VIẾT LẠI CÂU SAO CHO NGHĨA KHÔNG ĐỔI LỚP 7

  -  

Bài tập viết lại câu giờ đồng hồ Anh lớp 5 thường là một trong những bài tập test thách bé bỏng nhất. Vì sao bởi các từ bố trí lộn xộn đề nghị khó nhận biết vị trí ban đầu. Tuy nhiên nếu biết phương pháp làm và mẹo giải nhanh bé xíu sẽ thuận tiện thành thành thục dạng bài xích tập này. Bài bác tập dưới đây sẽ trình làng cho bé nhỏ cách làm cho + 80 câu thực hành viết lại câu tiếng Anh. Hãy thuộc theshineshop.vn tò mò ngay thôi.


*

Cấu trúc của bài xích tập thu xếp câu giờ Anh lớp 5 hay bài xích tập bố trí câu nói chung, khá đơn giản và dễ dàng và dễ dàng hiểu.

Bạn đang xem: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

Một bài gồm các câu đã bị đảo vị trí của những từ. Ví dụ như I want khổng lồ go home được đổi thành want / I / go / to/ home

Yêu cầu: bạn làm cần bố trí lại đúng vị trí các từ thành 1 câu đúng nghĩa. Theo đó bé cần đảm bảo:

Câu trả chỉnh, đúng với đáp án

Viết đúng chính tả (chữ mẫu viết hoa, lốt câu đúng)

Bài tập thu xếp câu giờ Anh dành cho mọi lứa tuổi từ tè học cho đến người lớn, nấc độ khó của câu phù hợp với từng lứa tuổi nhất định.

Cách làm bài xích tập viết lại câu tiếng Anh lớp 5

*

Cách thông thường

Để làm bài bác tập này, nhỏ nhắn nên bốn duy theo các bước sau đây:

Bước 1: Đọc qua cả câu để xác định tổng quan lại câu nói tới gì (bước trước tiên này khôn cùng quan trọng)

Bước 2: nhỏ bé tìm các cụm từ bỏ có ý nghĩa sâu sắc trước, kế tiếp mới xác định vị trí của các giới từ, trạng từ, thán từ… (nếu có trong câu)

Bước 3: Dựa vào kết cấu câu cơ bản nhất S + V + O cùng sự đọc biết, nhỏ bé hoàn chỉnh thành một câu đúng.

Mẹo làm bài bác giúp nhỏ bé tránh mắc lỗi

Bé ghi nhớ những quy tắc ngữ pháp cơ phiên bản sau:

Cấu trúc câu đơn giản và dễ dàng S + V + O (chủ ngữ + hễ từ + tân ngữ)

Câu đậy định: S + AUX + V + O (chủ ngữ + trợ động từ + đụng từ + tân ngữ) - vết hiệu nhận ra là lúc có các trợ đụng từ bao phủ định: bởi vì not (don’t), does not (doesn’t), did not (didn’t)...

Ví dụ: I don’t go lớn school today

Câu nghi vấn: AUX + S + V + O? (Trợ cồn từ + chủ ngữ + đụng từ + tân ngữ)

Ví dụ: Is this your sister?

Câu hỏi cùng với từ nhằm hỏi: What/when/why/where/how + AUX + S + V ?

Ví dụ: What do you do?

Giới trường đoản cú gồm những từ chỉ thời gian, nơi chốn như: In, on, at

Trạng từ như always, sometimes, luckily… đứng trước cồn từ và thua cuộc động tự tobe

Tính từ bỏ như good, black, short,...đứng trước danh từ

Chương trình học trên ứng dụng theshineshop.vn Stories tất cả hơn 1100 chuyện tranh tương tác, hơn 430 sách nói cùng 243 bài học Phonics góp trẻ phát triển cả 4 khả năng tiếng Anh quan trọng đặc biệt là nghe, nói, đọc và viết. Qua theshineshop.vn Stories, con học được không ít từ vựng, cấu tạo câu hơn, nâng cấp tốc độ làm các bài tập tiếng Anh, trong các số ấy có dạng nội dung bài viết lại câu.

Các dạng bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 5

Dưới đây là một số dạng bài tập sắp xếp câu giờ Anh lớp 5 có đáp án để bạn đọc luyện tập.

Dạng 1: Viết lại câu theo trang bị tự đúng chuẩn từ phần lớn từ đến sẵn/ sắp tới xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

Exercise 1

1. Mai, / you / khổng lồ / nice / Hi / again / meet

…………………………………………………………………….

2. Class / new / She’s / in / a / our / student…………………………………………………………………….

3. In / address / your / What’s / Hanoi?

…………………………………………………………………….

4. Vày / live? / Where / you

…………………………………………………………………….

5. With / Now / I / my / parents / live / Hanoi / city / in

…………………………………………………………………….

6. Live / in / tower / second / Hanoi / I / the / on / floor / of / 10 / Flat

…………………………………………………………………….

7. The / you / in / Did / city? / live

…………………………………………………………………….

8. Is / My / small / house

…………………………………………………………………….

9. Like / in / Summer? / weather / the / What’s

…………………………………………………………………….

10. The / a / lives / in / She / in / village / mountains

…………………………………………………………………….

11. Village / is / The / quite / pretty / and

…………………………………………………………………….

12. Busy / is / đô thị / The / big / and

…………………………………………………………………….

13. What’s / your / hometown / like

…………………………………………………………………….

14. School / is / near / home / new / His / his

…………………………………………………………………….

15. The / get / early / always / up / in / morning / I

…………………………………………………………………….

16. Has / he / a / big / before / goes / breakfast / lớn / school / He

…………………………………………………………………….

17. Online / talks / often / I / with / friends

…………………………………………………………………….

18. Sometimes / My / father / the / in / TV / watches / evening

…………………………………………………………………….

19. You / bởi / in / afternoon? / What / the / do

…………………………………………………………………….

20. Are / looking / for? / What / you

…………………………………………………………………….

Đáp án:

1. Hi Mai, nice khổng lồ meet you again

2. She’s a new student in our class

3. What’s your address in Hanoi?

4. Where bởi vì you live?

5. Now I live with my parents in Hanoi city

6. I live in Flat 10 on the second floor of Hanoi tower

7. Did you live in the city?

8. My house is small

9. What’s the weather lượt thích in Summer?

10. She lives in a village in the mountains

11. The village is pretty and quite

12. The thành phố is big & busy

13. What’s your hometown like

14. His new school is near his home

15. I always get up early in the morning

16. He has a big breakfast before he goes to lớn school

17. I often talks with friends online

Exercise 2: thu xếp lại câu hoàn chỉnh

1. Often / khổng lồ / you / come / vị / the / How / library?

…………………………………………………………………….

2. Football / I / friends / after / school / with / play / my

…………………………………………………………………….

3. Mondays / mother / goes / on / My / shopping

…………………………………………………………………….

4. Camping / go / weekend. / at / often / the / We

…………………………………………………………………….

5. Badminton / dinner / cooks / often / plays / & / sometimes / She

…………………………………………………………………….

6. She / week? / once / What / a / does / programmes / watch / TV

…………………………………………………………………….

7. Did / go / you / Where / yesterday?

…………………………………………………………………….

8. On / Where / go / holiday? / she / did

…………………………………………………………………….

9. You / were / on / Where / holiday?

…………………………………………………………………….

10. Boat / I / a / trip / took

…………………………………………………………………….

11. He / went / in / Halong / bay / to / June

…………………………………………………………………….

12. There? / get / you / did / How

…………………………………………………………………….

13. Grandparents / lớn / Lan / see / by / her / went / bus

…………………………………………………………………….

14. Trip? / the / enjoy / you / Did

…………………………………………………………………….

15. Their / Lan / on / were / holidays / và / Hoa

…………………………………………………………………….

16. Và / enjoyed / các buổi party / We / the / at / drink / the / food

…………………………………………………………………….

17. When / party? / was / last / birthday / your

…………………………………………………………………….

18. I / my / for / go / picnic / family / I / will / think / a / and

…………………………………………………………………….

Xem thêm: Soạn Bài Thông Tin Ngày Trái Đất Năm 2000 (Trang 105), Soạn Bài Thông Tin Về Ngày Trái Đất Năm 2000

19. Trang chủ / at / be / I’ll

…………………………………………………………………….

20. You / be / will / weekend? / this / Where

…………………………………………………………………….

21. Mai / Will / you / Chau / province? / visit

…………………………………………………………………….

22. Caves / cất cánh / Halong / the / may / explore / I / in

…………………………………………………………………….

23. Next / play / badminton / will / and / monday / I / on / sister / My

…………………………………………………………………….

24. Lesions / today? / many / have / How / you / do

…………………………………………………………………….

25. You / today? / have / school / Do

…………………………………………………………………….

26. You / have / English? / How / often / do

…………………………………………………………………….

27. English? / How / you / learn / do

…………………………………………………………………….

28. A / I / English / four / have / week / times

…………………………………………………………………….

29. She / new / her / aloud / and / in / read / notebook / words / them / writes

…………………………………………………………………….

30. He / English / everyday / speaks

…………………………………………………………………….

31. Comic / reading / lượt thích / English / books / I

…………………………………………………………………….

32. How / you / vocabulary? / vị / English / practice

…………………………………………………………………….

33. I’m / a / story / Halloween / about / reading

…………………………………………………………………….

34. You / like / bởi vì / tales? / fairy

…………………………………………………………………….

35. At / elephant / the / baby / zoo / saw / I / a

…………………………………………………………………….

36. At / family / really / time / had / good / a / My / zoo / the

…………………………………………………………………….

Đáp án bài xích tập viết lại câu giờ Anh lớp 5

How often do you come to lớn the library?

I play football with my friends after school

My mother goes shopping on mondays

We often go camping at the weekend.

She often plays badminton and sometimes cooks dinner

What TV programmes does she watch once a week?

Where did you go yesterday?

Where did she go on holiday?

Where were you on holiday?

I took a boat trip

He went to Halong cất cánh in June

How did you get there?

Lan went to see her grandparents by bus

Did you enjoy the trip?

Lan & Hoa were on their holidays

We enjoyed the food and drink at the party

When was your last birthday party?I think my family & I will go for a picnicI’ll be at home

20. Where will you be this weekend?

21. Will you visit Mai Chau province?

22. I may explore the caves in Halong bay

23. My sister & I will play badminton on next monday

24. How many lesions do you have today?

25. Bởi you have school today?

26. How often vì chưng you have English?

27. How bởi you learn English?

28. I have English four times a week

29. She writes new words in her notebook & read them aloud

30. I lượt thích reading English comic books

31. How vì you practice English vocabulary?

32. I’m reading a story about Halloween

33. Vày you lượt thích fairy tales?

34. My family had a really good time at the zoo

Exercise 3: bài tập viết lại câu với từ bỏ gợi ý

1. With / matter / the / What’s / you

…………………………………………………………………….

2. Doesn’t / well / She / feel

…………………………………………………………………….

3. Lunch / to lớn / will / mom / after / take / me / doctor / My / the

…………………………………………………………………….

4. A / I / toothache / have

…………………………………………………………………….

5. He / his / in / a / pain / throat / has

…………………………………………………………………….

6. Can’t / He / go / today / to lớn / school

…………………………………………………………………….

7. Wash / before / meals / hands / having / your

…………………………………………………………………….

8. With / play / Don’t / the / knife

…………………………………………………………………….

9. In / you / What / hand? / are / your / holding

…………………………………………………………………….

10. Cát / on / street / the / playing / She’s / with / a

…………………………………………………………………….

11. Time? / your / không lấy phí / do / you / bởi / What / in

…………………………………………………………………….

12. Vị / watching / lượt thích / animal / programmes? / you

…………………………………………………………………….

13. Mạng internet / time / her / không tính tiền / sister / Her / the / surfs / in

…………………………………………………………………….

14. In / What / like / lớn / future / the / you / be / would

…………………………………………………………………….

15. To lớn / doctor / be / a / I / want

…………………………………………………………………….

16. The / lớn / like / around / He / world / travel / would

…………………………………………………………………….

17. The / is / toilet? / Where

…………………………………………………………………….

18. The / supermarket / My / near / is / house

…………………………………………………………………….

19. Would / to lớn / you / lượt thích / eat? / What

…………………………………………………………………….

20. Noodles, / please / a / of / lượt thích / bowl / I’d

…………………………………………………………………….

21. Be / the / lượt thích / What / weather / will / tomorrow?

…………………………………………………………………….

22. Tomorrow / will / be / đô thị / It / sunny / Hanoi / in

…………………………………………………………………….

23. Visit? / lượt thích / places / Which / you / to / would

…………………………………………………………………….

Xem thêm: Bài Tập Hình Học Lớp 8 Chương 1, Bài Tập Tổng Hợp Hình Học 8

24. You / What / it? / of / think / do

…………………………………………………………………….

Đáp án:

1. What’s the matter with you

2. She doesn’t feel well

3. My mom will take me to the doctor after lunch

4. I have a toothache

5. He has a pain in his throat

6. He can’t go khổng lồ school today

7. Wash your hands before having meals

8. Don’t play with the knife

9. What are you holding in your hand?

10. She’s playing with a cát on the street

11. What vày you bởi vì in your không tính phí time?

12. Vì you like watching animal programmes?

13. Her sister surfs the mạng internet in her không tính tiền time

14. What would you lượt thích to be in the future

15. I want to be a doctor

16. He would lượt thích to travel around the world

17. Where is the toilet?

18. My house is near the supermarket

19. What would you like to eat?

20. I’d like a bowl of noodles, please

21. What will the weather be like tomorrow?

22. It will be sunny in Hanoi đô thị tomorrow

23. Which places would you like to visit?

24. What bởi you think of it?

Dạng 2: Viết lại câu với từ gợi ý trong ngoặc (thay đổi chủ ngữ câu)

1. You go to lớn school at 8 o"clock. (SHE)