Bài Tập Giới Từ Chỉ Thời Gian

  -  

Giới tự chỉ thời gian trong giờ anh là phần nhiều từ để diễn tả cho thời gian, vị trí, cách thức… Theo sau các giới trường đoản cú thường là một trong tân ngữ, cụm danh từ hoặc đại từ.

Bạn đang xem: Bài tập giới từ chỉ thời gian

Có các giới từ thời gian phổ biến như: In, on, at, before, after, since, for, ago… và mỗi giới từ đông đảo được sử dụng trong số những trường hợp khác biệt tùy trực thuộc vào ngữ cảnh. Ngay dưới đây để rất có thể nắm rõ rộng về các giới từ này thực hiện thế nào, hãy thuộc củng cố kỹ năng qua một số trong những Bài tập giới từ chỉ không bao lâu sau đây!

*

CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN

GIỚI TỪCÁCH SỬ DỤNG
InIn có nghĩa là vào, trong. In được dùng trong số trường hợp:Tháng, năm: in June (vào mon 6), in 2021 (vào năm 2021)Vừa tháng, vừa năm: In July 1975 (vào tháng 7 năm 1975)Mùa vào nămBuổi trong ngày: in the morning (vào buổi sáng). Trừ ban đêm là at nightKhoảng thời gian: in a mintue (trong 1 phút), in 4 weeks (trong 4 tuần)

OnOn có nghĩa là vào, on thường được sử dụng khi ý muốn nói về:

Các ngày trong tuần: on Sunday (vào công ty nhật)Vừa có ngày, vừa tất cả tháng: on 25 April (vào ngày 25 mon 4)Vừa ngày, vừa tháng, vừa năm: on 25 April 2021 (vào ngày 25 tháng 4 năm 2021).Dịp lễ quánh biệt: on Christmas day (vào ngày lễ hội Giáng Sinh), on birthday (vào ngày sinh nhật).

AtAt tức là lúc, vào lúc, dùng khi có:

Thời gian cụ thể trong ngày: at 7 o’clock, at 12:00, at nightDịp lễ sệt biệt: at Christmas (vào dịp Giáng Sinh), at Easter (vào dịp nghỉ lễ hội Phục Sinh).

BeforeBefore có nghĩa là trước, trước lúc thời điểm làm sao đó xẩy ra cái gì:

Before dinner: trước bữa tiệc tối2 months before Christmas: 2 mon trước lễ Giáng Sinh

AfterGiới từ After trái cùng với Before, có nghĩa là sau, sau khi thời điểm làm sao đó xảy ra cái gì:

After graduation: Sau khi xuất sắc nghiệpAfter 9pm: Sau 6 giờ đồng hồ tối

ByBy là giới từ biểu đạt sự vấn đề nào đó xẩy ra trước thời hạn để cập đến trong câu:

I will finish the job by 9 pm. (Tôi sẽ hoàn thành công việc trước 9 giờ tối)
BetweenBetween là giới từ được thực hiện giữa nhị mốc thời hạn khác nhau. Thời gian đó kết cấu sẽ là Between….. And……… giữa 2 khoảng chừng thời gianI will go lớn the các buổi tiệc nhỏ between 6pm và 7pm. (Tôi đang đến buổi tiệc vào khoảng giữa 6 giờ tối và 7 giờ tối)

SinceSince mô tả một mốc thời gian, tức là từ khi:

Since 2010 (kể từ năm 2010)Since I graduated (từ khi tôi giỏi nghiệp)

ForNếu Since biểu đạt một mốc thời gian, thì for là 1 trong những khoảng thời gian:

for 5 years (trong vòng 5 năm)for a long time (trong một thời gian dài)

Till / UntillTill / Untill dùng để diễn tả một mốc thời gian, gồm nghĩa là: cho tới khi.

until tomorrow (cho mang đến ngày mai)until 3 o’clock (cho mang đến 3 giờ)

From…… lớn / till / untillFrom…… to lớn / till / untill: Cấu trúc chỉ thời hạn khi gồm 2 mốc thời gian, tất cả nghĩa là: từ… đến…

from Monday to/till/unitl Friday (từ thứ hai đến đồ vật 6)

To / Up toTo / Up to có nghĩa là: mang lại đến. Lớn / Up to mô tả khoảng thời hạn hoặc mốc thời gian cụ thể. Không giống với Till / Untill chỉ là mốc thời gian.

up to lớn now (cho mang lại tận bây giờ)up lớn 16 hours a day (cho cho 16 giờ đồng hồ 1 ngày)

AgoAgo là giới từ biểu đạt về quá khứ, điều gì đấy đã xẩy ra lâu. Nghĩa của Ago là: cách đây bao lâu.

5 years ago (cách đây 5 năm)

DuringDuring có nghĩa là trong trong cả khoảng thời gian nào đó.

During June (trong xuyên suốt tháng 6)During the holiays (trong xuyên suốt kì nghỉ)

WithinGiới từ bỏ Within miêu tả khoảng thời hạn nào đó ngắn lại hơn nữa so với During.

within 10 minutes (trong vòng 10 phút)within a day (trong vòng ngực ngày)

II. BÀI TẬP GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN

Bài 1: Sử dụng những giới từ tương xứng để điền vào chỗ trống ở hầu hết câu bên dưới đây

1. Aurora’s birthday is …………. May, but I don’t know which date.

2. Steve is 65. He’ll be retiring from his job ………….. Two years.

3. I don’t lượt thích dark. I try to avoid going out ………. Night

4. My car is being repaired at the garage. It will be ready ……… two hours.

5. Helen và David always go out for dinner …… their wedding anniversary.

6. My class ends…….2 pm.

7. …….Christmas day, I go to the church with my family.

8. I’m cooking…….the moment.

9. I haven’t seen him…….2000.

10. There is snow…….winter. I love this season.

11. I fell asleep……..the film.

12. Columbus discovered America……..the 15th century.

13. Jack’s gone away. He’ll be back……a week.

14. He was plating the trees…….that time.

15. We always decorate our room………Christmas.

16. She hasn’t seen Kate for a few days. She said that she had last seen her ………. Tuesday.

17. Same isn’t here…….. The moment, but he’ll be there this afternoon.

18. It rained very hard …… the night. Did you hear it?

19. The bus station was busy. A lot of buses were leaving……….. The same time.

20. It was short book & essay to read. I read it ………. A day.

21. My parents will go on a vacation …….few weeks.

Xem thêm: Cách Làm Thịt Heo Quay Da Giòn Bằng Nồi Chiên Không Dầu Da Giòn Rụm

22. My birthday is………September 18.

23. My brother likes khổng lồ play game……the evening.

24. This band was very well-known……the 1920s.

25. It has rained…….3 days without stopping.

26. I was tired this morning, so I stayed in bed…….half past ten.

27. …….Sunday morning, I usually go to lớn the park with my father.

28. I bought this dress 2 days…….

29. “Shall we go now?” “No, let’s wait………it stops raining.”

30. Don’t worry! I’ll send you this file……….2 minutes.

Đáp án:

1. In6. At11. During16. On21. In26. Till / untill
2. In7. On12. In17. At22. On27. On
3. At8. At13. In18. In23. In28. Ago
4. In9. Since14. At19. At24. In29. Till / untill
5. On10. In15. At20. In25. For30. Within

*

Bài 2: Sử dụng những giới trường đoản cú in, on, at điền vào nơi trống ngơi nghỉ những bài tập giới tự chỉ thời gian tiếp sau đây cho cân xứng nhất

1. There was a long queue of people ……………..the bus stop.

2. There was a security guard standing ………………… the entrance khổng lồ the building.

3. There are plenty of shops & restaurants………… the town centre.

4. The headquarters of the company are………….. California.

5. The man the police are looking for has a scar…………. His right cheek.

6. Sign your name ……………………..the vị trí cao nhất of the page.

7. They live in a small house ……………… the bottom of the hill.

8. There was a các mục of names, but my name wasn’t ………. The list.

9. I love lớn look up at the stars………….. The sky at night.

10. I live in a very small village. You probably won’t find it………….. Your map.

11. Is your brother……….. This photo? I don’t recognise him.

12. We had to lớn wait……… a queue for an hour to check in at the airport.

13. Is there anything interesting………. Today’s newspaper?

14. When I’m a passenger in a car, I prefer to sit the front.

15. Joe works…………. The furniture department of a large store.

16. Nicola was wearing a silver ring …………… her little finger.

17. I wasn’t sure whether I had come to lớn the right office.There was no name………… the door.

18. You’ll find the weather forecast ……………. The back page of the newspaper.

Xem thêm: Khai Thác Tài Nguyên Quá Mức, Khai Thác Tài Nguyên Thiên Nhiên

19. I wouldn’t lượt thích an office job. I couldn’t spend the whole day sitting ……………a desk.

20. Have you ever been camping? Have you ever slept …………..a tent?

Đáp án:

1. At5. On9. In13. In17. On
2. At6. At10. On14. In18. On
3. In7. At11. In15. In19. At
4. In8. On12. In16. On20. In