Bài Tập Trắc Nghiệm Đại Số 10 Chương 1

     
... Là: A. (I) B. (I) với (II) C. (I) cùng (III) D. Cả 3 Câu 46. Cho các mệnh đề sau: (I) 2; 1; 3 = 1; 2; 3 (II) ∅ ⊂ ∅ (III) ∅ ∈ ∅ Mệnh đề đúng là: A. (I) B. (I) cùng (II) C. (I) cùng (III) D. Cả ... Http://NgocLinhSon.violet.vn 10/ 16 Câu 59. đến hai mệnh đề: (I) R = R + ∪ R - (II) R + ∩ R - = 0 A. Chỉ gồm (I) đúng. B. Chỉ bao gồm (II) đúng. C. Cả (I) cùng (II) đầy đủ đúng. D. Cả (I) và (II) số đông sai. Câu ... Làm sao sai? (I) C ⊂ B ⊂ A (II) C ⊂ D ⊂ A (III) D ⊂ B ⊂ A A. (I) B. (II) C. (III) D. (I) cùng (III) Câu 62. Tập vừa lòng A có 3 phẩn tử. Vậy tập thích hợp A bao gồm bao nhiêu tập hợp con? A. 2 B. 4 C. 8 D. 18 Câu 63....


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 1

*

... Đ i số 10 TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV – Đ I SỐ 10 Câu 1: trong các xác định sau, nên lựa chọn khẳng định đúng v i m i x: a. X 2 > x b. X 2 = x c. 2x 2 ≥ –x d. 2x 2 ≥ x 2 . Câu 2: nên lựa chọn ... C. 0 ...
*Xem thêm: Bán Vàng Tây Lỗ Bao Nhiêu ? Có Bị Mất Giá Không? Có Bị Mất Giá Không

... Câu 100 . Tập hợp nào là tập rỗng ? A. {x ∈ Z / |x| -- -- - -- - -- - -- - -- - -- HẾT -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- ... (I) B. (I) và (II) C. (I) và (III) D. Cả 3 Câu 46. Cho những mệnh đề sau: (I) 2 ; 1 ; 3 = 1 ; 2 ; 3 (II) ∅ ⊂ ∅ (III) ∅ ∈ ∅ Mệnh đề đúng là: A. (I) B. (I) và (II) C. (I) cùng (III) D. Cả 3 Câu ... đònh sau, khẳng đònh nào sai ? (I) C ⊂ B ⊂ A (II)C ⊂ D ⊂ A (III) D ⊂ B ⊂ A A. (I) B. (II) C. (III) D. (I) và (III) Câu 62. Tập hợp A tất cả 3 phẩn tử. Vậy tập hòa hợp A có bao nhiêu tập hợp bé ? A. 2 B....
*

*Xem thêm: Cách Vẽ Nón Bảo Hiểm Trên Giấy A3 Đẹp, Đơn Giản Nhất, Vẽ Tranh Đội Mũ Xinh Bảo Vệ Chúng Mình 2022

*