CÁC CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT VÀ BÀI TẬP

     

Bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 5 thường xuyên là một trong những bài tập demo thách bé nhất. Lý do bởi các từ bố trí lộn xộn buộc phải khó nhận thấy vị trí ban đầu. Tuy nhiên nếu biết phương pháp làm và mẹo giải nhanh nhỏ bé sẽ thuận tiện thành nhuần nhuyễn dạng bài xích tập này. Bài xích tập sau đây sẽ ra mắt cho nhỏ bé cách làm + 80 câu thực hành viết lại câu giờ Anh. Hãy thuộc theshineshop.vn tìm hiểu ngay thôi.

Cấu trúc dạng bài xích tập viết lại câu giờ Anh lớp 5
*

Cấu trúc của bài xích tập thu xếp câu giờ đồng hồ Anh lớp 5 hay bài tập sắp xếp câu nói chung, khá đơn giản dễ dàng và dễ dàng hiểu.

Bạn đang xem: Các cấu trúc viết lại câu tiếng anh thông dụng nhất và bài tập

Một bài bác gồm các câu đã bị đảo vị trí của những từ. Ví dụ I want lớn go trang chủ được biến thành want / I / go / to/ home

Yêu cầu: tín đồ làm cần bố trí lại đúng vị trí những từ thành 1 câu đúng nghĩa. Theo đó bé cần đảm bảo:

Câu trả chỉnh, đúng với đáp án

Viết đúng bao gồm tả (chữ dòng viết hoa, vết câu đúng)

Bài tập bố trí câu giờ Anh giành cho mọi giới hạn tuổi từ tiểu học cho tới người lớn, nấc độ nặng nề của câu phù hợp với từng độ tuổi nhất định.

Cách làm bài xích tập viết lại câu giờ Anh lớp 5

*

Cách thông thường

Để làm bài tập này, bé bỏng nên bốn duy theo quá trình sau đây:

Bước 1: Đọc qua cả câu để xác định tổng quan tiền câu nói tới gì (bước đầu tiên này khôn cùng quan trọng)

Bước 2: bé tìm những cụm tự có chân thành và ý nghĩa trước, sau đó mới xác xác định trí của các giới từ, trạng từ, thán từ… (nếu gồm trong câu)

Bước 3: Dựa vào kết cấu câu cơ phiên bản nhất S + V + O cùng sự hiểu biết, bé hoàn chỉnh thành một câu đúng.

Mẹo làm bài bác giúp bé xíu tránh mắc lỗi

Bé ghi nhớ những quy tắc ngữ pháp cơ phiên bản sau:

Cấu trúc câu dễ dàng và đơn giản S + V + O (chủ ngữ + rượu cồn từ + tân ngữ)

Câu che định: S + AUX + V + O (chủ ngữ + trợ động từ + hễ từ + tân ngữ) - vết hiệu phân biệt là khi có các trợ đụng từ lấp định: bởi vì not (don’t), does not (doesn’t), did not (didn’t)...

Ví dụ: I don’t go khổng lồ school today

Câu nghi vấn: AUX + S + V + O? (Trợ rượu cồn từ + công ty ngữ + cồn từ + tân ngữ)

Ví dụ: Is this your sister?

Câu hỏi cùng với từ nhằm hỏi: What/when/why/where/how + AUX + S + V ?

Ví dụ: What vày you do?

Giới từ gồm những từ chỉ thời gian, nơi chốn như: In, on, at

Trạng từ bỏ như always, sometimes, luckily… đứng trước cồn từ và đứng sau động từ bỏ tobe

Tính trường đoản cú như good, black, short,...đứng trước danh từ

Bài tập mẫu viết lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 5 (80 câu) bao gồm đáp án

Exercise 1

1. Mai, / you / lớn / nice / Hi / again / meet

…………………………………………………………………….

2. Class / new / She’s / in / a / our / student…………………………………………………………………….

3. In / address / your / What’s / Hanoi?

…………………………………………………………………….

4. Do / live? / Where / you

…………………………………………………………………….

5. With / Now / I / my / parents / live / Hanoi / đô thị / in

…………………………………………………………………….

6. Live / in / tower / second / Hanoi / I / the / on / floor / of / 10 / Flat

…………………………………………………………………….

7. The / you / in / Did / city? / live

…………………………………………………………………….

8. Is / My / small / house

…………………………………………………………………….

9. Lượt thích / in / Summer? / weather / the / What’s

…………………………………………………………………….

10. The / a / lives / in / She / in / village / mountains

…………………………………………………………………….

11. Village / is / The / quite / pretty / and

…………………………………………………………………….

12. Busy / is / đô thị / The / big / and

…………………………………………………………………….

13. What’s / your / hometown / like

…………………………………………………………………….

14. School / is / near / trang chủ / new / His / his

…………………………………………………………………….

15. The / get / early / always / up / in / morning / I

…………………………………………………………………….

16. Has / he / a / big / before / goes / breakfast / khổng lồ / school / He

…………………………………………………………………….

17. Online / talks / often / I / with / friends

…………………………………………………………………….

18. Sometimes / My / father / the / in / TV / watches / evening

…………………………………………………………………….

19. You / vì chưng / in / afternoon? / What / the / do

…………………………………………………………………….

20. Are / looking / for? / What / you

…………………………………………………………………….

Đáp án:

1. Hi Mai, nice to lớn meet you again

2. She’s a new student in our class

3. What’s your address in Hanoi?

4. Where bởi vì you live?

5. Now I live with my parents in Hanoi city

6. I live in Flat 10 on the second floor of Hanoi tower

7. Did you live in the city?

8. My house is small

9. What’s the weather like in Summer?

10. She lives in a village in the mountains

11. The village is pretty & quite

12. The city is big và busy

13. What’s your hometown like

14. His new school is near his home

15. I always get up early in the morning

16. He has a big breakfast before he goes to lớn school

17. I often talks with friends online

Exercise 2

1. Often / to / you / come / do / the / How / library?

…………………………………………………………………….

2. Football / I / friends / after / school / with / play / my

…………………………………………………………………….

3. Mondays / mother / goes / on / My / shopping

…………………………………………………………………….

4. Camping / go / weekend. / at / often / the / We

…………………………………………………………………….

5. Badminton / dinner / cooks / often / plays / and / sometimes / She

…………………………………………………………………….

6. She / week? / once / What / a / does / programmes / watch / TV

…………………………………………………………………….

7. Did / go / you / Where / yesterday?

…………………………………………………………………….

8. On / Where / go / holiday? / she / did

…………………………………………………………………….

9. You / were / on / Where / holiday?

…………………………………………………………………….

10. Boat / I / a / trip / took

…………………………………………………………………….

11. He / went / in / Halong / cất cánh / to / June

…………………………………………………………………….

12. There? / get / you / did / How

…………………………………………………………………….

13. Grandparents / khổng lồ / Lan / see / by / her / went / bus

…………………………………………………………………….

14. Trip? / the / enjoy / you / Did

…………………………………………………………………….

15. Their / Lan / on / were / holidays / and / Hoa

…………………………………………………………………….

16. & / enjoyed / buổi tiệc nhỏ / We / the / at / drink / the / food

…………………………………………………………………….

17. When / party? / was / last / birthday / your

…………………………………………………………………….

18. I / my / for / go / picnic / family / I / will / think / a / and

…………………………………………………………………….

19. Trang chủ / at / be / I’ll

…………………………………………………………………….

Xem thêm: Soạn Bài Truyện Kiều Chí Khí Anh Hùng Hay Nhất, Soạn Bài Truyện Kiều

20. You / be / will / weekend? / this / Where

…………………………………………………………………….

21. Mai / Will / you / Chau / province? / visit

…………………………………………………………………….

22. Caves / bay / Halong / the / may / explore / I / in

…………………………………………………………………….

23. Next / play / badminton / will / và / monday / I / on / sister / My

…………………………………………………………………….

24. Lesions / today? / many / have / How / you / do

…………………………………………………………………….

25. You / today? / have / school / Do

…………………………………………………………………….

26. You / have / English? / How / often / do

…………………………………………………………………….

27. English? / How / you / learn / do

…………………………………………………………………….

28. A / I / English / four / have / week / times

…………………………………………………………………….

29. She / new / her / aloud / và / in / read / notebook / words / them / writes

…………………………………………………………………….

30. He / English / everyday / speaks

…………………………………………………………………….

31. Comic / reading / like / English / books / I

…………………………………………………………………….

32. How / you / vocabulary? / vì chưng / English / practice

…………………………………………………………………….

33. I’m / a / story / Halloween / about / reading

…………………………………………………………………….

34. You / like / do / tales? / fairy

…………………………………………………………………….

35. At / elephant / the / baby / zoo / saw / I / a

…………………………………………………………………….

36. At / family / really / time / had / good / a / My / zoo / the

…………………………………………………………………….

Đáp án bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 5

How often vì chưng you come khổng lồ the library?

I play football with my friends after school

My mother goes shopping on mondays

We often go camping at the weekend.

She often plays badminton and sometimes cooks dinner

What TV programmes does she watch once a week?

Where did you go yesterday?

Where did she go on holiday?

Where were you on holiday?

I took a boat trip

He went khổng lồ Halong bay in June

How did you get there?

Lan went to see her grandparents by bus

Did you enjoy the trip?

Lan và Hoa were on their holidays

We enjoyed the food và drink at the party

When was your last birthday party?I think my family & I will go for a picnicI’ll be at home

20. Where will you be this weekend?

21. Will you visit Mai Chau province?

22. I may explore the caves in Halong bay

23. My sister & I will play badminton on next monday

24. How many lesions bởi you have today?

25. Vày you have school today?

26. How often vì chưng you have English?

27. How bởi vì you learn English?

28. I have English four times a week

29. She writes new words in her notebook và read them aloud

30. I lượt thích reading English comic books

31. How bởi vì you practice English vocabulary?

32. I’m reading a story about Halloween

33. Do you lượt thích fairy tales?

34. My family had a really good time at the zoo

Exercise 3

1. With / matter / the / What’s / you

…………………………………………………………………….

2. Doesn’t / well / She / feel

…………………………………………………………………….

3. Lunch / khổng lồ / will / mom / after / take / me / doctor / My / the

…………………………………………………………………….

4. A / I / toothache / have

…………………………………………………………………….

5. He / his / in / a / pain / throat / has

…………………………………………………………………….

6. Can’t / He / go / today / to lớn / school

…………………………………………………………………….

7. Wash / before / meals / hands / having / your

…………………………………………………………………….

8. With / play / Don’t / the / knife

…………………………………………………………………….

9. In / you / What / hand? / are / your / holding

…………………………………………………………………….

10. Cat / on / street / the / playing / She’s / with / a

…………………………………………………………………….

11. Time? / your / free / bởi vì / you / bởi vì / What / in

…………………………………………………………………….

12. Bởi vì / watching / like / animal / programmes? / you

…………………………………………………………………….

13. Mạng internet / time / her / không lấy phí / sister / Her / the / surfs / in

…………………………………………………………………….

14. In / What / lượt thích / to / future / the / you / be / would

…………………………………………………………………….

15. To lớn / doctor / be / a / I / want

…………………………………………………………………….

16. The / to / like / around / He / world / travel / would

…………………………………………………………………….

17. The / is / toilet? / Where

…………………………………………………………………….

18. The / supermarket / My / near / is / house

…………………………………………………………………….

19. Would / lớn / you / lượt thích / eat? / What

…………………………………………………………………….

20. Noodles, / please / a / of / like / bowl / I’d

…………………………………………………………………….

21. Be / the / like / What / weather / will / tomorrow?

…………………………………………………………………….

22. Tomorrow / will / be / đô thị / It / sunny / Hanoi / in

…………………………………………………………………….

23. Visit? / lượt thích / places / Which / you / to / would

…………………………………………………………………….

Xem thêm: 12 Thì Trong Tiếng Anh: Công Thức Các Thì Tiếng Anh Cơ Bản, Các Thì Trong Tiếng Anh Cơ Bản

24. You / What / it? / of / think / do

…………………………………………………………………….

Đáp án:

1. What’s the matter with you

2. She doesn’t feel well

3. My mom will take me to the doctor after lunch

4. I have a toothache

5. He has a pain in his throat

6. He can’t go lớn school today

7. Wash your hands before having meals

8. Don’t play with the knife

9. What are you holding in your hand?

10. She’s playing with a cat on the street

11. What vày you do in your free time?

12. Bởi you lượt thích watching animal programmes?

13. Her sister surfs the internet in her free time

14. What would you like to be in the future

15. I want to lớn be a doctor

16. He would lượt thích to travel around the world

17. Where is the toilet?

18. My house is near the supermarket

19. What would you lượt thích to eat?

20. I’d like a bowl of noodles, please

21. What will the weather be like tomorrow?

22. It will be sunny in Hanoi city tomorrow

23. Which places would you lượt thích to visit?

24. What vị you think of it?

Với rất nhiều bài tập viết lại câu giờ Anh lớp 5 làm việc trên, theshineshop.vn hy vọng rằng bé sẽ luyện tập được kỹ năng làm bài xích sao cho kết quả nhất. Nếu bạn muốn cho bé xíu thành thạo các dạng bài xích tập rộng nữa, contact ngay theshineshop.vn Stories để hiểu thêm thông tin cụ thể nhé!