: đến hàm số y = - x4 + 2x2 có đồ thị (C). Xét hai mệnh đề:

(I) Đường thẳng Δ: y = 1 là tiếp tuyến đường với (C) tại M(-1; 1) và tại N(1; 1)

(II) Trục hoành là tiếp tuyến đường với (C) tại cội toạ độ

Mệnh đề nào đúng?

A. Chỉ (I)

B. Chỉ (II)

C. Cả hai hầu hết sai

D. Cả hai gần như đúng

Lời giải:

Đáp án: D

Chọn giải đáp D

Ta gồm y’(-1) = y’(1) = 0 ⇒ (I) đúng

Ta bao gồm y’(0) = 0 ⇒ (II) đúng

Bài 31: cho hàm số

*
. Phương trình tiếp đường tại A(0;2) là:

A. Y = 7x + 2

B. Y = 7x - 2

C. Y = - 7x + 2

D. Y = - 7x - 2

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A.

Ta bao gồm : y’ = x2 – 6x + 7

Hệ số góc tiếp con đường y’(0) = 7

Phương trình tiếp tuyến đường tại A(0 ; 2): y = 7x + 2

Bài 32: Biết tiếp đường (d) của hàm số y = x3 – 2x + 2 vuông góc với mặt đường phân giác góc phần tứ thứ nhất. Phương trình (d) là:

*

Lời giải:

Đáp án: C

Chọn C.

Tập xác định: D = R

y’ = 3x2 – 2

Đường phân giác góc phần tư đầu tiên có phương trình Δ: x = y

⇒ (d) có hệ số góc là – 1

3x2 – 2 = -1 ⇔ x = ± 1/√3

Phương trình tiếp tuyến đề nghị tìm là

*

Bài 33: mang lại hàm số y = x3 – 6x2 + 9x – 1 tất cả đồ thị là (C). Xuất phát từ 1 điểm bất cứ trên con đường thẳng x = 2 kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến cho (C):

A. 2B. 1C. 3D. 0

Lời giải:

Đáp án: B

Chọn đáp án B

Xét mặt đường thẳng kẻ xuất phát điểm từ một điểm bất kỳ trên đường thẳng x = 2 tất cả dạng d: y = k(x – 2)

d là tiếp tuyến của (C) ⇔

*

Phương trình bậc bố có độc nhất một nghiệm tương ứng cho ta một quý giá k. Vậy tất cả một tiếp tuyến

Bài 34: gọi (P) là vật thị của hàm số y = 2x2 – x + 3. Phương trình tiếp tuyến đường với (P) trên điểm nhưng (P) cắt trục tung là:

A. Y = -x + 3

B. Y = -x - 3

C. Y = 4x – 1

D. Y = 11x + 3

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A

Ta bao gồm : (P) cắt trục tung trên điểm M(0; 3)

y’ = 4x – 1

Hệ số góc tiếp tuyến : y’(0) = - 1

Phương trình tiếp tuyến của trang bị thị (P) tại M(0; 3) là y = -x + 3

Bài 35: Tìm hệ số góc của tiếp con đường với thiết bị thị y = tanx tại điểm bao gồm hoành độ x = π/4.

A. K = 1B. K = 0.5C. K = √2/2D. 2

Lời giải:

Đáp án: D

Chọn D

y = tanx ⇒ y’ = 1/(cos2x)

Hệ số góc của tiếp tuyến đường với đồ gia dụng thị y = tanx trên điểm gồm hoành độ x = π/4 là k = y’(π/4) = 2

Bài 36: Đường thẳng y = 3x + m là tiếp tuyến của thứ thị hàm số y = x3 + 2 lúc m bằng

A. 1 hoặc -1

B. 4 hoặc 0

C. 2 hoặc -2

D. 3 hoặc -3

Lời giải:

Đáp án: B

Chọn B

Đường thẳng y = 3x + m và đồ thị hàm số y = x3 + 2 tiếp xúc nhau

*

Bài 37: Đồ thị (C) của hàm số

*
cắt trục tung tại điểm A. Tiếp đường của (C) trên điểm A bao gồm phương trình là:

A. Y = - 4x – 1

B. Y = 4x – 1

C. Y = 5x – 1

D. Y = - 5x – 1

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A

Ta bao gồm : điểm A(0 ; -1)

y’ = (-4)/(x-1)2 ⇒ hệ số góc của tiếp tuyến đường y’(0) = -4

Phương trình tiếp con đường của thiết bị thị (C) tại điểm A(0 ; -1) là :

y = -4x – 1

Bài 38: hệ số góc của tiếp tuyến đường của con đường cong

*
tại điểm bao gồm hoành độ xo = π là:

A. -√3/12B. √3/12C. -1/12D. 1/12

Lời giải:

Đáp án: C

Chọn C

*

Bài 39: Định m đựng đồ thị hàm số y = x3 – mx2 + 1 xúc tiếp với con đường thẳng d: y = 5?

A. M = -3B. M = 3C. M = -1D. M = 2

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn A.

Đường thẳng y = 5 cùng đồ thị hàm số y = x3 – mx2 + 1 xúc tiếp nhau

*

+ cùng với x = 0 nạm vào (1) không thỏa mãn

+ với x = 2m/3 vậy vào (1) ta có: m3 = -27 ⇔ m = -3

Bài 40: mang đến hàm số

*
bao gồm đồ thị là (H). Phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của (H) với trục hoành là: