Bài Tập Về Phương Trình Đường Thẳng

     Bạn đang xem: Bài tập về phương trình đường thẳng

*
4 trang
*
trường đạt
*
*
33562
*
16Download


Xem thêm: Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Bạn sẽ xem tư liệu "Đề cương ôn tập về Phương trình đường thẳng", để thiết lập tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD làm việc trên


Xem thêm: Cách Cài Đặt Camera Xem Qua Mạng, Hướng Dẫn Cài Đặt Camera Xem Qua Mạng Đơn Giản

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNGA. TÓM TẮT LÝ THUYẾTDạngYếu tố phải tìmCông thứcPhương trình tham sốPhương trình tổng quátPhương trình đoạn chắnd cắt Ox tại a,cắt Oy tại b (a, b không giống 0)GócTìm 2 VTPT hoặc 2 VTCP của 2 đ.thẳngKhoảng cáchTọa độ cùng Vị trí tương đối 2 đthẳng cắt các công thức đề xuất nhớ khácDạngYếu tố đã choCông thứcTọa độ véctơ với Độ dài đoạn thẳng cùng Tích vô hướngvà chuyển VTCP về VTPThoặc chuyển VTPT về VTCThoặc CÁC DẠNG CƠ BẢNDạng 1. Phương trình thông số - Phương trình tổng quátDạngHìnhPhương trình tham sốPhương trình tổng quátQua 2 điểm M, NNMTrung tuyến đường AMMCBĐường trung trực ICBACó thông số góc kSong tuy vậy với đtdMd’Vuông góc với đtBÀI TẬP ÁP DỤNGCâu 1. Lập phương trình tham số của đường thẳng d biết d:a) Đi qua và gồm VTCP b) Đi qua và bao gồm VTCP c) Đi qua nơi bắt đầu tọa độ O và có VTCP d) Đi qua và có VTCP e) Đi qua và gồm VTPT f) Đi qua và có VTPT g) mang đến và điểm thỏa . Viết ptts đt trải qua và có VTCP .Câu 2. Viết phương trình tổng quát của con đường thẳng trong các trường vừa lòng sau:a) Đi qua và có VTPT b) Đi qua và gồm VTPT c) Đi qua cội tọa độ O và gồm VTPT d) Đi qua và bao gồm VTPT e) Đi qua và bao gồm VTCP f) Đi qua và có VTCP g) cho và điểm thỏa . Viết pttq đt trải qua và gồm VTCP .Câu 3. Viết phương trình thông số của mặt đường thẳng trong số trường thích hợp sau:a) Đi qua và .b) Đi qua với .c) Đi qua và nơi bắt đầu tọa độ O.d) Đi qua và cắt trục hoành tại 3.e) Đi qua và giảm trục tung trên -2.f) cắt trục Ox trên và giảm Oy tại -5.Câu 4. Viết phương trình tổng thể của con đường thẳng trong những trường vừa lòng sau:a) Đi qua và có thông số góc .b) Đi qua cùng có thông số góc .c) Đi qua cùng .d) Đi qua với .e) Đi qua và cắt trục tung tại -2.f) giảm trục Ox trên và giảm Oy trên 3.Câu 5. đến tam giác bao gồm , , .a) Viết phương trình thông số cạnh ABb) Viết phương trình tổng thể cạnh BC.c) Viết phương trình tham số trung tuyến đường AM.d) Viết phương trình bao quát đường cao BK.e) Viết pttq mặt đường trung trực của cạnh BC.f) Viết ptts con đường trung trực cạnh AC.Câu 6. Cho tam giác tất cả , , .a) Viết phương trình tham số cạnh NPb) Viết phương trình bao quát cạnh MN.c) Viết phương trình bao quát trung tuyến MH.d) Viết phương trình bao quát đường cao PK.e) Viết pttq con đường trung trực của cạnh MP.f) Viết ptts đường trung trực cạnh MN.Câu 7. Viết phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng d trong các trường đúng theo sau:a) Đi qua và song song cùng với b) Đi qua và vuông góc với c) Đi qua với vuông góc cùng với d) Đi qua và tuy nhiên song với .Dạng 2. Vị trí tương đối của hai tuyến đường thẳngCho hai đường thẳng với hệ (*)Vị trí tương đốid1Hình ảnhTỉ sốSố nghiệm của hệ (*)Cắt nhaud2Có nghiệm duy nhấtSong songd1d2Vô nghiệmCắt nhaud2Vô số nghiệmBÀI TẬP ÁP DỤNGCâu 8. Xét địa chỉ tương đối của các cặp mặt đường thẳng và trong các trường hòa hợp sau:a) và b) với c) và d) và e) và f) và g) và h) với Dạng 3. Tính góc giữa hai tuyến đường thẳngHình ảnhCông thứcGóc giữa hai tuyến phố thẳngvà d1d2BÀI TẬP ÁP DỤNGCâu 9. Tính góc giữa các cặp mặt đường thẳng sau:a) và b) và c) cùng d) với e) và f) cùng trục hoànhCâu 10. Cho và . Tìm kiếm m để:a) tuy nhiên song với b) vuông góc với Dạng 4. Khoảng cách Yếu tố vẫn cóCông thứcKhoảng bí quyết giữa 2 điểm và khoảng cách từ một điểm đến đường thẳngĐiểm và BÀI TẬP ÁP DỤNGCâu 11. Tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng trong số trường thích hợp dưới đây:a) và b) và c) với d) với Câu 12. Tìm kiếm tọa độ M thỏa: a) M ở trong d: và cách điểm một khoảng tầm bằng 5.b) M nằm ở d: và phương pháp điểm một khoảng tầm bằng .c) M vị trí trục tung và cách đường thẳng một khoảng bằng 1.d) M nằm trên trục Ox và cách đường thẳng một khoảng chừng bằng 1.ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG III ĐỀ ICho tam giác ABC tất cả góc A = 1200 , cạnh AC = 8, cạnh AB = 5.Tính cạnh BC.Tính góc C.Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.Tính diện tích s tam giác ABC.Câu 1: (3.0 điểm)Trong khía cạnh phẳng Oxy, cho hai điểm A(1; -3); B(-5;1) và mặt đường thẳng d: .1.Viết phương trình tham số, phương trình bao quát của đường thẳng đi qua hai điểm A, B.2.Gọi K là trung điểm của đoạn trực tiếp AB. Tính khoảng cách từ K mang đến đường trực tiếp d.Câu 2: (3.0 điểm)Trong mặt phẳng Oxy, mang đến tam giác ABC tất cả A(2;4); B(1;1); C(3;1).1.Viết phương trình tổng quát của con đường trung đường AM của tam giác.2. Viết phương trình của con đường cao bh của tam giác.Câu 3: (2.0 điểm)Trong phương diện phẳng Oxy, cho đường thẳng: . Search một điểm và một vectơ chỉ phương của đường thẳng .Viết phương trình bao quát của đường thẳng .Câu 4 (2.0 điểm)Viết phương trình của mặt đường thẳng d trải qua A(1; -2) và tuy nhiên song với con đường thẳng : ................................................................................................ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG IIĐỀ IICâu 1: (3.0 điểm)Trong khía cạnh phẳng Oxy, đến hai điểm A(1; -2); B(3;2) và con đường thẳng d: .Viết phương trình tham số, phương trình tổng thể của đường thẳng m trải qua hai điểm A, B.Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính khoảng cách từ K mang đến đường trực tiếp d.Câu 2: (3.0 điểm)Trong khía cạnh phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A(2;1) ,B(1;-3),C(3;0)Viết phương trình bao quát của mặt đường trung con đường AM của tam giác.Viết phương trình của mặt đường cao bảo hành của tam giác.Câu 3: (2.0 điểm)Trong phương diện phẳng Oxy, cho đường thẳng: . 1.Tìm một điểm và một vectơ chỉ phương của con đường thẳng .2.Viết phương trình tổng quát của con đường thẳng .Câu 4 (2.0 điểm)Viết phương trình của đường thẳng d trải qua P(2; 1) và vuông góc với mặt đường thẳng :