BÀI TẬP VỀ THÌ TƯƠNG LAI GẦN

     

Tiếp theo các bài viết về các thì trong tiếng anh. Nội dung bài viết ngày bây giờ chúng tôi xin ra mắt tới chúng ta một một số loại thì rất hay được sử dụng trong giao tiếp. Bọn họ hãy thuộc tìm hiểu thì tương lai gần–Near future tense / dấu hiệu nhận biết, công thức, giải pháp dùng và bài xích tập vận dụng của nó nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về thì tương lai gần

Cách sử dụng Thì Tương Lai sát | Be Going to lớn – Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bản


Định nghĩa thì sau này gần

Cấu trúc thì sau này gần

Khẳng định

S + is/ am/ are + going to + V( nguyên mẫu)

Ví dụ:

I’m going lớn go the movie theater tonight( Tôi sẽ đi đến rạp chiếu phim phim vào tối nay)He is going lớn catch the bus tomorrow( Anh ấy đang bắt xe pháo bus vào trong ngày mai)*Lưu ý:Động trường đoản cú tobe( Am/Is/Are) hoàn toàn có thể được được dùng ở thể viết tắt

Ví dụ:I am=>I’mHe is=>He ‘sWe are=>We’re

►Sau going lớn là đụng từ nguyên mẫu đặc biệt quan trọng nếu bạn có nhu cầu nói ” tôi vẫn đi đâu….” chúng ta phải dùng động từ bỏ nguyên mẫu “go” thì go sẽ bị lược giản đi:Ví dụ:I am going to lớn school tomorrow( tôi đã đi mang lại trường vào trong ngày mai).Thay vị viết:I am going to go to school tomorrow

Phủ định

S + is/ am/ are + not + going lớn + V(nguyên mẫu)

– Rất dễ dàng là ta chỉ việc thêm “not” ẩn dưới động từ tobe thì câu sẽ phát triển thành câu che định.

Ví dụ:

I am not going to buy that car next week( Tôi sẽ không còn mua dòng xe kia vào tuần tới)

They aren’t going to lớn attend this club this week( Họ sẽ không còn tham gia vào câu lạc bộ này vào tuần này)

Nghi vấn

Hỏi:Is/ Am/ Are + S + going to lớn + V(nguyên mẫu)?Trả lời:

Yes, S + is/am/ are.No, S + is/am/are.

– chỉ việc đảo rượu cồn từ tobe ra trước nhà ngữ là ta sẽ sở hữu một câu nghĩ vấn( dạng thắc mắc yes/no)

Ví dụ:

Are you going to fly to lớn Malaysia for training next month?( bạn sẽ bay sang Malaysia nhằm học tập mon tới chứ?)

*
Are you going lớn fly khổng lồ Malaysia for training next month?

Cách sử dụng thì tương lai gần

– mô tả kế hoạch xuất xắc dự định về một bài toán sẽ thực hiện trong tương lai. Thường có các từ chỉ thời hạn tương lai đi kèm.Ví dụ:I am going lớn visit my teacher tomorrow.(Tôi vẫn đi thăm rứa giáo của tôi vào trong ngày mai)What are you going to vì chưng next weekend?( bạn sẽ làm gì vào cuối tuần tới)

– mô tả một dự đoán chắc hẳn rằng sẽ xảy ra trong tương lai do gồm căn cứ trên trường hợp hiện tại.Ví dụ:Look at everybody pull out the road. It is going khổng lồ jam more few minutes( quan sát kìa tất cả mọi người đều mang ra đường, đường có khả năng sẽ bị kẹt xe trong vài phút nữa thôi)

*
Look at everybody pull out the road. It is going to lớn jam more few minutes

Dấu hiệu nhận thấy thì tương lai gần

– vệt hiệu nhận biết thì tương lai gần bao hàm các trạng trường đoản cú chỉ thời gian trong tương lai y hệt như dấu hiệu nhận ra thì sau này đơn.

Xem thêm: Dụng Cụ Hỗ Trợ Đóng Đinh Bê Tông, Dụng Cụ Hỗ Trợ Đóng Đinh Giant Supporter Gs

In the futureNext year/ week/timeSoonTomorrowIn + thời gian

Bài tập thì tương lai gần

1. Sử dụng các câu sau đây để trả lời các trường hợp trong 1 – 8.

Use the following sentences khổng lồ respond lớn situations in 1 – 8.He is going to win.You are going to lớn fail.I’m going lớn be ill.It isn’t going lớn rain.I’m not going to lớn be ill.You aren’t going lớn fail.It’s going to lớn rain.He isn’t going khổng lồ win.1 Look at the clouds. ……………………………………………………………………………………………………………………2 Why don’t you learn for the test? ………………………………………………………………………………………………..3 I’m so tired. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

4 The sun is shining. ……………………………………………………………………………………………………………………5 You are learning so hard. …………………………………………………………………………………………………………..6 I’m OK. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

7 He is playing so well. ……………………………………………………………………………………………………………….8 He is the worst tennis player of all. …………………………………………………………………………………………….

Đáp án:

1 Look at the clouds. It’s going to rain.2 Why don’t you learn for the test? You are going khổng lồ fail.3 I’m so tired. I’m going to lớn be ill.4 The sun is shining. It isn’t going khổng lồ rain.5 You are learning so hard. You aren’t going lớn fail.6 I’m OK. I’m not going lớn be ill.7 He is playing so well. He is going to lớn win.8 He is the worst tennis player of all. He isn’t going to lớn win.

2. Chấm dứt các email bên dưới sử dụng thì sau này gần

Complete the e-mail with following verbs & “going to”.tell change move not buy like find not travel kill not tidy workHi, Ben!I’m writing to you to let you know that I …………………………………………….. Khổng lồ Devon. I can’t waitanymore! Everything …………………………………………….. In my life. We want lớn live in a housenear the sea. We …………………………………………….. A big house, because we …………………………..………………………………………. It all weekends. Bởi you know Devon? If not, you must come tosee us. I’m sure you …………………………………………….. It there.My wife and I …………………………………………….. New jobs too, because Brighton is too far awayand we …………………………………………….. To work for hours every day. We …………………………….…………………………………… somewhere near our home. My quái vật doesn’t know about it, butI …………………………………………….. Him soon. He …………………………………………….. Me!I have to lớn go now. Please, write back soon.Bye for now,Sam

Đáp án:

I am going to lớn moveEverything is going khổng lồ changeWe are not going lớn buywe are not going lớn tidyyou are going to lớn likeMy wife & I are going lớn findwe are not going to lớn travelWe are going to lớn workI am going to lớn tellHe is going khổng lồ kill

3. Viết những câu hỏi dưới sử dụng những động từ vào ngoặc và “going to”

Make questions with the verbs in brackets. Use “going to”.Example:Why vày you need your driving licence? (you | drive)Are you going to drive?What are your New Years’ resolutions? (you | work more)……………………………………………………………………………………………………………?Doctor, is it serious? (he | die)……………………………………………………………………………………………………………?Why are you taking your gloves? (it | be cold)……………………………………………………………………………………………………………?You stopped the project. (you | continue in future)……………………………………………………………………………………………………………?Your parents are over sixty years old. (they | retire)……………………………………………………………………………………………………………?Eve is a bit overweight. (she | start any diet)……………………………………………………………………………………………………………?Look at the snow on the roof. (it | fall down)……………………………………………………………………………………………………………?You’ve decided to be number one in our country. (how | you | reach that)……………………………………………………………………………………………………………?The dog looks quite dangerous. (it | bite me)……………………………………………………………………………………………………………?Why do you want khổng lồ take a day off? (what | you | do)……………………………………………………………………………………………………………?

Đáp án:

Are you going lớn work more?Is he going lớn die?Is it going to be cold?Are you going to lớn continue in future?Are they going khổng lồ retire?Is she going to start any diet?Is it going to fall down?How are you going to reach that?Is it going lớn bite me?What are you going lớn do?

4. Các từ dưới được bố trí ngẫu nhiên, hãy sử dụng chúng nhằm viết các câu theo thì tương lai gần

Use these jumbled words khổng lồ make negative questions.Example:you | drive | are | anymore | khổng lồ | going | notAre you not going khổng lồ drive anymore?not | he | telephone | to lớn | police | going | is | the……………………………………………………………………………………………………………?the | you | to lớn | aren’t | manager | bank | see | going……………………………………………………………………………………………………………?plant | they | trees | lớn | going | not | are | the……………………………………………………………………………………………………………?not | tennis | you | lớn | are | going | play | tomorrow……………………………………………………………………………………………………………?Simon | for | job | look | to | a | going | isn’t | new……………………………………………………………………………………………………………?a | give | to lớn | going | her | to | aren’t | present | you……………………………………………………………………………………………………………?Jones | smoking | not | going | lớn | stop | is | Mr.……………………………………………………………………………………………………………?learn | to lớn | German | brothers | going | aren’t | your……………………………………………………………………………………………………………?

Đáp án:

Is he not going to telephone the police?Aren’t you going to lớn see the bank manager?Are they not going to lớn plant the trees?Are you not going to lớn play tennis tomorrow?Isn’t Simon going to lớn look for a new job?Aren’t you going khổng lồ give her a present?Is Mr. Jones not going to lớn stop smoking?Aren’t your brothers going lớn learn German?

5. Sử dụng các từ trong ngoặc với “going to” để xong xuôi các cấu hỏi, viết đúng lại thông tin và viết đúng lại câu trả lời.

Use the words in brackets & “going to” to bởi the following:1. Complete the question.2. Correct the wrong information.3. Write the correct answer.Example:(you | have) ………………………………………………………………………….. A new car?(we | not buy) ………………………………………………………………………… a new car.(we | look for | a used car) ………………………………………………………. A used car.Are you going khổng lồ have a new car?We aren’t going to buy a new car.We are going khổng lồ look for a used car.(you | cut) ……………………………………………………………………………. The grass?(I | not work) …………………………………………………………………… in the garden.(I | clean) ………………………………………………………………………… the windows.(the Scotts | build) ……………………………………………………………. A new house?(they | not have) ………………………………………………………………………. A house.(they | rent) ………………………………………………………………………………… a flat.(your dad | watch) ……………………………………………………. The football match?(he | not stay) ………………………………………………………………………….. At home.(My parents | do) …………………………………………………………… some shopping.(your sister | fly) ……………………………………………………………………. Lớn India?(she | not travel) ……………………………………………………………………… to lớn India.(my friends | visit) ……………………………………………………………………… India.

Xem thêm: Tác Phẩm Romeo Và Juliet : Tiểu Thuyết Tình Yêu Bất Hủ Của Shakespeare

Đáp án:

Are you going khổng lồ cut the grass?I am not going lớn work in the garden.I am going khổng lồ clean the windows.Are the Scotts going lớn build a new house?They are not going khổng lồ have a house.They are going to lớn rent a flat.Is your dad going lớn watch the football match?He is not going to stay at home.My parents are going to do some shopping.Is your sister going to fly lớn India?She is not going khổng lồ fly lớn India.My friends are going khổng lồ visit India.