Bài tập hỗn hợp kim loại tác dụng với axit

  -  

Bài tập Kim loại tác dụng với hỗn hợp Axit là tư liệu rất có lợi mà theshineshop.vn muốn ra mắt đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 9 tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập hỗn hợp kim loại tác dụng với axit

Kim loại chức năng với hỗn hợp Axit bao gồm gợi ý biện pháp giải, phương pháp làm bài bác tập và một vài dạng bài xích tập tự luận, trắc nghiệm gồm đáp án kèm theo. Thông qua tài liệu này giúp chúng ta lớp 9 bao gồm thêm nhiều bốn liệu học tập, củng cố kỹ năng để biết phương pháp giải các bài tập Hóa 9. Hình như các bạn làm việc sinh đọc thêm tài liệu: bài bác tập kim loại tác dụng với muối, Oxit lưỡng tính là gì? Oxit lưỡng tính là chất nào, các chất tham gia phản ứng tráng gương.


Bài tập Kim loại chức năng với dung dịch Axit


I. Cách giải bài tập Kim loại công dụng với hỗn hợp Axit

- Với dung dịch HCl, H2SO4 loãng

Kim nhiều loại trong cặp oxi hóa - khử gồm thế năng lượng điện cực chuẩn chỉnh âm (tức kim loại đứng trước H trong dãy chuyển động hóa học tập của kim loại) khử được ion hidro H+ của axit thành H2

- cùng với H2SO4 sệt nóng, HNO3: hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt) khử được S6+ với N5+ trong các axit này xuống số oxi hóa thấp hơn.

Chú ý: ví như hỗn kim loại tổng hợp loại chức năng với các thành phần hỗn hợp nhiều axit, buộc phải viết phương trình phản nghịch ứng dạng tầm thường (phương pháp chuyển bài toán hỗn hợp về chất lượng tương đương) tuyệt viết phản nghịch ứng dạng ion; viết các quy trình oxi hóa, quy trình khử, rồi vận dụng định luật pháp bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron nhằm giải.

Các kiểu bài thường gặp

+) Kim loại chức năng với 1 axit

+) Hỗn kim loại tổng hợp loại tác dụng với 1 axit

+) Kim loại tính năng với các thành phần hỗn hợp axit

+) Hỗn kim loại tổng hợp loại chức năng vưới tất cả hổn hợp axit

II. Lấy ví dụ như Kim loại tác dụng với dung dịch Axit


Ví dụ 1: mang lại 3,87 gam tất cả hổn hợp A có Mg cùng Al vào 250 ml hỗn hợp X đựng axit HCl 1M và H2SO4 0,5M được dung dịch B cùng 4,368 lít H2 (đktc)

a) Tính phần trăm cân nặng kim một số loại trong A.

b) Tính thể tích dung dịch C bao gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M buộc phải để th-nc hết lượng axit dư vào B.

Hướng dẫn:

a) Đối với bài tập gồm hỗn hợp axit, bazo giải theo phương trình ôn

nHCl = 0,25 (mol) ; nH2SO4 = 0,125 (mol); nH2 = 0,195 (mol)

= nH+ = 0,25 + 2.0,125 = 0,5 (mol);

nH2.2 H+ ⇒ H+ dư

*

*

*

y 3 y, 1,5 y

Theo đề bài, ta tất cả hệ phương trình:

*

Giải hệ phương trình ta được: x = 0,06 và y = 0,09

⇒ mMg = 1,44 (gam); mAl = 2,43(gam)

b) call thể tích dung dịch C bắt buộc dùng là V (lít)

Ta có: nNaOH = 0,02V(mol); nBa(OH)2 = 0,11V (mol)

⇒ n-OH = 0,2 + 0,2 = 0,4V(mol)

nH+dư = 0,5 - (2x + 3y) = 0,11 (mol)

*

⇒ 0,11 = 0,4V ⇒ V = 0,275 (lít)

Ví dụ 2: đến 7,8 gam tất cả hổn hợp Mg, Al công dụng hết với hỗn hợp HCl dư sau phản ứng thấy trọng lượng dung dịch tăng lên 7 gam. Tính số mol HCl vẫn tham gia bội phản ứng.


A. 0,8 mol

B. 0,4mol

C. 0,3 mol

D. 0,25 mol


Đáp án: A

Nhận xét: sắt kẽm kim loại + HCl → muối hạt + H2

Ta có: mdung dịch tăng = mkim các loại - mkhí thoát ra

*
= 7,8 - 7 = 0,8 (gam) ⇒
*
= 0,4 (mol)

Áp dụng bảo toàn nguyên tử H: nHCl =

*
= 0,8 (mol).


Ví dụ 3: cho 10 gam hỗn hợp bao gồm Al và kim loại M đứng trước hidro trong dãy điện hóa vào 100 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 aM cùng HCl 3aM thì chiếm được 5,6 lít khí H2 (đktc), dung dịch X cùng phần kim loại chưa tan hết có khối lượng 1,7 gam. Cô cạn X chiếm được m gam muối. Khẳng định giá trị m.

A. 12,4g

B. 28,55g

C. 32,14g

D. 17,46g


Đáp án: B

mmuối = mkim loại phản úng + mgốc axit = 8,3 + 96.0,1 + 35,5.0,3 = 28,55(gam)


Ví dụ 4: Hỗn đúng theo bột tất cả 3 kim loại Mg, Al, Zn có trọng lượng 7,18 gam được chia thành hai phần phần nhiều nhau. Phần 1 rước đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư thu được 8,71 gam tất cả hổn hợp oxit. Phần 2 hòa tan trọn vẹn trong HNO3 quánh nóng dư chiếm được V lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hãy tính quý giá của V.

A. 14,336l

B. 6,72l

C. 13,36l

D. 4,48l


Đáp án: A

Áp dụng định giải pháp bảo toàn khối lượng đối cùng với phần 1 ta có:

*
= 8,71 - 7,18/2 = 5,12(g) ⇒
*
= 5,12/32 = 0,16(mol)

Do trọng lượng kim các loại ở hai phần đều bằng nhau nên số mol vì chưng hỗn hợp kim loại nhường nhịn là như nhau ⇒ số mol eletron vị O2 nhận bằng số mol eletron bởi vì N5+ nhận.

*
=
*
= 0,64 ⇒
*
= 0,64.22,4 = 14,336 (lít)


Ví dụ 5: mang lại 3,24 gam một sắt kẽm kim loại M tan hết trong 0,1 lít hỗn hợp HNO3 0,5M. Phản bội ứng chỉ tạo ra khí NO (trong dung dịch không tồn tại sự tạo ra thành NH4NO3) cùng nồng độ mol của HNO3 còn sót lại sau bội nghịch ứng sụt giảm 5 lần. Khẳng định tên kim loại M.


A. Al

B. Cu

C. Fe

D. Ag


Đáp án: D

III. Bài bác tập Kim loại công dụng với dung dịch Axit

1. MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT AXÍT

Câu 1: ngâm một lá sắt kẽm kim loại 50 (g) vào HCl. Khí thu được sau bội phản ứng là 3,36 ml H2 (đktc) thì cân nặng kim loại giảm 1,68. Sắt kẽm kim loại đó là?

Câu 2: hài hòa 1,92 (g) sắt kẽm kim loại R trong 1,5 lít dung dịch HNO3 0,15M thu được 0,448 lít khí NO (đktc) cùng dung dịch A. Tìm kim loại R

Câu 3: hòa tan 1,35 g một sắt kẽm kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng dư, nhận được 22,4 lít khí NO cùng NO2 (đktc) tất cả tỉ khối đối với H2 là 21. Tìm kim loại M.

Câu 4: đến 3,.024 g một sắt kẽm kim loại M tan hết trong hỗn hợp HNO3 (l) nhận được khí NxOy (sản phẩm khử tốt nhất ở đktc). Bao gồm tỉ khối với H2 là 22. Khí NxOy và sắt kẽm kim loại M là?

Câu 5: mang đến 9,6(g) sắt kẽm kim loại M vào 400ml dung dịch HCl. Khi phản ứng ngừng thu được 5,376 lít H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại M là ?

2. Nhì KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT AXÍT

Câu 1: Hòa tan trọn vẹn 6 g hỗn hợp X có Fe cùng một sắt kẽm kim loại M (hóa trị II) vào hỗn hợp HCl dư chiếm được 3,36 l khí H2 (ở đktc). Giả dụ chỉ hài hòa 2 (g) M thì dùng không tới 0,09 (mol) HCl trong dung dịch sắt kẽm kim loại M?

Câu 2: tổ hợp hỗn hợp bao gồm Fe cùng Zn vào 500 ml dung dịch HCl 0,4M thu được hỗn hợp A với 1,972 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp A nhận được 10,52 g muối bột khan. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong láo hợp.

Câu 3: hòa hợp 6 (g) láo hợp có Cu cùng Fe bằng dung dịch HNO3 1M (vừa đủ) nhận được 0,7 lít N2O (đktc). Tính % khối lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp.

Xem thêm: 100+ Cách Đặt Tên Cho Gấu Bông Siêu Dễ Thương, Nhí, Gấu Teddy, Thú Nhồi Bông

Câu 4: mang đến 11 g hỗn hợp 2 kim loại Al, Fe tác dụng HNO3 dư tạo nên 6,72 (l) khí NO (đktc). Tìm cân nặng hỗn hòa hợp 2 kim loại trên.

Câu 5: mang đến 0,015 mol fe ; 0,04 mol HNO3. Phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được từng nào khí NO với X. Cô cạn X thu được bao nhiêu g muối.

Câu 6: mang lại 3,68 g các thành phần hỗn hợp Al với Zn chức năng với một lượng dư hỗn hợp H2S04 10% nhận được 2,24 lít H2 (đktc). Cân nặng dung dịch sau làm phản ứng?

Câu 7: Thể tích hỗn hợp HNO3 1M loãng tối thiểu cần dùng làm hòa tan trọn vẹn 18 g tất cả hổn hợp Fe, Cu bên trên theo tỷ lệ mol 1:1 (biết làm phản ứng tạo chất khí độc nhất vô nhị là NO).

Câu 8: tất cả hổn hợp X có 2 sắt kẽm kim loại Mg với Zn có khối lượng là 46,2g. Phân tách X thành 2 phần, trong những số đó phần 2 có khối lượng gấp đôi phần 1.

- cho chỗ 1 công dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M chiếm được V lít khí H2.

- cho chỗ 2 tính năng với 800ml dung dịch H2SO4 1M thu được 13,44 lít khí H2. Tìm kiếm V?

Câu 9: Hỗn hòa hợp X tất cả Mg và sắt kẽm kim loại M. Hòa tan hoàn toàn 8g các thành phần hỗn hợp X bắt buộc vừa đủ 200 g hỗn hợp HCl 7,3%. Mặt khác mang đến 8 g hỗn hợp X chức năng với Cl2 đề xuất dùng 5,6 lít (đktc) tạo ra hai muối hạt Clorua. Kim loại M và % theo cân nặng của nó trong hỗn hợp.

Câu 10: phối hợp 12 g Fe với Cu tác dụng HNO3 dư nhận được 6,72 (l) các thành phần hỗn hợp khí B bao gồm (NO2, NO) có trọng lượng 12,2 g. Tính cân nặng muối sinh ra.

3. MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI nhì AXÍT

Câu 1: Khi phối hợp 3,6 g kim loại N nằm trong phân team chính, trong dung dịch HCl và HNO3, thấy lượng muối bột Nitrat và mong clorua thu được hơn kém nhau 7,95 (g). Tìm kim loại N, biết N công dụng với HNO3 có mặt khí NO2.

Câu 2: tổng hợp 0,1 mol Cu tác dụng 120 ml dung dịch X bao gồm (HNO3 1M, H2SO4 5M). Sau làm phản ứng liên tục thu được V (lít) khí NO. Tính V?

Câu 3: tổ hợp 9,6 g Cu vào 180 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5M. Kết thúc phản ứng thu được V lít (đktc) khí ko màu tuyệt nhất thoát ra hóa nâu ngoài không khí. Quý giá V là?

Câu 4: mang lại bột sắt công dụng với 100ml dung dịch tất cả hai axít HCl 1M cùng H2SO4 0,5M. Tinh khối lượng Fe phản bội ứng và V lít khí.

4. Hai KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI nhì AXÍT

Câu 1: đến 10 g hỗn hợp A tất cả Fe cùng Cu công dụng với dung dịch H2SO4 (l) vừa đủ. Sau phản bội ứng, người ta chiếm được dung dịch, hóa học rắn ko tan và V lít khí H2. Cũng lượng hỗn hợp đó, nếu cho tính năng với dung dịch H2SO4 sệt nóng dư thì chiếm được 7,728 lít khí SO2 (các thể tích khí các ở đktc).

Tính trọng lượng mỗi kim loại trong láo hợp.

Câu 2: mang đến 13.6 g các thành phần hỗn hợp Mg, Fe chức năng với 200ml dung dịch gồmHCl 2M và H2SO4 2M. Sau phản ứng đang thu được 6,72 lít H2 (duy nhất) bay ra (đktc). Chất nào còn dư? Tính khối lượng Mg cùng Fe trong lếu hợp.

Câu 3: kết hợp 7,74 (g) tất cả hổn hợp Mg và Al vào 500ml hỗn hợp HCl M vafff H2SO4 0,28M .Thu được dung dịch X với 8,763 lít H2 .Timhs trọng lượng muối tạo ra thành ?

5. HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT AXÍT

Câu 1: mang lại 1,68 g A bao gồm Fe, Cu, Mg công dụng H2SO4 (đ, n) tạo ra hỗn hợp T với 1,008 (l) khí SO2. Tính trọng lượng thu được muối T và số mol H2SO4 phản nghịch ứng.

Xem thêm:

Câu 2: mang lại 3 kim loại Al, Fe, Cu công dụng 2 lít hỗn hợp HNO3. Sau bội nghịch ứng chiếm được 1,792 (l) khí X tất cả (N2, NO) bao gồm tỷ khối so với Heli là 9,25.