BÀI TẬP TIẾNG ANH 11 CÓ ĐÁP ÁN

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng phù hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ dàng nắm bắt và bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 11 thử nghiệm theo từng Unit giúp học sinh học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 11 hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 11 có đáp án

Mục lục bài tập giờ đồng hồ Anh 11

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 11 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: The Generation Gap

Unit 2: Relationships

Đề soát sổ 15 phút tiếng Anh 11 học tập kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Becoming Independent

Đề kiểm soát 1 máu Tiếng Anh 11 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: Caring for those in need

Đề kiểm soát 15 phút giờ Anh 11 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Being part of Asean

Đề thi giờ Anh lớp 11 học kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập tiếng Anh lớp 11 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 6: Global Warming

Unit 7: Further Education

Unit 8: Our world heritage sites

Đề khám nghiệm 1 huyết Tiếng Anh 11 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 9: Cities of the future

Unit 10: Healthy lifestyle và longevity

Đề thi giờ Anh lớp 11 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 11 Unit 1

I. Phonetics and Speaking

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word that differs from the other three in the position of the primary áp lực in each of the following questions.

Question 1. A. AccessB. AffordC. BrochureD. Casual

Question 2. A. BehaviourB. DeterminedC. CounselorD. Decisive

Question 3. A. DonateB. CompareC. CampaignD. Flashy

Question 4. A. ExperienceB. MobilityC. IndependentD. Prioritise

Question 5. A. RomanticB. SolutionC. ProtectiveD. Elegant

Question 6. A. LegalB. ObeyC. ForbidD. Impose

Question 7. A. ConstitutionB. DisrespectfulC. SympatheticD. Elongated

Question 8. A. GenerationalB. InterpersonalC. DiscriminationD. Nationality

Question 9. A. StudiousB. UniteC. MatureD. Involve

Question 10. A. FrustratingB. CharityC. ImpairmentD. Infectious

Question 11. A. OpponentB. HorizonC. SynchronizedD. Canoe

Question 12. A. ApplicantB. AcaciaC. EternalD. Outstanding

Question 13. A. AdventureB. FinancialC. ApartmentD. Operate

Question 14. A. AutomaticB. AppreciationC. InformationD. Independent

Question 15. A. Mechanism B. MinorityC. EradicateD. Alternative

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 4. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 3.

Question 5. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Question 6. Đáp án A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 7. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 3. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 8. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 3. Đáp án C trọng âm số 4.

Question 9. Đáp án A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 10. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm số 1.

Question 11. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 3.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 13. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1

Question 14. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 3. Đáp án B trọng âm số 4.

Question 15. Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.


II. Vocabulary and Grammar

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 1. This plan can"t be carried out because of the widespread public _________.

A. Relaxation B. DisapprovalC. Perception

Question 2. It is not ________ lớn wear these trousers at the moment.

A. ExperiencedB. FashionableC. Conservative

Question 3. You should weigh up the pros và cons of the ________ living.

A. ObjectionB. ResponsibleC. Multi-generational

Question 4. It is important for parents to respect children"s ________.

A. PrivacyB. RelaxationC. Rudeness

Question 5. The advantages of this plan ________ its disadvantages.

A. Disrespect B. OutweighC. Work out

Question 6. All students ____ wear uniforms at school because it is a rule.

A. ShouldB. Have to

C. Ought to D. Must

Question 7. You ____ finish your homework before you go to lớn bed.

A. Must B. Have to lớn

C. ShouldD. Ought lớn

Question 8. This drink isn"t beneficial for health. You ____ drink it too much.

A. Should B. Ought khổng lồ not

C. Ought not to lớn D. Mustn"t

Question 9. This warning sign indicates that you ____ step on the grass.

A. Shouldn"t B. Mustn"t

C. Don"t have lớn D. Ought not lớn

Question 10. I think you ____ vày exercise regularly in order khổng lồ keep your body toàn thân in good shape.

A. MustB. Should

C. Ought to lớn D. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Dịch: Kế hoạch này không thể được tiến hành vì sự trường đoản cú chối công khai rộng rãi.

Question 2. Đáp án B

Dịch: hiện tại không phải là đúng theo thời trang nhằm mặc quần này.

Question 3. Đáp án C

Dịch: các bạn nên suy xét những ưu với nhược điểm của cuộc sống nhiều chũm hệ.

Question 4. Đáp án A

Dịch: Điều đặc biệt quan trọng là phụ huynh phải kính trọng quyền riêng tứ của con trẻ em.

Question 5. Đáp án B

Dịch: Những lợi thế của planer này lớn hơn những điểm yếu kém của nó.

Question 6. Đáp án B

Dịch: vớ cả học viên phải mặc đồng phục sống trường vị đó là quy định.

Question 7. Đáp án A

Dịch: chúng ta phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi đi ngủ.

Question 8. Đáp án C

Dịch: thức uống này không hữu ích cho sức khỏe. Bạn tránh việc uống nó thừa nhiều.

Question 9. Đáp án B

Dịch: lốt hiệu lưu ý này cho thấy thêm rằng các bạn không được bước đi cỏ.

Question 10. Đáp án D

Dịch: Tôi nghĩ bạn nên tập thể dục tiếp tục để giữ lại cho khung hình của chúng ta trong triệu chứng tốt.


Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 1. Despite being a kid, Tuan always helps his mother bởi vì the chores every day.

A. Homework B. Works

C. Housework D. House duties

Question 2. When I was a child, my mother used khổng lồ teach me table manners.

A. Etiquette B. Rule

C. ProblemD. Norm

Question 3. Many parents find it hard khổng lồ understand their children when they are teenagers.

A. Adults B. Elders

C. Adolescents D. Kids

Question 4. There"re many problems which are unavoidable when living in an extended family.

A. Profits B. Issues

C. ViewsD. Merits

Question 5. Mary has a strong desire to lớn make independent decisions.A. Dependent

B. Self-confident

C. Self-confessed

D. Self-determining

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án C

Chores = housework (việc nhà)

Question 2. Đáp án A

Table manners = etiquette (cách cư xử)

Question 3. Đáp án C

Teenagers = adolescents (tuổi thiếu niên)

Question 4. Đáp án B

Problems = Issues (vấn đề)

Question 5. Đáp án D

Independent = Self – determining (tự lập)


III. Reading

Bài 1. Choose the best anwers for the following questions.

The generation gap, which refers to a broad difference between one generation and another, especially between young people and their parents, usually leads khổng lồ numerous conflicts. Such family conflicts can seriously threaten the relationship between parents and children at times.

It goes without saying that, however old their children are, parents still regard them as small kids and keep in mind that their offspring are too young to lớn protect themselves cautiously or have wise choices. Therefore, they tend lớn make a great attempt lớn help their children lớn discover the outside world. Nevertheless, they forget that as children grow up, they want khổng lồ be more independent and develop their own identity by creating their own opinions, thoughts, styles và values about life.

One common issue that drives conflicts is the clothes of teenagers. While teens are keen on wearing fashionable clothes which try lớn catch up with the youth trends, parents who value traditional clothes believe that those kinds of attire violate the rules & the norms of the society. It becomes worse when the expensive brand name clothes teens choose seem lớn be beyond the financial capacity of parents.

Another reason contributing to conflicts is the interest in choosing a career path or education between parents and teenagers. Young people are told that they have the world at their feet & that dazzling future opportunities are just waiting for them khổng lồ seize. However, their parents try to lớn impose their choices of university or career on them regardless of their children"s preference.

Indeed, conflicts between parents & children are the everlasting family phenomena. It seems that the best way to lớn solve the matter is mở cửa communication khổng lồ create mutual trust và understanding.

Question 1. Why vày most parents still treat their teenage children lượt thích small kids?

A. Because children usually make mistakes

B. Because they think that children are too young khổng lồ live independently.

C. Because they think that children can"t protect themselves well.

Question 2. The word “offspring” in the second paragraph refers to________.

A. ParentsB. ChildrenC. Mind

Question 3. What vày parents usually bởi to help their children as they are young?

A. They prepare everything for their children.

B. They take care of their children carefully.

C. They encourage their children to explore the outside world.

Question 4. Which kinds of clothes vày teenagers want to wear?

A. Latest fashionable clothes

B. Casual clothes

C. Shiny trousers và tight tops

Question 5. According lớn the passage, what are parents" viewpoints about the teenagers" clothes?

A. Teenagers" clothes get the latest teen fashion trends.

B. Teenagers" clothes are too short & ripped.

C. Teenagers" clothes are contrary to the accepted standards and values of the society.

Question 6. Why vì chưng teenagers want khổng lồ choose their university or career?

A. They want to explore the world on their own.

B. They want to lớn decide their future by themselves.

C. Both A và B are correct.

Question 7. The word “seize” in the fourth paragraph is closest in meaning to________.

A. CatchB. ChooseC. Find

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án C

Thông tin: ……. Parents still regard them as small kids và keep in mind that their offspring are too young khổng lồ protect themselves cautiously or have wise choices.

Dịch: ….cha bà mẹ vẫn coi chúng giống như những đứa trẻ bé dại và hãy ghi nhớ rằng con cái của bọn chúng còn quá nhỏ tuổi để tự đảm bảo an toàn mình một cách thận trọng hoặc bao gồm lựa chọn sáng suốt.

Question 2. Đáp án B

Offspring = children (con cái)

Question 3. Đáp án C

Thông tin: Therefore, they tend khổng lồ make a great attempt to lớn help their children khổng lồ discover the outside world.

Xem thêm: Máy Lạnh Không Lạnh Phải Làm Sao, Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục!

Dịch: bởi đó, họ bao gồm xu hướng tiến hành một nỗ lực lớn để giúp đỡ con loại họ tò mò thế giới mặt ngoài.

Question 4. Đáp án A

Thông tin: While teens are keen on wearing fashionable clothes which try to catch up with the youth trends …..

Dịch: trong lúc thanh thiếu hụt niên mê thích mặc áo quần thời trang, cố gắng bắt kịp xu thế của thanh niên ……

Question 5. Đáp án C

Thông tin: …. Parents who value traditional clothes believe that those kinds of attire violate the rules & the norms of the society.

Dịch: …. Phụ thân mẹ, fan coi trọng trang phục truyền thống cuội nguồn tin rằng số đông loại trang phục đó vi phạm các quy tắc và chuẩn chỉnh mực của làng mạc hội.

Question 6. Đáp án C

Thông tin nằm ở vị trí 2.

Question 7. Đáp án A

Aeize = catch (nắm bắt)


Bài 2. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the questions.

In American, although most men still vì less housework than their wives, that gap has been halved since the 1960s. Today, 41 per cent of couples say they share childcare equally, compared with 25 percent in 1985. Men"s greater involvement at home is good for their relationships with their spouses, and also good for their children. Hands-on fathers make better parents than men who let their wives vì all the nurturing & childcare. They raise sons who are more expressive and daughters who are more likely to bởi well in school - especially in math và science.

In 1900, life expectancy in the United States was 47 years, and only four per cent of the population was 65 or older. Today, life expectancy is 76 years, và by 2025, it is estimated about trăng tròn per cent of the U.S. Population will be 65 or older. For the first time, a generation of adults must plan for the needs of both their parents & their children. Most Americans are responding with remarkable grace. One in four households gives the equivalent of a full day a week or more in unpaid care lớn an aging relative, và more than half say they expect to bởi so in the next 10 years. Older people are less likely to be impoverished or incapacitated by illness than in the past, và have more opportunity lớn develop a relationship with their grandchildren.

Even some of the choices that worry people the most are turning out khổng lồ be manageable. Divorce rates are likely khổng lồ remain high, and in many cases marital breakdown causes serious problems for both adults & kids. Yet when parents minimize conflict, family bonds can be maintained. & many families are doing this. More non-custodial parents are staying in cảm biến with their children. Child-support receipts are rising. A lower proportion of children from divorced families are exhibiting problems than in earlier decades. Và stepfamilies are learning khổng lồ maximize children"s access to supportive adults rather than cutting them off from one side of the family.

Question 1. Which of the following can be the most suitable heading for paragraph 1?

A. Men"s involvement at home

B. Benefits of men"s involvement at home

C. Drawbacks of men"s involvement at home

D. Children studying math & science

Question 2. Nowadays, ____ of men help take care of children.

A. Một nửa B. 41%

C. 25%D. 20%

Question 3. According to lớn the writer, old people in the USA ____.

A. Are experiencing a shorter life expectancy

B. Receive less care from their children than they used to

C. Have better relationships with their children và grandchildren

D. May live in worst living conditions

Question 4. Which of the following is NOT true about divorce rates in the USA?

A. They will still be high.

B. They can cause problems for both parents và children.

C. More problems are caused by children from divorced families.

D. Children are encouraged to meet their separate parents.

Question 5. The word "equivalent” in paragraph 2 is closest in meaning khổng lồ ____.

A. Comparable B. Opposed

C. DissimilarD . Constrasting

Question 6. The word "manageable” in paragraph 3 is closest in meaning khổng lồ ____.

A. Difficult B. Challenging

C. Demanding D. Easy

Question 7. The word “this” in the paragraph 3 refers lớn ____.

A. Getting divorced

B. Minimizing conflict

C. Causing problems khổng lồ kids

D. Maintaining bonds

Question 8. According khổng lồ the writer, the future of American family life can be ____.

A. Positive B. Negative

C. Unchanged D. Unpredictable

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Đoạn 1 nói tới những công dụng của sự tham gia của phái mạnh tại nhà.

Question 2. Đáp án B

Thông tin: Today, 41 per cent of couples say they mô tả childcare equally, compared with 25 percent in 1985.

Dịch: Ngày nay, 41% những cặp vợ ông xã nói rằng họ share việc chăm sóc con như nhau, so với 25% vào khoảng thời gian 1985.

Question 3. Đáp án C

Thông tin: Men"s greater involvement at trang chủ is good for their relationships with their spouses, and also good for their children.

Dịch: Sự gia nhập của phái nam nhiều hơn trong nhà là tốt cho mối quan hệ của mình với vk hoặc ông chồng và cũng xuất sắc cho bé cái của mình

Question 4. Đáp án C

Thông tin không nói trong bài.

Question 5. Đáp án A

Equivalent = comparable (tương đương)

Question 6. Đáp án D

Manageable (có thể quản lí lý) = easy (dễ dàng)

Question 7. Đáp án B

Thông tin: Yet when parents minimize conflict, family bonds can be maintained. And many families are doing this.

Dịch: tuy nhiên, khi cha mẹ giảm thiểu xung đột, trái phiếu gia đình rất có thể được duy trì. Với nhiều gia đình đang có tác dụng điều này.

Như vậy, “this’ sửa chữa cho “minimizing conflict”

Question 8. Đáp án A

Tác giả có thái độ khả quan, lành mạnh và tích cực về tương lai cuộc sống thường ngày ở Mỹ.


IV. Writing

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

Question 1. Nobody in the class is as tall as Mike.

A. Everybody in the class is taller than Mike.

B. Somebody in the class may be shorter than Mike.

C. Mike is the tallest student in the class.

D. Mike may be taller than most students in the class.

Question 2. I haven"t got enough money khổng lồ buy a new car.

A. I need more money khổng lồ buy a new car.

B. I don"t want to lớn spend more money on a new car.

C. A new oto is not something I really need.

D. Money is not the most essential issue khổng lồ buy a new car.

Question 3. I am really keen on playing sports.

A. I am a big fan of sports.

B. Playing sports makes me sick.

C. I am not really into sports.

D. I can"t stand sports.

Question 4. “I will come back trang chủ soon,” he said.

A. He advised khổng lồ come back home soon.

B. He offered khổng lồ come back trang chủ soon.

C. He promised khổng lồ come back trang chủ soon.

D. He suggested that he should come back trang chủ soon.

Question 5. He prevented his close friend from telling the truth.

A. He forbade his close friend lớn tell the truth.

B. He allowed his close friend to tell the truth.

C. He ordered his close friend to lớn tell the truth.

D. He paid his close friend khổng lồ tell the truth.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án C

Dịch: không có bất kì ai trong lớp cao bởi Mike.

Question 2. Đáp án A

Dịch: Tôi chưa có đủ tiền để mua một cái xe mới.

Question 3. Đáp án A

Dịch: Tôi thực sự xem xét việc đùa thể thao.

Question 4. Đáp án C

Dịch: “Tôi sẽ trở về nhà sớm thôi” anh nói.

Question 5. Đáp án A

Dịch: Anh phòng người bạn bè của mình nói sự thật.


Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 6. My brother speaks too loud. It is really annoying.

A. My brother is speaking too loud.

B. My brother likes to lớn speak too loud.

C. My brother feels annoyed when he can"t speak too loud.

D. My brother is always speaking too loud.

Question 7. There is always conflict between parents and children. However, they still should talk & share things with each other.

A. Although there is always conflict between parents và children, they still should talk and share things with each other.

B. There is always conflict between parents and children, so they still should talk and share things with each other.

C. Unless there is always conflict between parents & children, they still should talk và share things with each other.

D. Not only there is always conflict between parents and children, but they still should talk & share things with each other.

Question 8. Your parents will help you with the problem. You should tell them the story.

A. Because your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

B. Your parents will help you with the problem since you should tell them the story.

C. If your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

D. Your parents will help you with the problem because you should tell them the story.

Question 9. Unemployment rate is high. This makes many children move back lớn their parents" house.

A. Many children move back khổng lồ their parents" house, which makes high unemployment rate.

B. High unemployment rate forces many children to move back lớn their parents" house.

C. Moving back to lớn their parents" house suggests that the unemployment rate is high.

D. It is necessary to lớn move back khổng lồ your parents" house if unemployment rate is high.

Question 10. She is an honest person. She is also a very friendly one.

A. She is an honest but friendly person.

B. She is not only an honest but also a very friendly person.

C. Though she is a honest person, she is friendly.

D. Being honest is necessary to become friendly.

Question 11. "I have never been to Russia. I think I shall go there next year.” said Bill.

A. Bill said that he had never been khổng lồ Russia & he thought he would go there the next year.

B. Bill said that he would have never been khổng lồ Russia & he thinks he would go there the next year.

C. Bill said that he had never been to Russia và he thinks he will go there the next year.

D. Bill said that he has never been to Russia & he thinks he would go there the next year.

Question 12. People believed that Jane retired because of her poor health.

A. Jane is believed khổng lồ have retired because of her poor health.

B. Jane was believed lớn have retired because of her poor health.

C. It is believed that Jane retired because of her poor health.

D. Jane retired because of her poor health was believed.

Question 13. The government knows the extent of the problem. The government needs to take action soon.

A. The government knows the extent of the problem whereas it needs lớn take action soon.

B. The government knows the extent of the problem so that it needs to take action soon.

C. Knowing the extent of the problem, the government needs lớn take action soon.

D. The government knows the extent of the problem, or else it needs lớn take action soon.

Question 14. The substance is very toxic. Protective clothing must be worn at all times.

A. Since the substance is very toxic, so protective clothing must be worn at all times.

B. So toxic is the substance that protective clothing must be worn at all times.

C. The substance is such toxic that protective clothing must be worn at all times.

D. The substance is too toxic khổng lồ wear protective clothing at all times.

Question 15. John is studying hard. He doesn’t want to lớn fail the exam.

A. John is studying hard in Oder not to lớn fail the next exam

B. John is studying hard in Oder that he not fail the next exam

C. John is studying hard so as khổng lồ fail the next exam

D. John is studying hard in Oder to not khổng lồ fail the next exam

Hiển thị đáp án

Question 6. Đáp án D

Cấu trúc: S + tobe + always + Ving (phàn nàn ai đó luôn luôn như vậy nào)

Dịch: Anh tôi nói quá to. Nó thực sự gây phiền nhiễu.

Question 7. Đáp án A

Dịch: mang dù luôn có xung đột nhiên giữa phụ huynh và con cái, họ vẫn nên nói chuyện và chia sẻ mọi vật dụng với nhau.

Question 8. Đáp án A

Dịch: vị vì bố mẹ của các bạn sẽ giúp bạn xử lý vấn đề, chúng ta nên kể mang lại họ nghe câu chuyện.

Question 9. Đáp án B

Dịch: tỷ lệ thất nghiệp cao. Điều này khiến cho nhiều trẻ em em trở về nhà của phụ huynh chúng.

Question 10. Đáp án B

Not only …. But also …. (không đông đảo ….. Ngoài ra …)

Dịch: Cô ấy là một người trung thực. Cô ấy cũng là một người rất thân thiện.

Question 11. Đáp án A

Câu ban đầu. Bill nói “Tôi chưa tới nước Nga bao giờ. Tôi nghĩ về tôi sẽ tới đó vào năm tới.”

Đáp án B, C, D hầu như sai về phương diện ngữ pháp vì chưng khong lùi thì động từ “think” khi đưa từ câu thẳng sang con gián tiếp.

Question 12. Đáp án B

Câu ban đầu: Mọi bạn đã tin rằng Jane nghỉ ngơi hưu chính vì sức khỏe yếu của mình.

Câu này đang ở thì vượt khứ đơn nên ta loại luôn luôn đáp án A cùng C (sai thì).

Đáp án D không đúng ngữ pháp.

Ta chọn câu trả lời B theo đúng cấu tạo dạng bị động.

Question 13. Đáp án C

Câu ban đầu: chính phủ biết cường độ của vấn đề. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ cần hành vi sớm.

Đáp án A và B không nên ngữ pháp. Cấu tạo bị đụng với need ẩn dưới phải là Ving.

Đáp án D không đúng nghĩa so với câu ban đầu.

Question 14. Đáp án B

Câu ban đầu: hóa học này siêu độc. Quần áo bảo lãnh phải mặc bất kể lúc nào.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trì Tụng Chú Đại Bi Tại Nhà, Hướng Dẫn Cách Tụng Chú Đại Bi Tại Nhà Đúng Nhất

Đáp án A vì chưng đầu câu gồm “since” rồi phải ta không phải dùng “so” nữa cùng ngược lại. Nhìn chung câu này mắc lỗi ngữ pháp.

Đáp án C sử dụng sai cấu tạo “ ..... So ....... That ......” thành “such .... That.”