Bài tập câu tường thuật trong tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao

     

Bài tập câu con gián tiếp (reported speech) rất nhiều chủng loại và lộ diện nhiều trong các bài thi giờ đồng hồ Anh. Bởi vì vậy, nếu muốn đạt được điểm trên cao thì phía trên là một trong những phần ngữ pháp mà các thí sinh ko thể bỏ qua. Một dạng bài bác tập về câu trần thuật thường chạm mặt là bài xích tập đưa câu thẳng sang loại gián tiếp. Ở bài viết này, chúng mình đã tổng hợp kỹ năng và các bài tập câu gián tiếp để hỗ trợ các bạn trong việc ôn luyện cho các kì thi sắp đến tới.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật trong tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao

*

Để hoàn toàn có thể tự tin khi làm bài bác tập về reported speech, trước hết chúng ta cần cầm cố vững lý thuyết về loại câu này.

Tóm tắt khái niệm phương pháp câu tường thuật

Lời nói loại gián tiếp trong giờ đồng hồ Anh ( indirect/reported speech) là lời tường thuật ý của bạn nói, nhiều lúc không rất cần được dùng chính xác những trường đoản cú của bạn nói.

Ví dụ: “ Tomorrow, I will visit my grandmother.”, Mai said.

→ Mai said that she would visit her grandmother the following day.

Cách chuyển câu trực tiếp sang con gián tiếp

Khi làm bài bác tập đưa câu trực tiếp sang loại gián tiếp chúng ta cần để ý một vài thay đổi sau.

Lùi thì:

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Hiện tại đơn

Quá khứ đơn

Hiện tại tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện tại trả thành

Quá khứ hoàn thành

Hiện tại kết thúc tiếp diễn

Quá khứ xong xuôi tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ đơn/Quá khứ trả thành

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn/Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành

Quá khứ trả thành

Tương lai đơn

Tương lai trong thừa khứ

Tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp diễn trong quá khứ

Modal verbs:

CanMayMust
CouldMightMust/Had to

tuy nhiên khi làm bài xích tập về câu trực tiếp con gián tiếp, chúng ta cần chú ý có đông đảo trường hợp cồn từ không đổi khác trong câu loại gián tiếp:

Nói về chân lý, thực sự hiển nhiênLời nói thẳng là câu điều kiện không có thật hoặc mệnh đề trả định theo sau

wish, would rather, would sooner, í’s time.

Thì thừa khứ đơn, quá khứ tiếp tục trong mệnh đề chỉ thời gianTrong câu bao gồm năm xác định.

*

Biến đổi đại tự và các từ hạn định

Chủ ngữ:

I → he, she

We → they

You → We, I

Tân ngữ:

me → him, her

us → them

you → me, us

Đại trường đoản cú sở hữu:

mine → his, her

ours → theirs

yours → mine, ours

Tính tự sở hữu:

my → his, her

our → their

your → my, our

Biến đổi một vài trạng tự chỉ thời gian, nơi chốn và những từ chỉ định

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

this

these

here

now

today

yesterday

the day before yesterday

tomorrow

the day after tomorrow

ago

this week

last week

next week

that

those

there

then, at that time

that day

the day before; the previous day

two days before

the day after;the next/following day

two days after; in two days’ time

before

that week

the week before, the previous week

the week after; the following/next week

Các cấu trúc câu con gián tiếp

Câu tường thuật

S + say(s)/ said + ( that) + S + V

Ví dụ: Jane said, “ I hate him”.

→ Tom said ( that) she hated him.

Câu hỏi

Câu hỏi yes/no:

S + asked (+ object) + if/whether + S + V

Ví dụ: He says, “ do you like English?”

→ he asked ( me) if/ whether I liked English.

Câu hỏi Wh-:

S + asked ( +object) + what/where/when/… + S + V

Ví dụ: “ Why bởi vì you go lớn school late?”, my father asked.

→ My father asked me why I went to school late.

Câu mệnh lệnh

S + asked/told + O ( + not ) + to-infinitive

Ví dụ: “ Stay in bed for a few days”, the doctor said lớn John.

→ The doctor asked/ told John to stay in bed for a few days.

Bên cạnh bài tập đưa câu trực tiếp sang loại gián tiếp vẫn nêu trên, một vài đề thi sẽ bao gồm cả các bài tập câu trần thuật nâng cao. Cầm cố thể:

Lời đề nghị, lời hứa,lời khuyên, lời mời, v.v thường được tường thuật bởi cách

động tự giới thiệu: offer, recommend, promise, advise, encourage, invite, agree,…

S + offer/recommend ( + O ) + to-infinitive

Ví dụ: John said, “ I will send it to you.”

→ John promised khổng lồ send it to lớn me. ( John hứa đã gửi nó mang lại tôi.)

Tom said, “ You should take a taxi, Mary.”

→ Tom advised Mary lớn take a taxi ( Tom khuyên Mary bắt buộc bắt tắc xi)

Một số hễ từ ra mắt được theo sau vày object + to-infinitive: advise, ask, beg, command, encourage, expect, forbid, instruct, invite, order, persuade, recommend, remind, request, warn.

Ví dụ: She encouraged Frank to take the opportunity.

Xem thêm: Những Bài Hát Hay Về Mùa Thu Hà Nội Mê Đắm Lòng Người, Những Bài Hát Hay Nhất Về Mùa Thu Hà Nội

Danh cồn từ ( V-ing) được sử dụng sau admit, advise, apologise for, insist on,

recommend, suggest.

Ví dụ: “ Why don’t we go to lớn the library?”, she said

→ She suggested going khổng lồ the library.

Can/Could/Will/Would you…? được coi như như câu yêu cầu.

Ví dụ: “ Could you tell me the password?”

→ He asked/told me khổng lồ tell him the password.

*

Bài tập đưa câu trực tiếp sang gián tiếp bao gồm đáp án

Chuyển các câu sau trường đoản cú dạng trực tiếp sang loại gián tiếp

“Don’t come lớn the interview late”, my mom said.“I will help you with your CV, Mary”, Peter said.“Good morning, Sam! How are you?”, Linda said.“Have you heard of her marriage?”Cindy said: “I haven’t seen John since last month.”“I’m sorry I’m late”, said Mr Thanh.“Me? No, I didn’t take Sue’s calculator”, said Bob.“You were cheating”, said David to lớn Henry.“I must see the manager”, he cried.“If you wanted to lớn take my bike, you should have asked me first” said Mike khổng lồ his brother.

Đáp án:

Dịch nghĩa: “Đừng đến chất vấn muộn”, người mẹ tôi nói.

* căn cứ vào cấu trúc:

– S + told + sb + not khổng lồ + V(nguyên thể).

→ My mom told me not to lớn come khổng lồ the interview late.

Dịch nghĩa: “Tôi để giúp đỡ bạn cùng với CV của bạn, Mary”, Peter nói.

→ Peter promised khổng lồ help Mary with her CV.

Dịch nghĩa: “Chào buổi sáng, Sam! các bạn có khỏe không?”, Linda nói.

(Cấu trúc: S + asked(+O)/wanted lớn know/wondered + Wh-words + S + V).

→ Linda greeted Sam và asked how she was.

Dịch nghĩa: “Bạn vẫn nghe nói về cuộc hôn nhân gia đình của cô ấy chưa?”

→ She asked me if I had heard of their marriage.

Dịch nghĩa: Cindy nói: “Tôi không chạm chán John kể từ tháng trước.”

→ Cindy said she hadn’t seen John since the previous month.

Xem thêm: Danh Ngôn Về Kẻ Hai Mặt Hay Nhất, Danh Ngôn Về Kẻ Hai Mặt

Mr Thanh apologized for being late. Bob denied taking Sue’s calculator.David accused Henry of being cheatingHe insisted on seeing the manager.Mike criticised his brother for taking his bike without asking him first.

Các bìa tập về câu trực tiếp gián tiếp rất dễ dàng lấy điểm khi chúng ta đã nắm vững kiến thức. Hi vọng những kiến thức và bài bác tập bên trên sẽ giúp các bạn ôn tập thiệt tốt!

“Tất tần tật” định hướng công thức gửi câu loại gián Tiếp trong giờ anh