BÀI TẬP THUẬT TOÁN TIN HỌC 10

     

Spinning Đang download tài liệu...
cài file .null
tải file Word
cài file PDF
Tài liệu này miễn phí thiết lập xuống

Xem hướng dẫn


0 các bạn hãy đăng nhập để review cho tư liệu này
Tổng hợp những dạng bài tập thuật toán tin học lớp 10 năm 2020 phần 1
*
0

5 - Rất có ích 0


4 - xuất sắc 0


3 - mức độ vừa phải 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không hữu ích 0


Mô tả


Th vi

n đ thi – Th vi

n đ ki

m tra online hot nh t

ư

ư

Tóm t

t lý thuy t:

ế

1. Khái ni

m bài bác toán

- vấn đề là m t vi

c nào này mà con ng

i mu n máy tính th c hi

n.

Bạn đang xem: Bài tập thuật toán tin học 10

ườ

- những y u t

c

a m t bài bác toán:

ế

ố ủ

+ Input: thông tin đã bi

t, tin tức đ a vào trang bị tính.

ế

ư

+ Output: thông tin c

n tìm, thông tin l

y ra t

sản phẩm công nghệ tính.

- Ví d : việc tìm

c chung l

n nh t c

a 2 s

nguyên d

ng, khi đó:

ướ

ươ

+ Input: nhì s

nguyên d

ng A, B.

ươ

+ Output:

c tầm thường l

n nh t c

a A với B

ướ

2. Khái ni

m thu t toán

a) Khái ni

m

Thu t toán là 1 dãy h u h n các làm việc đ

c s

p x phường theo 1 trình t

xác đ nh

ượ

ế

sao cho sau thời điểm th c hi

n dãy thao tác làm việc

y, t

input đầu vào c

a bài bác toán, ta nh n đ

c

ượ

Output c

n tìm.

Xem thêm: " Các Vua Hùng Đã Có Công Dựng Nước Bác Cháu Ta Phải Cùng Nhau Giữ Lấy Nước

b) Bi

u di

n thu t toán

- S d ng cách li

t kê: nêu ra tu n t

các thao tác làm việc c

n ti

n hành.

ử ụ

ế

- S d ng s

đ kh i đ tế bào t

thu t toán.

ử ụ

ơ ồ

c) những tính ch t c

a thu t toán

- Tính d ng: thu t toán ph i k t thúc sau 1 s

h u h n l

n th c hi

n những thao

ế

ố ữ

tác.

- Tính xác đ nh: sau khi th c hi

n 1 làm việc thì ho c là thu t toán k t thúc ho c

ế

là gồm đúng 1 thao tác làm việc xác đ nh đ đ

c th c hi

n ti

p theo.

Xem thêm: Top 8 Ứng Dụng Ghi Màn Hình Có Âm Thanh, Trình Ghi Màn Hình V Recorder

ể ượ

ế

- Tính đúng đ n: sau khoản thời gian thu t toán k t thúc, ta ph i nh n đ

c output đầu ra c

n tìm.

ế

ượ

Trang ch

:

Thuật toán tất cả những tính chất nào bên dưới đây?


Tổng hợp những dạng bài tập thuật toán tin học lớp 10 năm 2020 phần 1