Bài Tập Về Mệnh Đề Quan Hệ Lớp 9

  -  

Mệnh đề dục tình (mệnh đề tính từ) ban đầu bằng các đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay mọi trạng từ quan lại hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để làm bổ nghĩa đến danh trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang xem: Bài tập về mệnh đề quan hệ lớp 9


Mệnh đề quan liêu hệ (Relative clauses) là một chủ điểm kỹ năng và kiến thức ngữ pháp quan trọng những bạn cần nắm rõ trong tiếng Anh. Bài Thi TOEIC thường ra đề trong một số trong những chủ điểm sau: phân biệt cách thực hiện giữa “that” với “which” tương tự như “that” cùng “what”.

Bên cạnh đó, dạng mệnh đề dục tình rút gọn cũng là 1 chủ điểm thường được chú trọng thực hiện nhiều nhất. Trong nội dung bài viết này Ms Hoa Toeic sẽ phân chia sẻ cụ thể cho chúng ta hiểu được về mệnh đề quan lại hệ cùng với bài tập rèn luyện.

Tất tần tật về Mệnh đề quan hệ tình dục trong TOEIC

Trước khi đi sâu rộng về các mấu chốt trên đây, tôi mong mỏi đưa ra một cái nhìn tổng quan tiền về định nghĩa tương tự như các các loại mệnh đề quan lại hệ chủ yếu. (Phần không ngừng mở rộng hơn về những chủ điểm trên, các bạn có thể tham khảo trong màn chơi 500-750)

I. Định nghĩa mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó bao gồm thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan tiền hệ dùng làm giải phù hợp rõ rộng về danh trường đoản cú đứng trước nó.

Xét lấy ví dụ như 1: The woman who is wearing the T-shirt is my girl friend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một trong những relative clause, nó lép vế “the woman” và dùng để làm xác định danh từ bỏ đó. Nếu quăng quật mệnh đề này ra họ vẫn bao gồm một câu hoàn chỉnh: The woman is my girlfriend.

Xét lấy ví dụ 2: The girl is Nam"s girlfriend. She is sitting next khổng lồ me. =>The girl who is sitting next to me is Nam"s girl friend.

Mệnh đề dục tình thường được nối cùng với mệnh đề thiết yếu bằng các đại từ quan hệ tình dục (relative pronouns): who, whom, which, whose, that......

Mệnh đề quan lại hệ gồm hai loại: mệnh đề quan hệ tình dục xác định với mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định

II. Những loại mệnh đề quan tiền hệ

a. Mệnh đ xác đnh (Defining relative clauses)

- Là mnh đ được dùng đ xác đnh danh t đng trước nó,cn thiết cho ý nghĩa sâu sắc ca câu; không có nó câu s không đ nghĩa. Tt c các đi t quan lại h được s dng trong mnh đ xác đnh.

Ví dụ:

Do you know the name of the man who came here yesterday?The man (whom / that) you met yesterday is coming to lớn my house for dinner.

➨ Mệnh đề xác minh không tất cả dấu phẩy

b. Mệnh đ ko xác đnh (Non – defining clauses)

- Là mnh đ cung cp thêm thông tin v người hoc vt, không tồn tại nó thì câu vn đ nghĩa.

Ví dụ: Miss Hoa, who taught me English, has just got married.

➨ Mệnh đề không khẳng định có dấu phẩy và Mệnh đề này sẽ không được dùng “That”

III. Đại từ quan hệ (Relative Pronouns)

Đại từ quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi thiết bị vật, rượu cồn vật.

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me

whose

Chỉ sở hữu cho người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chỉnh Màu Chữ Trong Css, Đổi Màu Chữ Trong Html

That

Đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng đặc biệt trong mệnh đề quan liêu hệ khẳng định (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.

Các đại từ quan hệ trong giờ Anh

1. WHO

- cai quản từ vào mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

Ví dụ: The woman who lives next door is a doctor.

2. WHOM

- có tác dụng túc từ đến động từ trong mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

Ví dụ: George is a person whom I admire very much

3. WHICH

- thống trị từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

The machine which broke down is working again now

4. THATMệnh đề quan hệ tình dục xác định:

Là mệnh đề rất cần được có vào câu, nếu loại bỏ đi mệnh đề bao gồm sẽ không tồn tại nghĩa rõ ràng. Đối với loại câu này, đại từ quan hệ làm cho tân ngữ có thể được quăng quật đi. Ta rất có thể dùng từ bỏ that thay thế sửa chữa cho who, whom, which...

Mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định:

Trước cùng sau mệnh đề này phải gồm dấu (,). Trường hòa hợp này ta KHÔNG ĐƯỢC dùng từ “that” thay thế cho who, whom, which và không được vứt đại từ dục tình trong mệnh đề này.

Ví dụ 1: My father is a doctor. He is fifty years old ➨ My father, who is fifty years old, is a doctor.

Ví dụ 2: Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with him. ➨ Mr Brown, who(m) we studied English with, is a very nice teacher.

*

Trường hợp buộc phải dùng that cùng không được dùng that:

Trường hợp buộc phải dùng that: sau một danh từ hỗn hợp (vừa chỉ người, vừa chỉ vật dụng hoặc đồ dùng vật). Ví dụ: We can see a lot of people and cattle that are going lớn the field

 - Sau đại từ bất định:

Ex: I’ll tell you something that is very interesting.

 - Sau những tính từ đối chiếu nhất, ALL, EVERY, VERY, ONLY:

 Ex: This is the most beautiful dress that I have.

 All that is mine is yours.

You are the only person that can help us.

 - Trong kết cấu It + be + … + that … (chính là …)

Ex: It is my friend that wrote this sentence. (Chính là bạn tôi đã viết câu này.)

 Trường thích hợp không cần sử dụng that: mệnh đề tất cả dấu (,), ĐTQH gồm giới từ bỏ đứng trước.

Lưu ý: giới trường đoản cú chỉ đứng trước whom cùng which, không đứng trước whothat

Ví dụ: Peter, who/whom I played tennis with on Sunday, was fitter than me.

Or: Peter, with whom I played tennis on Sunday, was fitter than me.

Xem thêm: Tại Sao Thứ Tư Lễ Tro Có Phải Lễ Trọng Không Phải Là Ngày Lễ Buộc?

 Not: Peter, with who I played tennis on Sunday, was fitter than me.

5. WHOSE

Đại từ dùng để làm chỉ thiết lập cho danh từ bỏ chỉ tín đồ hoặc vật, thường xuyên thay cho những từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s