Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn toán lớp 5

  -  

Dạng 1: Số chẵn, số lẻ, việc xét chữ số tận cùng của một số

Một số kiến thức và kỹ năng cần nhớ:

- Chữ số tận cùng của một tổng bằng chữ số tận thuộc của tổng các chữ số hàng 1-1 vị của những số hạng trong tổng ấy.

Bạn đang xem: Bộ 20 đề ôn thi học kì 1 môn toán lớp 5

- Chữ số tận cùng của một tích bằng văn bản số tận cùng của tích những chữ số hàng 1-1 vị của các thừa số vào tích ấy.

- Tổng 1 + 2 + 3 + 4 + ...... + 9 gồm chữ số tận cùng bởi 5.

- Tích 1 x 3 x 5 x 7 x 9 gồm chữ số tận cùng bằng 5.

Tích a x a ko thể bao gồm tận cùng bởi 2, 3, 7 hoặc 8.

Ví dụ 1: 

a) giả dụ tổng của 2 số tự nhiên là 1 số ít lẻ, thì tích của chúng rất có thể là 1 số ít lẻ được không?

b) giả dụ tích của 2 số tự nhiên và thoải mái là 1 số lẻ, thì tổng của chúng có thể là 1 số lẻ được không?

c) “Tổng” cùng “hiệu” nhị số từ bỏ nhiên hoàn toàn có thể là số chẵn, và số tê là lẻ được không?

Lời giải:

a) Tổng nhì số tự nhiên và thoải mái là một vài lẻ, bởi thế tổng đó gồm một số chẵn và 1 số lẻ, cho nên vì thế tích của chúng phải là một số chẵn (Không thể là một số trong những lẻ được).

b) Tích hai số tự nhiên là 1 số ít lẻ, như vậy tích đó bao gồm 2 quá số đều là số lẻ, cho nên tổng của chúng phải là 1 số chẵn(Không thể là một trong những lẻ được). 

c) đem “Tổng” cùng với “hiệu” ta được 2 lần số lớn, có nghĩa là được 1 số ít chẵn. Vậy “tổng” và “hiệu” đề xuất là 2 số thuộc chẵn hoặc cùng lẻ (Không thể một số ít là chẵn, số cơ là lẻ được).

Ví dụ 2:

Không phải làm tính, kiểm tra tác dụng của phép tính dưới đây đúng tuyệt sai?

a, 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744

b, 1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115.

c, 5674 x 163 = 610783

Lời giải

a, hiệu quả trên là sai do tổng của 5 số lẻ là một trong những số lẻ.

Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã Là Gì? Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Bài Học

b, tác dụng trên là sai vì tổng của những số chẵn là 1 trong những số chẵn.

c, công dụng trên là sai vì tích của 1số chẵn với ngẫu nhiên 1 số nào thì cũng là một vài chẵn.

Dạng 2: tìm kiếm số vừa phải cộng

Bài 1: tra cứu trung bình cộng của các số lẽ tất cả 3 chữ số?

Số lẻ bao gồm 3 chữ số là tự 101 mang lại 999.

Vậy TBC các số lẽ đó là: (101+ 999): 2 = 550

Bài 2: tìm kiếm TBC các số chẵn gồm 2 chữ số?

Số chẵn gồm 2 chữ số là từ bỏ 10 cho 98.

Vậy TBC những số chẵn kia là: (10 +98): 2 = 54

Bài 3: Tìm TBC những số lẽ nhỏ hơn 2012?

Các số lẽ chính là từ 1; 3; 5; 7;….. đến 2011.

Vậy TBC các số lẽ là: (2011+1): 2= 1006

Bài 4: Tìm TBC toàn bộ các số trường đoản cú nhiên liên tiếp từ 1; 2; 3 … mang đến 2013?

TBC là: (2013 + 1 ): 2 = 1007

Bài 5: một lớp học gồm 30 HS có tuổi vừa đủ là 10. Giả dụ tính thêm cả thầy giáo thì tuổi TB của cô ấy và 30 HS là 11. Tính tuổi của cô?

Tổng số tuổi của 30 HS là: 30 x 10 = 300

Tổng tuổi của cô ý và 30 HS là: 31 x 11 = 341

Tuổi giáo viên là: 341 – 300 = 41

Bài 6: Biết TBC của 2 số là 185 với số lớn hơn số bé bỏng 24 đối chọi vị. Kiếm tìm 2 số đó?

*** Tổng 2 số đó là: 185 x 2 = 370

Số nhỏ xíu là: (370 – 24 ): 2= 173

Số to là: 370 – 173 = 197

Dạng 3: Dạng việc tìm 2 số tự nhiên vừa lòng điều kiện.

Bài 1: Tìm 2 số lẽ thường xuyên có tổng là 1444?

Số bé bỏng là: 1444: 2 – 1 = 721 Số lớn là: 721 + 2 = 723

Bài 2: Tìm 2 số từ nhiên liên tục có tổng là 215?

Số nhỏ bé là: (215 – 1): 2 = 107 Số khủng là: 215 – 107 = 108

Bài 3: tìm kiếm số tự nhiên A; Biết A to hơn TBC của A và những số 38; 42; 67 là 9 đơn vị?

TBC của 4 số là: (38 + 42 + 67 + 9): 3 = 52 .

Xem thêm: Đo Mắt Cận Thị Có Bao Nhiêu Cách Đo Mắt Cận Tại Nhà ? Cách Đo Độ Cận Thị Tại Nhà

Vậy A là: 52 + 9 = 61

Bài 4: Tìm số tự nhiên B; Biết B LỚN hơn TBC của B và những số 98; 125 là 19 đơn vị ?

*** TBC của 3 số là: (98 + 125 + 19 ): 2 = 121

Vậy B là: 121 + 19 = 140

Bài 5: Tìm số tự nhiên C; biết C BÉ rộng TBC của C và các số 68; 72; 99 là 14 đơn vị chức năng ?

TBC của 3 số là: <(68 + 72 + 99) – 14>: 3 = 75

Vậy C là: 75 – 14 = 61

Bài 6: Tìm 2 số tự nhiên biết số phệ chia đến số nhỏ bé được yêu quý là 3 dư 41 và tổng của hai số chính là 425?

- Ta bao gồm số nhỏ bé bằng 1 phần; số khủng 3 phần (số thương) tổng thể phần: 3 + 1 = 4

- Số bé = (Tổng - số dư): số phần Số bé nhỏ là: (425 - 41): 4 = 96

- Số to = Số bé x yêu mến + số dư Số lớn là: 96 x 3 + 41 = 329

Bài 7: Tìm 2 số tự nhiên và thoải mái biết số béo chia mang lại số nhỏ xíu được thương là 2 dư 9 và hiệu của nhì số sẽ là 57 ?

- Ta gồm số nhỏ xíu bằng 1 phần; số béo 2 phần (số thương) Hiệu số phần: 2 -1 = 1

- Số bé bỏng = (Hiệu - số dư) : số phần Số bé nhỏ là: (57 - 9): 1 = 48

- Số lớn = Số bé bỏng x yêu mến + số dư Số phệ là: 48 x 2 + 9 = 105

Bài 8: Tìm 2 số biết yêu thương của chúng bởi hiệu của bọn chúng và bằng 1,25?

Đổi số yêu đương ra phân số thập phân, rút gọn buổi tối giản. Đổi 1,25 = 125/100 = 5/4

Vậy số bé nhỏ = 4 phần, số béo 5 phần (Toán hiệu tỉ) Hiệu số phần: 5 - 4 = 1

Số béo = (Hiệu: hiệu số phần) x phần số phệ Số lớn: (1,25: 1) x 5 = 6,25

Số bé nhỏ = Số bự - hiệu Số bé: 6,25 - 1,25 = 5

Bài 9: tìm kiếm 2 số tất cả tổng của chúng bởi 280 và thương bọn chúng là 0,6?

Đổi số yêu đương ra phân số thập phân, rút gọn tối giản: Đổi 0,6 = 6/1 =3/5

Vậy số nhỏ xíu = 3 phần, số mập 5 phần (Toán tổng tỉ): tổng cộng phần: 5 + 3 = 8

Số phệ = (tổng: tổng thể phần) x phần số lớn: Số lớn: (280: 8) x 5 = 175

Số nhỏ bé = Tổng - số lớn: Số bé: 280 - 175 = 105

Bài 10: Tìm hai số tự nhiên và thoải mái có tổng là 2013 và giữa bọn chúng có 20 số tự nhiên và thoải mái khác?

Hiệu của 2 số kia là: 20 x 1 + 1 = 21

Số lớn: (2013 + 21) : 2 = 1017

Số bé: 2013 - 1017 = 996

Bài 11: Tìm hai số có tổng bởi 2011 và giữa bọn chúng có tất cả 9 số chẵn?

Hiệu của 2 số đó là: 9 x 2 + 1 = 19

Số lớn: (2011 + 19): 2 = 1015

Số bé: 2011 - 1015 = 996

Bài 12: Tìm nhì số có tổng bằng 2009 với giữa bọn chúng có tất cả 5 số lẻ?

Hiệu của 2 số đó là: 5 x 2 + 1 = 11

Số lớn: (2009 + 11): 2 = 1010

Số bé: 2009 - 1010 = 999

Bài 13: Tìm nhì số chẵn tất cả tổng bởi 210 và giữa chúng có 18 số chẵn khác?

Hiệu của 2 số kia là: 18 x 2 + 2 = 38

Số lớn: (210 + 38): 2 = 124

Số bé: 210 - 124 = 86

Bài 14: Tìm hai số lẻ có tổng bằng 474 cùng giữa bọn chúng có toàn bộ 37 số lẻ khác?

Hiệu của 2 số đó là: 37 x 2 + 2 = 76

Số lớn: (474 + 76): 2 = 275

Số bé: 474 - 275 = 199

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 17: Tổng của 2 số là 504. Nếu đem số thứ nhất nhân cùng với 4, số lắp thêm hai nhân 5 thì tích của chúng bởi nhau. Tìm kiếm 2 số đó?

- Ta rước số nhân đầu tiên làm tử với lấy số nhân lắp thêm hai làm cho mẫu

- Ta có: số thứ hai = 4/5 số thứ nhất (Giải theo toán tổng - tỉ) trường hợp biết hiệu là hiệu - tỉ .