BÀI TẬP HÓA LỚP 8

     

Bài 22 chất hóa học 8: giải bài 1, 2, 3, 4 trang 75, bài xích 5 trang 76 SGK Hóa 8: Tính theo phương trình hóa học.

Bạn đang xem: Bài tập hóa lớp 8

Các cách tiến hành:

– Viết phương trình hóa học.

– thay đổi khối lượng chất hoặc thể tích chất khí thành số mol chất

=> phụ thuộc vào phương trình hóa học để tìm số mol hóa học tham gia hoặc chất tạo thành

– đổi khác số mol chất thành trọng lượng (m = n . M) hoặc thể tích khí ngơi nghỉ đktc (V = 22,4 . N)

Gợi ý giải bài xích tập bài xích 22 Hóa 8 trang 75, 76 – Tính theo phương trình hóa học

Bài 1. Sắt tính năng với axit clohiđric:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

Nếu bao gồm 2,8 g sắt gia nhập phản ứng, em hãy tìm:

a) Thể tích khí hiđro thu được sinh sống đktc.

b) trọng lượng axit clohiđric cần dùng.

Xem thêm: Phụ Kiện Bình Phun Thuốc Trừ Sâu Điện, Phụ Kiện Bình Xịt Trừ Sâu Bằng Điện Đầy Đủ

Giải bài xích 1:

Số mol sắt thâm nhập phản ứng:

nFe = 0,05 mol

a) Thể tích khí hiđro thu được nghỉ ngơi đktc:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

Theo phương trình hóa học, ta có: nH2 = nFe = 0,05 mol

Thể tích khí thu được làm việc đktc là: VH2= 22,4 . N = 22,4 . 0,05 = 1,12 lít

b) cân nặng axit clohiđric phải dùng

Theo phương trình hóa học, ta có:

nHCl = 2nFe = 2 . 0,05 = 0,1 mol

Khối lượng HCl buộc phải dùng là: mHCl = M . N = 0,1 . 36,5 = 3,65 g

Bài 2 trang 75 Hóa 8

Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí hương thơm hắc, khiến ho, đó là khí sulfur đioxit bao gồm công thức chất hóa học là SO2

a) Viết phương trình chất hóa học của phản ứng sulfur cháy trong không khí.

b) Biết khối lượng lưu huỳnh đioxit thâm nhập phản ứng là 1,6 g. Hãy tìm:

– Thể tích khí diêm sinh đioxit xuất hiện ở đktc

– Thể tích ko khí yêu cầu dùng ngơi nghỉ đktc. Biết khí oxi chiếm 1 tháng 5 thể tích của không khí.

Xem thêm: Phân Tích Đoạn Trích Vào Phủ Chúa Trịnh Của Lê Hữu Trác, Phân Tích Đoạn Trích Vào Phủ Chúa Trịnh

Hướng dẫn bài 2:

a) Phương trình hóa học của S cháy trong không khí:


Quảng cáo


S + O2 → SO2 

Số mol của S gia nhập phản ứng:

nS = 16/32 = 0,05 mol

Theo phương trình hóa học, ta có: nSO2 = nS = nO2 = 0,05 mol

=> Thể tích khí sunfurơ có mặt ở đktc là:

VSO2= 22,4 . 0,05 = 1,12 lít

Tương từ bỏ thể tích khí oxi nên dùng làm việc đktc là:

VO2 = 22,4 . 0,05 = 1,12 lít

Vì khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí đề nghị thể tích không khí buộc phải là:

=> Vkk = 5 VO2 = 5 . 1,12 = 5,6 lít

Bài 3. Có phương trình chất hóa học sau:

CaCO3 →t0 CaO + CO2

a) đề xuất dùng bao nhiêu mol CaCO3để pha trộn được 11,2 g CaO ?

b) ước ao điều chế được 7 g CaO đề xuất dùng bao nhiêu gam CaCO3?

c) Nếu gồm 3,5 mol CaCO3tham gia phản nghịch ứng đang sinh ra bao nhiêu lít CO2(đktc) ?

d) ví như thu được 13,44 lít khí CO2ở đktc thì gồm bao nhiêu gam hóa học rắn thâm nhập và chế tạo ra thành sau bội phản ứng ?

Đáp án bài xích 3:

Phương trình phản bội ứng hóa học:


Quảng cáo


CaCO3 →t0 CaO + CO2

a) Số mol CaCO3cần sử dụng là:

Theo phương trình phản ứng hóa học, ta có:

nCaCO3 = nCaO = 11,2/56 = 0,2 mol

Vậy bắt buộc dùng 0,2 mol CaCO3 để điều chế CaO

b) Khối lượng CaCO3cần dùng để điều chế 7g CaO là:

Số mol: nCaCO3 = nCaO  = 7/56 = 0,125 mol

Khối lượng CaCO3 cần thiết là:

mCaCO3 = M . N = 100 . 0,125 = 12,5 gam

c) Thể tích CO2sinh ra:

Theo phương trình phản ứng hóa học, ta có:

nCaCO3= nCaO = 3,5 mol

VCO2 = 22,4 . N = 22,4 . 3,5 = 78,4 lít

d) Khối lượng CaCO3tham gia cùng CaO tạo nên thành:

nCaCO3 = nCaO = nCO2 = 13,44/22,4 = 0,6 mol

Vậy cân nặng các chất: mCaCO3= 0,6 . 100 = 60 gam

mCaO = 0,6 . 56 = 33,6 gam

Bài 4. a) Cacbon oxit CO chức năng với khí oxi tạo thành cacbon đioxit. Hãy viết phương trình hóa học

b) nếu muốn đốt cháy đôi mươi ml teo thì phải dùng từng nào mol CO2 nhằm sau phản ứng người ta chỉ thu được một hóa học khí nhất ?

c) Hãy điền vào mọi ô trống số mol các chất bội phản ứng và sản phẩm có ở những thời khắc khác nhau. Biết hỗn hợp CO cùng O2 thuở đầu được rước đúng tỉ trọng về số mol các chất theo phương trình hóa học.

*

Đáp án:

a) Phương trình bội nghịch ứng:

2CO + O2 → 2CO2

b) Lượng chất CO2cần dùng:

Theo phương trình phản nghịch ứng, để thu được một hóa học khí nhất là CO2 thì số mol những chất tham gia phản ứng phải theo như đúng tỉ lệ của phương trình hóa học. Ta có:

nO2 = ½ nCO2 = 1.20/2 = 10 mol

c) Bảng số mol những chất:

*

Bài 5 trang 76 chất hóa học 8

Hãy search thể tích khí oxi đủ để đốt cháy không còn 11,2 lít khí A

Biết rằng:

– Khí A gồm tỉ lệ khối so với không khí là 0,552

– thành phần theo trọng lượng của khí A là: 75% C và 25% H

Các thể tích khí đo ở đktc

Hướng dẫn:

Khối lượng mol khí A tham gia phản ứng là:

dA/kk = 0,552 => MA = 29 . 0,552 = 16 g

mC = (16.75)/100 = 12 ; mH = (16.25)/100 = 4

Đặt công thức hóa học của khí A là CxHy, ta có:

12 . X = 12 => x = 1

1 . Y = 4 => y = 4

Công thức chất hóa học của khí A là CH4

Phương trình phản bội ứng

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Theo phương trình bội nghịch ứng, thể tích oxi bằng hai lần thể tích khí CH4 nên thể tích khí oxi đủ nhằm đốt cháy không còn 11,2 lít khí A là: