Bài tập toán lớp 2 phép nhân

     

TUẦN 19:

A. Kiến thức cần nhớ

Tổng của nhiều số (nhận biết và biết cách tính tổng của khá nhiều số)Phép nhân (biết phép nhân là tổng các số hạng đều nhau và biết phương pháp tính công dụng phép nhân dựa vào phép cộng)Thừa số - Tích (nhận biết cùng tính tích các thừa số phụ thuộc phép cộng)Bảng nhân 2 (thuộc bảng, áp dụng vào giải toán, biết đếm thêm 2)

Ví dụ 1. Số?:

Số hạng

Số hạng

Số hạng

Tổng

7

8

6

34

19

28

18

18

18

Hướng dẫn

Số hạng

Số hạng

Số hạng

Tổng

7

8

6

21

34

19

28

81

18

18

18

54

Ví dụ 2. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào vị trí chấm:

Chuyển tổng các số hạng đều nhau thành phép nhân

a) 2 + 2 + 2 = 2 x 3 …

b) 2 + 2 + 2 = 3 x 2 …

c) 4 + 4 = 4 x 2 …

d) 4 + 4 = 2 x 4 …

Hướng dẫn

a) 2 + 2 + 2 = 2 x 3 Đ

b) 2 + 2 + 2 = 3 x 2 S

c) 4 + 4 = 4 x 2 Đ

d) 4 + 4 = 2 x 4 S

Ví dụ 3. Viết phép nhân theo chủng loại biết:

Các quá số là 2 cùng 3, tích là 6. Mẫu: 2 x 3 = 6

Các quá số là 2 với 5, tích là 10.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 2 phép nhân

Các quá số là 2 cùng 7, tích là 14.

Hướng dẫn

Các thừa số là 2 với 3, tích là 6. Mẫu: 2 x 3 = 6

Các quá số là 2 với 5, tích là 10. à 2 x 5 = 10

Các thừa số là 2 với 7, tích là 14. à 2 x 7 = 14

Ví dụ4. Tính:

a) 2cm x 4 = … b) 2kg x 8 = … c) 2lx 2 = …

2cm x 3 = … 2kg x 6 = … 2l x 7 = …

Hướng dẫn

a) 2cm x 4 = 8cm b) 2kg x 8 = 16kg c) 2lx 2 = 4l

2cm x 3 = 6cm 2kg x 6 = 12kg 2l x 7 = 14l

Bài 5. Một xe đạp điện có 2 bánh xe. Hỏi 10 xe đạp điện có bao nhiêu bánh xe?

Hướng dẫn

10 xe đạp điện có số bánh xe pháo là:

2 x 10 = trăng tròn (bánh xe)

Đáp số: 20 bánh xe.

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

34 + 47 + 917 + 17 + 1725 + 25 + 25 + 25

Bài 2. Nối đam mê hợp:

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

8 x 3 = 24

6 + 6 + 6 + 6 = 24

3 x 5 = 15

5 + 5 + 5 + 5 = 20

5 x 4 = 20

8 + 8 + 8 = 24

6 x 4 = 24

Bài 3. Viết các số đều bằng nhau vào những chỗ chấm:

a) 15 = … + … + … b) 18 = … + … + …

c) 24 = … + … + … + … c) 20 = … + … + … + …

Bài 4. Tính tổng rồi viết phép nhân theo mẫu:

a) 5 + 5 + 5 = 15. Mẫu: 5 x 3 = 15

b) 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = ……………………………………………

c) 14 + 14 + 14 + 14 = ………………………………………….

Xem thêm: Đội Hình Ra Quân Của Tây Ban Nha, Đội Hình Chính Thức Tây Ban Nha Vs Thụy Sĩ

d) trăng tròn + đôi mươi + 20 + trăng tròn + trăng tròn = ……………………………………

Bài 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào vị trí chấm:

a) 2 + 2 = 2 x 2 …

b) 3 + 3 + 3 = 3 x 3 …

c) 5 + 5 = 5 x 5 …

d) 4 + 4 + 4 = 4 x 4 …

Bài 6. Viết phép nhân theo mẫu biết:

a) những thừa số là 7 cùng 3, tích là 21. Mẫu: 7 x 3 = 21

b) những thừa số là 9 và 3, tích là 27.

c) những thừa số là 10 cùng 4, tích là 40.

d) các thừa số là 12 với 5, tích là 60.

Xem thêm: 9 Cách Pha Nước Cam Có Cho Thêm Nước Không, Bạn Có Đang Pha Nước Cam Đúng Cách

Bài 7. Điền dấu +, x tương thích vào địa điểm chấm để được phép tính đúng:

a) 3 … 3 = 6b) 3 … 3 = 9c) 4 … 2 = 8

5 … 2 = 107 … 7 = 145 … 3 = 8

Bài 8. Tính:

2cm x 3 = …2kg x 4 = …2l x 5 = …

2cm x 6 = …2kg x 7 = …2l x 8 = …

2cm x 9 = …2kg x 10 = …2l x 2 = …

Bài 9. Viết số phù hợp vào ô trống (theo mẫu):

Thừa số

2

2

2

2

2

2

2

Thừa số

4

5

9

6

Tích

8

14

6

16

Bài 10.

a) hai số nào có tổng bởi 5 với tích bằng 6

b) nhị số nào không giống 0 gồm tổng bởi tích của nhị số đó

Bài 11. Mỗi chuồng có một đôi chim. Hỏi 4 chuồng tất cả bao nhiêu nhỏ chim?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 19 trong mụcHọc Tốt Toán Hàng Tuầntrên theshineshop.vn để hiểu bài tốt hơn.