Bạn đang xem:

Spinning Đang tải tài liệu...
*

cài file Word
download file PDF
Tài liệu này miễn phí sở hữu xuống
*

Xem phía dẫn


5.0 bạn hãy đăng nhập để nhận xét cho tài liệu này
Bài tập giờ anh lớp 9 thử nghiệm theo từng unit gồm đáp án cụ thể
*

Bài tập giờ anh lớp 9 thí điểm theo từng unit có đáp án bỏ ra tiết. Trong bài viết này xin reviews Bài tập tiếng anh lớp 9 thí điểm theo từng unit gồm đáp án chi tiết. Bài tập giờ đồng hồ anh lớp 9 thử nghiệm theo từng unit bao gồm đáp án cụ thể là tài liệu xuất sắc giúp các thầy cô xem thêm trong quy trình dạy ANH . Hãy thiết lập ngay bài tập giờ anh lớp 9 thử nghiệm theo từng unit bao gồm đáp án bỏ ra tiết. theshineshop.vn địa điểm luôn cập nhật các kiến thức và kỹ năng mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


5.0 5 1

5 - Rất hữu ích 1


4 - tốt 0


3 - mức độ vừa phải 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không có ích 0


Mô tả


LOCAL ENVIRONMENT (UNIT 1)

A. NEW WORDS, STRUCTURES và GRAMMAR

I. New words

artisan (n)

/

ɑː

t

ɪˈ

zæn/

thợ làm

nghề thủ

công

attraction (n)

ˈ

træk

ʃ

n/

điểm hấp dẫn

authenticity

(n)

/

ɔː

θen

ˈ

t

ɪ

səti/

thật

cast (v)

/k

ɑː

st/

đúc (đồng…)

craft (n)

/kr

ɑː

ft/

nghề thủ

công, kĩ

năng làm

nghề thủ

công

craftsman (n)

/

ˈ

kr

ɑː

ftsmən/

thợ làm đồ thủ

công

cross (v)

/kr

ɒ

s/

đan chéo

drumhead

(n)

/dr

ʌ

mhed/

mặt trống

embroider

(v)

/

ɪ

m

ˈ

br

ɔɪ

də/

thêu

frame (n)

/fre

ɪ

m/

khung

handicraft

(n)

/

ˈ

hænd

ɪ

kr

ɑː

ft/

sản phẩm

thủ công

lacquerware

(n)

/

ˈ

lækəweə/

đồ đánh mài

layer (n)

/

ˈ

le

ɪ

ə/

lớp (lá…)

mould (v)

/mə

ʊ

ld/

đổ khuôn, tạo nên

khuôn

preserve (v)

/pr

ɪˈ

z

ɜː

v/

bảo vệ, bảo

tồn

remind (v)

/r

ɪˈ

ma

ɪ

nd/

gợi nhớ

sculpture (n)

/

ˈ

sk

ʌ

lpt

ʃ

ə/

điêu khắc,

đồ điêu

khắc

set off (ph.v)

/set

ɒ

f/

khởi hành

strip (n)

/str

ɪ

p/

dải

surface (n)

/

ˈ

s

ɜː

f

ɪ

s/

bề mặt

team-

building

(adj)

/ti

ː

m-

ˈ

b

ɪ

ld

ɪ

ŋ/

xây dựng

đội ngũ

thread (n)

/θred/

sợi

treat (v)

/triːt/

xử lí (chất

thải…)

turn up

(ph.v)

/tɜːn ʌp/

xuất hiện, đến

weave (v)

/wiːv/

đan (rổ,

rá…), dệt

(vải…)

workshop (n)

/ˈwɜːkʃɒp/

công xưởng,

xưởng

II. Grammar

ngoại khóa môn giờ anh 10
Xem thêm: Ý Nghĩa Của Mâm Ngũ Quả Của Người Miền Trung, Phân Biệt Mâm Ngũ Quả 3 Miền Bắc

tư liệu ôn thi vào lớp 10 môn anh


240 Câu trắc nghiệm Ngữ pháp và từ vựng .doc


43 thắc mắc trắc nghiệm tiếp xúc .doc


40 câu hỏi giao tiếp.doc


49 câu hỏi giao tiếp.doc


40 Câu trắc nghiệm Giao Tiếp.doc


21 thắc mắc chức năng giao tiếp.doc


30 câu trắc nghiệm hỏi giao tiếp .doc


40 câu trắc nghiệm giao tiếp .doc


24 câu trắc nghiệm hỏi tiếp xúc .doc


38 câu hỏi giao tiếp .doc


22 câu vạc âm.doc


51 câu vạc âm những trường không chăm P1 .doc


40 Câu trắc nghiệm phân phát âm.doc


40 câu phạt âm.doc


40 câu trắc nghiệm phát âm - .doc
Xem thêm: Top 10 Lợi Ích Của Việc Học Là Gì? Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Việc Học

68 câu trắc nghiệm Câu vạc âm.doc


40 câu vạc âm .doc