Bài Tập Rút Gọn Biểu Thức Lớp 9

     

Bài toán rút gọn biểu thức trong chương trình Toán lớp 9 được chia thành các dạng dựa vào các bài toán phụ kèm theo.

Bạn đang xem: Bài tập rút gọn biểu thức lớp 9

Tổng hợp lại có những dạng cơ bản sau:

– Tính giá chỉ trị biểu thức khi đến giá trị của ẩn;

– tra cứu điều kiện của biến để biểu thức lớn hơn (nhỏ hơn) một số như thế nào đó;

– Tìm giá bán trị của biến để biểu thức có mức giá trị nguyên;

– Tìm giá chỉ trị lớn nhất, giá bán trị nhỏ nhất của biểu thức,…

Do vậy, ta phải áp dụng những phương pháp tương ứng, đam mê hợp mang đến từng dạng toán.

Dưới đây là bài bác tập các dạng toán rút gọn biểu thức – Đại số 9.

Dạng 1. Rút gọn biểu thức

*

Dạng 2. Rút gọn biểu thức – tính giá chỉ trị của biểu thức khi mang lại giá trị của ẩn

Các bước thực hiện:

– Rút gọn, chăm chú điều kiện của biểu thức

– Rút gọn giá chỉ trị của biến nếu cần

– rứa vào biểu thức rút gọn

*

Dạng 3. Rút gọn biểu thức – search x để biểu thức rút gọn đạt giá chỉ trị nguyên

– Rút gọn biểu thức

– Lấy tử chia cho mẫu bóc biểu thức thành tổng của một số nguyên cùng một biểu thức bao gồm tử là một số nguyên

– trong biểu thức mới tạo thành, ta mang đến mẫu là những ước nguyên của tử để suy ra x.

*

Dạng 4. Rút gọn biểu thức – search x để biểu thức thỏa bằng hoặc lớn hơn (nhỏ hơn) một số đến trước

– Rút gọn

– mang lại biểu thức rút gọn thỏa điều kiện ta được phương trình hoặc bất phương trình, chăm chú điều kiện của ẩn trong bài xích toán.

Xem thêm: Các Loài Chim Săn Mồi Ban Ngày, Chim Săn Mồi

*

Dạng 5. Rút gọn biểu thức – kiếm tìm x để biểu thức đạt giá trị lớn nhất (GTLN), giá chỉ trị nhỏ nhất (GTNN)

– Rút gọn

– Biến đổi biểu thức (BT) về dạng:

+ Số không âm + hằng số ⇒GTNN.

VD: A2 + m ≥ m. Khi đó GTNN của biểu thức bằng m xảy ra khi với chỉ lúc A = 0.

+ Hằng số – số không âm ⇒GTLN.

Xem thêm: Khi Nào Không Nên Uống Đông Trùng Hạ Thảo Vào Lúc Nào Tốt Nhất ?

VD: M – A2 ≤ M. Lúc đó GTLN của biểu thức bằng M xảy ra khi và chỉ lúc A = 0.

+ Sử dụng bất đẳng thức Cô-si: cho hai số dương a và b, ta có: