Bài tập về bất phương trình lớp 10

     

Tài liệu có 98 trang, cầm tắt lý thuyết, phân dạng và gợi ý giải các dạng toán, tuyển chọn những bài tập tự cơ phiên bản đến nâng cao chuyên đề bất đẳng thức với bất phương trình, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học công tác Đại số 10 chương 4 (Toán 10).

Bạn đang xem: Bài tập về bất phương trình lớp 10

1. BẤT ĐẲNG THỨCI. Bắt tắt lí thuyết.1. Những khái niệm.2. Tính chất.II. Những dạng toán.Dạng 1. áp dụng phép biến đổi tương đương.Dạng 2. Áp dụng bất đẳng thức Cô-si.Dạng 3. Sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki.Dạng 4. Sử dụng những bất đẳng thức hệ quả.Dạng 5. Minh chứng bất đẳng thức nhờ vào tọa độ véc – tơ.Dạng 6. Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối.

2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨNI. Nắm tắt lí thuyết.1. Giải và biện luận bất phương trình ax + b > 0.2. Giải với biện luận bất phương trình ax + b ≤ 0.II. Các dạng toán.Dạng 1. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.Dạng 2. Giải với biện luận bất phương trình số 1 một ẩn.Dạng 3. Tìm giá trị của tham số để bất phương trình gồm tập nghiệm thỏa điều kiện cho trước.Dạng 4. Hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn.Dạng 5. Giải cùng biện luận hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.Dạng 6. Tìm giá trị của tham số nhằm hệ bất phương trình tất cả tập nghiệm thỏa điều kiện cho trước.

3. DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤTI. Bắt tắt lí thuyết.1. Nhị thức bậc nhất.2. Định lý về vệt của nhị thức bậc nhất.3. Các ví dụ minh họa.

Xem thêm: Các Bài Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Yêu Đôi Lứa, Tình Cảm Vợ Chồng Hay

II. Các dạng toán.Dạng 1. Xét dấu vết – thương những nhị thức bậc nhất.Dạng 2. Xét lốt nhị thức gồm chứa tham số.Dạng 3. Giải bất phương trình tích.Dạng 4. Giải bất phương trình chứa ẩn ở chủng loại thức.Dạng 5. Giải bất phương trình hàng đầu chứa dấu quý hiếm tuyệt đối.

4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT hai ẨNI. Nắm tắt lí thuyết.1. Bất phương trình số 1 hai ẩn.2. Hệ bất phương trình số 1 2 ẩn.II. Các dạng toán.Dạng 1. Màn trình diễn tập nghiệm bất phương trình hàng đầu hai ẩn.Dạng 2. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình số 1 hai ẩn.Dạng 3. Những bài toán thực tiễn.

5. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAII. Nắm tắt lí thuyết.1. Tam thức bậc hai.2. Định lí về dấu của tam thức bậc hai.3. Định lí về lốt của tam thức bậc hai.4. Bất phương trình bậc nhì một ẩn.II. Những dạng toán.Dạng 1. Xét dấu tam thức bậc hai.Dạng 2. Tìm đk của tham số để tam thức bậc hai luôn mang một dấu.Dạng 3. Giải bất phương trình bậc hai.Dạng 4. Bài toán có chứa tham số.

Xem thêm: Bảng Giờ Tàu Đi Hải Phòng Giá Rẻ Trực Tuyến 24H, Tin Tức Đường Sắt

6. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IVI. Đề số 1a.II. Đề số 1b.III. Đề số 2a.IV. Đề số 2b.V. Đề số 3a.VI. Đề số 3b.VII. Đề số 4a.VIII. Đề số 4b.