Bài tập hóa lớp 11

     

gợi ý Giải bài xích 1,2,3,4,5 trang 10 SGK Hóa lớp 11: Axit, bazơ cùng muối – Chương 1.

Bạn đang xem: Bài tập hóa lớp 11

A. Cầm tắt kiến thức Axit, bazơ cùng muối:

1. Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:

– Axit là hóa học khi tan trong nước phân li ra cation H+

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

– Bazơ là chất khi rã trong nước phân li ra anion OH–

Ví dụ : NaOH → Na+ + OH–

– Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit lúc tan trong nước vừa hoàn toàn có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.

Zn(OH)2 ⇔ Zn2+ +20H– ; Zn(OH)2 ⇔ ZnO2-2 + 2H+

2. đông đảo axit mà tan trong nước phân li các nấc ra ion H+ call là các axit nhiều nấc.

Ví dụ : H2SO4, H3PO4…

Những bazơ lúc tan nội địa phân li nhiều nấc ra ion OH– gọi là các bazơ nhiều nấc. Ví dụ như : Mg(OH)2, Ca(OH)2,…

3. muối hạt là đúng theo chất, lúc tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) với anion gốc axit. Lấy một ví dụ : Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

Muối trung hòa là muối nhưng mà anion cội axit không có chức năng phân li ra ion H+. Muối hạt axit là muối mà lại anion gốc axit có khá năng phân li ra ion H+.


Quảng cáo


Sự năng lượng điện li cùa muối hạt trong nước tạo thành cation sắt kẽm kim loại (hoặc NH4+ , ion phức) và anion gốc axil.

B. Giải bài bác tập bài bác 2: Axit, bazơ và muối Hóa 11 trang 10

Bài 1. Phát biểu những định nghĩa axit, axit một nút và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối hạt axit. Lấy những thí dụ minh hoạ và viết phương trình năng lượng điện li của chúng.

Xem triết lý phía trên.

Xem thêm: Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt, Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt, Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt

Bài 2. Viết phương trình điện li của những chất sau :

a) những axit yếu đuối : H2S, H2CO3.

b) Bazơ táo tợn : LiOH.

c) những muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.


Quảng cáo


d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Giải bài 2:

a) H2S ⇔ H+ + HS– ;

HS– ⇔ H+ + S2–

H2CO3 ⇔ H+ + HCO3– ;

HCO3– ⇔ H + + CO32-

b) LiOH → Li+ + OH–

c) K2CO3 → 2K+ + CO32- ;

NaClO → Na+ + CIO–

NaHS → Na+ + HS–:

HS– ⇔ H+ + S2-

d) Sn(OH)2 ⇔ Sn2++ 2OH–;

H2SnO2 ⇔ 2H+ + SnO22-.

Bài 3. Theo thuyết A-rê-ni-ut, tóm lại nào sau đó là đúng ?

Một hợp chất trong thành phẩn phân tử gồm hiđro là axit.Một hợp hóa học trong yếu tắc phân tử bao gồm nhóm OH là bazơ.Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+trong nước là axit.Một bazơ không duy nhất thiết phải bao gồm nhóm OH trong yếu tố phân tử.

Xem thêm: Máy Bơm Lốp Xe Hơi,Xe Máy Có Đồng Hồ- 12V 260Psi, Máy Bơm Lốp Xe Hơi, Xe Máy Có Đồng Hồ 12V

Chọn C. Một phù hợp chất có công dụng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

Bài 4. Đối với hỗn hợp axit yếu ớt CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua mất sự điện li của nước thì đánh giá nào về độ đậm đặc mol ion sau đây là đúng ?

= 0,10M –> >

Chọn D:

Bài 5. Đối với hỗn hợp axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua mất sự điện li của nước thì review nào về độ đậm đặc mol ion sau đây là đúng ?