BÀI TẬP CHUYỂN CÂU TRỰC TIẾP SANG GIÁN TIẾP CÓ ĐÁP ÁN

     

Bạn ý muốn tường thuật, hy vọng kể lại một vấn đề đã xảy ra cho những người khác nghe nhưng lần khần phải nói cố nào, đặt câu ra sao? biết được điều đó, lúc này theshineshop.vn đang trình bày chi tiết về Câu trực tiếp, gián tiếp trong tiếng Anh – Cấu trúc, bí quyết dùng và bài xích tập tất cả đáp án để bạn đọc rất có thể nắm vững kỹ năng này nhé!

*
*
*
Câu trực tiếp con gián tiếp trong tiếng Anh

a) bài xích 1: Chuyển từ câu trực tiếp lịch sự câu con gián tiếp

“Where is my umbrella?” she asked.She asked……………………………………… ………………….“How are you?” Martin asked us.Martin asked us………………………………………… ……………….He asked, “Do I have to vày it?”He asked……………………………………… ………………….“Where have you been?” the mother asked her daughter.The mother asked her daughter…………………………………… …………………….“Which dress vì you lượt thích best?” she asked her boyfriend.She asked her boyfriend………………………………….. ……………………..“What are they doing?” she asked.She wanted to know………………………………………. …………………“Are you going khổng lồ the cinema?” he asked me.He wanted to know………………………………………. …………………The teacher asked, “Who speaks English?”The teacher wanted khổng lồ know………………………………………. …………………“How vị you know that?” she asked me.She asked me………………………………………… ……………….“Has Caron talked lớn Kevin?” my friend asked me.My friend asked me………………………………………… ……………….

Bạn đang xem: Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp có đáp án

Đáp án bài xích 1:

She asked me where her umbrella was.Martin asked us how we were.He asked if he had to do it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfriend which dress he liked best.

Xem thêm: Thực Đơn Tiệc Ngọt Sinh Nhật Cho Bé Tại Nhà, Tiệc Ngọt Gồm Những Món Gì

She wanted khổng lồ know what they were doing.He wanted to know if I was going to lớn the cinema.The teacher wanted to know who spoke English.She asked me how I knew that.

Xem thêm:

My friend asked me if Caron had talked lớn Kevin.

b) bài 2: Chọn lời giải đúng nhất:

Jane asked me __ going lớn settle down in Australia.A. When am IB. When was IC. When I wasD. Was when IMy mother said that __ when she saw me getting married.A. She feels happyB. She felt happyC. Did she fell happyD. She is felt happyKate asked me what type of instrument I used most often.A. WhatB. WhenC. IfD. No articleJohn told me __ the furniture in his closet until he came homeA. To lớn touchB. That touchingC. Not to touchD. Lớn touchingMary told me __ her decorate the house because that day is her birthday.A. If helpingB. Not to helpC. Whether khổng lồ helpD. Khổng lồ helpHe said that he met me __.A. The previous dayB. The dayC. The before dayD. The dayJenny wants to lớn know __ come back to the office.A. When will my bossB. Will when my bossC. When my boss khủng willD. When my quái vật wouldLisa told her boyfriend __ in her dining room.A. To smokeB. Not khổng lồ smokeC. That smokingD. SmokingRose asked me __ feel most interested in life.A. What make meB. If I makeC. What made meD. What did make meHe told me __ the bathroom because it was being repaired.A. To useB. Not to useC. To usingD. If using

Đáp án bài bác 2:

CBACDADBCB

Trên đấy là toàn bộ bài viết chi huyết vềCâu trực tiếp, loại gián tiếp trong tiếng Anh – bài tập gồm đáp án, hy vọng sẽ giúp đỡ bạn làm rõ và thực hiện chúng dễ dàng. Ngoại trừ Câu trực tiếp, con gián tiếpthì trong tiếng Anh còn có vô vàn các cấu trúcngữ pháp, các thì khác, các bạn cũng có thể tham khảo tạiHọc tiếng Anh thuộc theshineshop.vn. Cùng theo dõi các bài viết sau củatheshineshop.vnđể bao gồm thêm nhiều kiến thức hữu ích hơn nhé. Thanks!