Bài tập thì quá khứ đơn lớp 8

     

Chúng ta thường xuyên tập trung tương đối nhiều vào triết lý mà quên đi bài toán thực hành trong các bài tập. Chính vì thế, trong bài học bây giờ không chỉ nhắc lại những kiến thức liên quan đến thì quá khứ đối kháng mà các dạng bài tập trọng tâm liên quan mang đến thì này được đào sâu hơn. Hi vọng các bạn hoàn thành những bài tập về thì vượt khứ đơn và chất vấn lại câu trả lời ngay bên dưới nhé!


*

Bài tập về thì quá đối chọi và lời giải

A.THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE TENSE)

– Thì thừa khứ đơn sử dụng nhằm biểu đạt một hành động, sự việc xảy ra trong quá khứ cùng đã chấm dứt ngay trên thời đặc điểm này trong quá khứ, không thể liên quan lại gì mang lại hiện tại.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn lớp 8

Bạn đã xem: bài bác tập thì vượt khứ 1-1 lớp 8

– Thì quá khứ sử dụng để mô tả sự thật đúng về thừa khứ.

– Thì quá khứ dùng làm chỉ hành vi chen ngang, loại gián đoạn.

– Thì thừa khứ thường dùng để kể chuyện hoặc viết truyện.

B. Dấu hiệu nhận biết thì vượt khứ đơn.

 Thì vượt khứ đơn đơn giản và dễ dàng và có không ít dấu hiệu nhận ra khi trong câu có các từ sau:

-Yesterday (ngày hôm qua), ago (trước đây)

– Last + Nchỉ thời hạn

– in + time (trong quá khứ)

– When, S + was/were

– From … lớn …

C. Kết cấu của thì quá khứ đơn.

Câu khẳng định:

S + Ved/cột 2…

Câu che định:

S + didn’t + Vinf…

Câu nghi vấn:

Did + S + Vinf…

Answer: Yes, S + did.

No, S + didn’t

D. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN.

Exercise 1: Chuyển những động từ sau quý phái dạng bất quy tắc sinh sống thì thừa khứ.

Go ➔ _________

Tobe ➔ _________

Become ➔ _________

Begin ➔ _________

Catch ➔ _________

Forget ➔ _________

Lay ➔ _________

Say ➔ _________

Run ➔ _________

Write ➔ _________

Exercise 2: bài bác tập chia động từ ngơi nghỉ thì thừa khứ đơn.

1.I (watch) _______ “Harry Potter” 3 years ago.

2. Kim (pass) _____ the exam because she (learn) ______ very hard.

3. Hoang (go) _____ to Korea to see his grandparents yesterday.

4. They (not/drink) ______ anything because they (not/be) ______ thirty.

5. My mother (buy) ______ a chicken & some vegetables yesterday.

6. She (feel) ______ so tired that she (go) _____ straight to lớn bed.

7. _____ he (hear) _____ the news this morning on TV?

8. Minh (arrive) ________ late và (miss) _______ the bus.

9. Tom (clean) _______ his room before school yesterday.

Xem thêm: Kể Về Một Buổi Biểu Diễn Nghệ Thuật Lớp 3, Top 10 Bài Văn Mẫu Chọn Lọc

11. Last month, she __________ (visit) Hoan Kiem lake in Hanoi with her parents.

12. Minh và Tony _________ (see) dolphins & turtles at ABC aquarium in Nha Trang.

13. They _________ (think) the drink was wonderful in this restaurant.

14. A: What ________ you _________ (do) last Monday?

B: I _________ (prepare) lunch with my mother.

15. She ________ (lend) my notebook, but she still gives back.

16. Phong sometimes ___________ (wear) glasses for reading books.

17. _________ she _________ (buy) a new blue máy tính 6 years ago?

18. Her friend ___________ (spend) all his money last month.

19. His uncle _________ (build) the bridge with his friend last year.

20. They _________ (sleep) badly last night.

Exercise 3: bài tập điền tự và phân tách động trường đoản cú vào các câu.

Complain Buy Spend Take Decide Cost Rush

1.Her neighbours ________ lớn us about the noise that her family made yesterday.

2. Tuan _______ lớn give up smoking 4 months ago.

3. Last week, phái nam ______ a new car. Now it belongs lớn someone else.

4. They _____ a lot of money last week. They _____ $50 for a new dress.

5. Phong _____ because he wasn’t in a hurry.

Exercise 4: bài bác tập tìm và sửa lỗi sai.

1.Mary was cleaning the vase when she dropt it.

Xem thêm: Nặn Tượng Đất Sét Theo Yêu Cầu, Nặn Tượng Chibi Đất Sét Theo Yêu Cầu

3. 3. Before Jim rings at his door, she had been looking for a parking space for about five minutes.