Bài tập trắc nghiệm toán lớp 5

     

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Toán lớp 5 bài xích 13: Ôn tập và bổ sung về giải toán gồm đáp án, tinh lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các thắc mắc trắc nghiệm không hề thiếu các mức độ dấn biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hi vọng với tư liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 để giúp học sinh củng cụ kiến thức, ôn tập và được điểm cao trong số bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán lớp 5


Bài 13: Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán

Câu 1: có 15 người làm hoàn thành một quá trình trong 16 ngày. Hỏi nếu tất cả 24 fan thì sẽ có tác dụng xong công việc đó trong từng nào ngày? (Biết mức làm cho của mọi cá nhân là như nhau).

A. 8 ngày

B. 10 ngày

C. 12 ngày

D. 14 ngày

Lời giải:

*

*

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

*

Lời giải:

*

Câu 3: Điền số tương thích vào ô trống:

*

Lời giải:

*

Câu 4: mua 6 quyển vở thì không còn 54000 đồng. Hỏi mua 9 quyển vở như thế thì hết từng nào tiền?

A. 9000 đồng

B. 72000 đồng

C. 81000 đồng

D. 135000 đồng

Lời giải:

Cách 1: cách thức rút về đơn vị

*

Cách 2: phương pháp dùng tỉ số

*

Câu 5: chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau?

A. Nhì đại lượng tỉ trọng thuận tức là đại lượng này tăng thêm bao nhiêu lần thì đại lượng cơ cũng tăng thêm bấy nhiêu lần.

B. Nhị đại lượng tỉ trọng thuận tức là đại lượng này giảm bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng giảm đi bấy nhiêu lần.

C. Nhị đại lượng tỉ trọng nghịch có nghĩa là đại lượng này tăng thêm bao nhiêu lần thì đại lượng kia giảm sút bấy nhiêu lần và trái lại đại lượng này giảm từng nào lần thì đại lượng kia lại tăng từng ấy lần.

D. Cả bố đáp án trên số đông đúng.

Xem thêm: Trinh Sát Cảnh Sát Khối D Năm 2016, Ngành Trinh Sát Cảnh Sát

Lời giải:

+ hai đại lượng tỉ lệ thành phần thuận tức là đại lượng này tạo thêm bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng tăng lên bấy nhiêu lần và ngược lại đại lượng này giảm đi bao nhiêu lần thì đại lượng tê cũng giảm đi bấy nhiêu lần.

+ nhì đại lượng tỉ lệ nghịch tức là đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng tê lại giảm xuống bấy nhiêu lần và trái lại đại lượng này sụt giảm bao nhiêu lần thì đại lượng kia tạo thêm bấy nhiêu lần.

Vậy cả bố phát biểu A, B, C đông đảo đúng.

Câu 6: Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Lời giải:

(Phương pháp sử dụng tỉ số)

15 ngày gấp 3 ngày chu kỳ là:

*

Câu 7: Biết Lan tải 3 quyển vở không còn 12000 đồng, thiết lập 6 quyển vở hết 24000 đồng. Hỏi đại lượng “số quyển vở” với “số tiền” tất cả quan hệ gì với nhau?

A. Là nhì đại lượng tỉ trọng thuận

B. Là nhì đại lượng tỉ trọng nghịch

Lời giải:

Ta thấy tải càng các quyển vở thì số tiền càng tăng thêm và số quyển vở tăng lên bao nhiêu lần thì số tiền cũng tăng lên bấy nhiêu lần. Vậy nhì đại lượng “số quyển vở” và “số tiền” là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần thuận.

Câu 8: Một phòng bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 80 người nạp năng lượng trong 15 ngày. Ví như chỉ tất cả 60 người ăn uống thì số gạo kia đủ dùng trong bao nhiêu ngày?

A. 10 ngày

B. Trăng tròn ngày

C. 30 ngày

D. 320 ngày

Lời giải:

Cách 1: phương thức rút về đơn vị

Một người nạp năng lượng số gạo đó trong những ngày là:

80×15=1200(ngày)

60 người ăn hết số gạo đó trong những ngày là:

*

Cách 2: phương pháp dùng tỉ số

80 fan gấp 60 fan số lần là:

*

Câu 9: một nhóm công nhân có 12 fan dự con kiến sửa hoàn thành một tuyến phố trong 15 ngày. Đến khi bước đầu làm thì đội công nhân được bổ sung thêm 6 bạn nữa. Hỏi đội công nhân sửa ngừng con đường đó trước bao nhiêu ngày đối với dự kiến? (Biết mức làm của mọi người như nhau)

A. 2 ngày

B. 5 ngày

C. 10 ngày

D. 30 ngày

Lời giải:

(phương pháp rút về 1-1 vị)

1 fan sửa hoàn thành con con đường đó trong những ngày là:

12×15=180(ngày)

Đến khi bắt đầu làm, team công nhân gồm số tín đồ làm là:

12+6=18(người)

Trên thực tế, đội công nhân sửa ngừng con đường đó trong các ngày là:

180: 18 = 10(ngày)

Đội công nhân sửa ngừng con con đường đó trước số ngày đối với dự loài kiến là:

15- 10 = 5 (ngày)

Đáp số: 5 ngày.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu: Ôn Tập Về Dấu Câu Dấu Chấm Dấu Chấm Hỏi Dấu Chấm Than )

Câu 10: Cho bài xích toán: 8 tín đồ làm hoàn thành một công việc phải hết 5 ngày. Hỏi nếu như 4 tín đồ thì làm ngừng một công việc đó trong bao lâu? (Biết mỗi cá nhân đều thao tác như nhau).