Bài tập chia thì hiện tại đơn

     

Các em còn nhớ ngày hôm trước Ms Hoa Toeic đã chia sẻ bài học Thì lúc này Đơn (Simple present tense) – Công thức, phương pháp dùng, dấu hiệu nhận biết không? Để giúp các em rèn luyện con kiến thức triết lý cô đã Tổng hợp bài tập thì bây giờ đơn tất cả ĐÁP ÁN chi tiết! các em hãy siêng năng làm bài xích tập thì bây giờ đơn với rèn luyện chắc chắn là về công ty điểm ngữ pháp thì lúc này đơn nhé!

*

I.

Bạn đang xem: Bài tập chia thì hiện tại đơn

 Bài tập luyện tập thì bây giờ đơn

Bài tập 1: biến hóa các câu mang đến sẵn sang trọng thể xác định và phủ định

Thể khẳng định

Thể lấp định

Thể nghi vấn

We catch the bus every morning.

  
  

Does it rain every afternoon in the hot season?

 

They don’t drive to lớn Monaco every summer.

 

The Earth revolves around the Sun.

  

She only eats fish.

 

 
  

How often bởi vì they watch television?

  

Does he drink tea at breakfast?

 

I don’t work in London

 

Your exam starts at 09.00

 

 
 

 

Is London a large city?

 

Bài tập 2. Phân chia động từ ngơi nghỉ trong ngoặc

My father always ................................ Sunday dinner. (make)Ruth ................................ Eggs; they ................................ Her ill. (not eat; make)"Have you got a light, by any chance?" "Sorry, I ................................" (smoke)................................ Mark ................................ Khổng lồ school every day? (go)................................ Your parents ................................ Your girlfriend? (like)How often ................................ You ................................ Swimming? (go)Where ................................ Your sister ................................? (work)Ann ................................. Usually ................................ Lunch. (not have)Who ................................ The ironing in your house? (do)We ................................ Out once a week. (go)

Bài tập 3: dứt các câu sau. Hoàn toàn có thể chọn xác minh hoặc lấp định

Ví dụ:

Claire is very sociable. She knows (know) lots of people.We"ve got plenty of chairs, thanks. We don"t want (not want) any more.My friend is finding life in Paris a bit difficult. He ................................ (speak) French.Most students live quite close to lớn the college, so they ................................ (walk) there every day.How often ................................ You ................................ (look) in a mirror? I"ve got four cats và two dogs. I ................................ (love) animals.No breakfast for Mark, thanks. He ................................ (eat) breakfast.What"s the matter? You ................................ (look) very happy.Don"t try lớn ring the bell. It ................................ (work).I hate telephone answering machines. I just. ................................ (like) talking lớn them.Matthew is good at badminton. He ................................ (win) every game.We always travel by bus. We ................................ (own) a car.

Ngoài thì vượt khứ đơn những em hoàn toàn có thể tìm gọi kiến thức

Đáp án bài tập dượt thi thì hiện tại đơn

Bài tập 1: thay đổi các câu đến sẵn sang thể khẳng định và phủ định

Thể khẳng định

Thể tủ định

Thể nghi vấn

Vẻ rất đẹp ngôn từ

We catch the bus every morning.

We don’t catch the bus every morning

Do you catch the bus every morning?

Lưu ý: Với những đại từ bỏ xưng hô I, we (Tôi, bọn chúng tôi), khi chuyển sang dạng câu hỏi thường đảo qua đại tự You (Bạn, những bạn) để phù hợp về nghĩa

Các bí quyết nói khác:

- We take the bus every morning.

- We go to lớn school/work by bus every morning.

It rains every afternoon in the hot season

It doesn’t rain every afternoon in the hot season

Does it rain every afternoon in the hot season?

Các buổi trong ngày:

- Dawn: Bình minh

- Morning: Buổi sáng

- Noon: Buổi trưa

- Afternoon: Buổi chiều

- Dusk: Hoàng hôn

- Evening: Buổi tối

- Night: Đêm

- Midnight: giữa đêm

They drive khổng lồ Monaco every summer.

They don’t drive to Monaco every summer.

Do they drive to Monaco every summer?

 

Her mother is Vietnamese.

Her mother isn’t Vietnamese.

Is her mother Vietnamese?

 

She only eats fish.

She doesn’t only eat fish.

Does she only eat fish?

Fisherman(n): ngư dân

(Câu hỏi mở)

Gợi ý biện pháp trả lời: trả lời với trạng từ chỉ tần suất: usually, regularly, occasionally, sometimes,…

VD: They don’t watch television regularly.

They don’t watch television regularly.

How often vì chưng they watch television?

 

He drinks tea at breakfast

He doesn’t drink tea at breakfast

Does he drink tea at breakfast?

Tea không phát âm là /tia/

Tea /tiː/: Trà

I work in London

I don’t work in London

Do you work in London?

 

Your exam starts at 09.00

Your exam doesn’t start at 09.00

Does your exam start at 09.00?

 

London is a large city

London is not a large city

Is London a large city?

London không đọc là Luân Đôn

London /ˈlʌndən/

Bài tập 2: phân chia động từ sinh sống trong ngoặc

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp mắt ngôn từ

1

makes

Dấu hiệu là trạng tự chỉ tần suất always => phân chia động từ ở thì hiện tại đơn

Make dinner: Làm bữa tối chứ không nói là cook dinner

2

doesn’t eat / make

Diễn đạt một thói quen ở bây giờ => phân tách động từ sinh sống thì bây giờ đơn

Make somebody ill/sick: có tác dụng ai đó phát bệnh hoặc tởm tởm

3

don’t smoke

Diễn đạt một thói quen ở bây giờ => phân chia động từ sống thì bây giờ đơn

Light (n): bật lửa

4

Does…. Go

Dấu hiệu là trạng từ bỏ chỉ tần suất everyday

 

5

Do….. Like

Thói quen ra đề:

Những đụng từ chỉ ý kiến, cảm xúc cá nhân như like, think, believe,… hay được phân chia ở thì hiện tại đơn

Fiancé (Chồng chưa cưới)/ Fianée (vợ không cưới)

Spouse: Vợ, chồng

6

Do…..go

Dấu hiệu là trạng tự chỉ gia tốc often

=> phân tách động từ nghỉ ngơi thì hiện tại đơn

 

7

does.......... Work

Thói quen ra đề:

Khi hỏi về các bước và ko kèm trạng từ chỉ gia tốc và ngữ cảnh ví dụ => chia động từ sinh hoạt thì lúc này đơn

Work (v): làm cho việc

Occupation = Job (n): Nghề nghiệp

8

doesn’t .... Have.

Dấu hiệu là trạng từ bỏ chỉ gia tốc usually

 

9

does

Diễn đạt một kinh nghiệm hoặc hành vi lặp đi lặp lại trong hiện tại tại

=> phân chia động từ ở thì bây giờ đơn

Iron (n): Bàn là

Do the ironing: Là quần áo

10

go

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ tần suất once a week => phân tách động từ nghỉ ngơi thì hiện tại đơn

Once in a blue moon: Thỉnh thoảng, hãn hữu khi

 

Bài tập 3: hoàn thành các câu sau. Có thể chọn xác định hoặc che định

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp mắt ngôn từ

1

doesn’t speak

Chọn thể che định phụ thuộc nghĩa của câu: Bạn tôi thấy cuộc sống thường ngày ở Paris hơi khó khăn khăn. Cậu ấy lừng khừng tiếng Pháp

Phân biệt biện pháp dùng Say, Tell, Talk và Speak

SAY: “nói ra” hoặc “nói rằng”, chú trọng nội dung được nói ra.

Ex: - She said (that) she had a flu. (Cô ấy bảo rằng cô ấy đang bị cảm)

TELL: kể, nói cùng với ai điều gì đó, yêu ước ai đó làm gì

Ex: - My grandmother is telling me a fairy story. (Bà tôi đang kể mang đến tôi nghe một mẩu chuyện cổ tích)

- Tell him to clean the floor as soon as possible. (Bảo cậu ta lau nhà càng cấp tốc càng tốt)

SPEAK: sử dụng khi nhận mạnh đến sự việc phát ra tiếng, phân phát biểu, nói máy tiếng gì

Ex: - She is muted. She can’t speak. (Cô ấy bị câm. Cô ấy không nói được)

- She can speak English fluently. (Cô ấy nói theo một cách khác tiếng Anh thành thạo)

- She’s going to speak in public about her new environmental project. / (Cô ấy sắp phát biểu trước công bọn chúng về dự án môi trường mới của cô ấy ấy)

TALK: nói chuyện với ai, trao đổi với ai về chuyện gì

Ex: - They are talking about you. / (Họ đang nói đến bạn đấy)

2

walk

Dấu hiệu là trạng tự chỉ gia tốc everyday

Close (adj): ngay gần về không gian hoặc thời gian

Closely (adv): kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận

3

do…look

Dấu hiệu là trạng từ chỉ gia tốc often

 

4

love

Câu chứa thông tin phía trước được phân tách ở thì bây giờ đơn => Câu sau hay được cũng chia cùng thì hiện tại đơn

Thói thân quen ra đề: những động từ chỉ nhấn thức như love, like, look, know,… không bao giờ chia sống thì lúc này (hoàn thành) tiếp diễn, quá khứ (hoàn thành) tiếp tục và tương lai (hoàn thành) tiếp diễn

A mèo person (slang): tình nhân mèo

A dog person (slang): tình nhân chó

5

doesn’t eat

Chọn thể phủ định phụ thuộc nghĩa của câu: Đừng sẵn sàng bữa sáng cho Mark, xin cảm ơn. Cậu ta không ăn sáng

- breakfast /ˈbrɛkfəst/: bữa sáng

- brunch /brʌntʃ/: bữa ăn sáng của không ít người dạy dỗ muộn (breakfast + lunch)

- lunch /lʌntʃ/: bữa trưa bình thường

- luncheon /ˈlʌntʃən/: bữa trưa trang trọng

- tea-time /"ti: taɪm/: Bữa trà bánh vơi xế chiều (của người Anh)

- dinner /ˈdɪnə/: bữa tối (có thể là trang trọng)

- supper /ˈsʌpə/: ban đêm (thường ngày, với gia đình)

- midnight-snack /ˈmɪdˌnaɪt snæk/: ăn khuya

6

look

Câu chứa thông tin phía trước được phân chia ở thì bây giờ đơn => Câu sau thường được cũng phân chia cùng thì lúc này đơn

 

7

doesn’t work

Chọn thể lấp định nhờ vào nghĩa của câu: Đừng vắt nhấn chuông. Chuông cửa ngõ không hoạt động

 

8

like

Câu chứa tin tức phía trước được phân tách ở thì lúc này đơn => Câu sau hay được cũng chia cùng thì lúc này đơn

 

9

wins

Dấu hiệu là every game

Good at: xuất sắc về...

Xem thêm: 72 Bài Văn Mẫu Lớp 6 Theo Chủ Đề, 200 Bài Văn Mẫu Lớp 6 Kết Nối Tri Thức

Bad at: nhát về...

10

don’t own

Dấu hiệu là trạng tự chỉ tần suất always

 

II. Bài tập thực hành 

Bài tập 1: Thêm đuôi /s/ hoặc /es/ vào sau những từ sau:

Work → …………..

Study → …………..

Go → …………..

Eat → …………..

Cry → …………..

Wash → …………..

Play → …………..

Try → …………..

Watch → …………..

Swim → …………..

Spy → …………..

Mix → …………..

Write → …………..

Fly → …………..

Kiss → …………..

 

Bài tập 2. Điền trợ động từ vào khu vực trống nhằm thành câu che định:

I ................................ Lượt thích tea.He ................................ Play football in the afternoon.You ................................ Go khổng lồ bed at midnight.They................................ Vị the homework on weekends.The bus ................................ Arrive at 8.30 a.m.My brother ................................ Finish his work at 8 p.m.Our friends ................................ Live in a big house.The mèo ................................ Lượt thích me.I ................................ Love dogs.It ................................ Rain every afternoon here.

 

Bài tập 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

She (not study) ..…………….………. On Saturday.He (have) ………………………. A new haircut today.I usually (have) ..…………….………. Breakfast at 6.30.Peter (not/ study) ..…………….……….very hard. He never gets high scores.My mother often (teach) ..…………….………. Me English on Saturday evenings.I like Math và she (like) ..…………….………. Literature.My sister (wash) ..…………….………. Dishes everyday.They (not/ have) ..…………….……….breakfast every morning. My cousin, Peter (have) ..…………….………. A dog. It (be) ..…………….………. An intelligent pet with a short tail & big đen eyes. Its name (be)………..Kiki & it (like) ..…………….………. Eating pork. However, it (never/ bite) ..…………….………. Anyone; sometimes it (bark) ..…………….………. When strange guests visit. To be honest, it (be) ..…………….………. Very friendly. It (not/ like) ..…………….………. Eating fruits, but it (often/ play) ..…………….………. With them. When the weather (become) ..…………….………. Bad, it (just/ sleep) ..…………….………. In his cage all day. Peter (play) ..…………….………. With Kiki everyday after school. There (be) ..…………….………. Many people on the road, so Peter (not/ let) ..…………….………. The dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki khổng lồ a large field to lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) ..…………….………. Naughty, but Peter loves it very much.

Xem thêm: Top 14 Cách Trị Thâm Body Tại Nhà Từ Thiên Nhiên An Toàn Hiệu Quả Nhất

 

Bài tập 4: Viết lại câu hoàn chỉnh

Eg: They / wear suits lớn work? à bởi they wear suits to lớn work?

1. She / not / sleep late at the weekends

➤  ______________________________

2. We / not / believe the Prime Minister

➤  ______________________________

3. You / understand the question?

➤  ______________________________

4. They / not / work late on Fridays

➤  ______________________________

5. David / want some coffee?

➤  ______________________________

 6. She / have three daughters

➤  ______________________________

7. When / she / go khổng lồ her Chinese class?

➤  ______________________________

8. Why / I / have khổng lồ clean up?

➤  ______________________________

9. How often / she / go to lớn the cinema / ?

➤  ______________________________

10. She/ not/ usually/ go/ lớn the church/.

➤  ______________________________

Đáp án bài tập thực hành thì lúc này đơn

Các em kiểm tra đáp án phần bài tập thực hành nhé!

Bài tập 1:

Work → Works

Study → Studies

Go → Goes

Eat → …Eats

Cry → Cries

Wash → Washes

Play → Plays

Try → Tries

Watch → Watches

Swim → Swims

Spy → Spies

Mix → Mixes

Write → Writes

Fly → Flies

Kiss → Kisses

Bài tập 2:

don’tdoesn’tdon’tdon’tdoesn’tdoesn’tdon’tdoesn’tdon’tdoesn’t

Bài tập 3:

doesn’t studyhashavedoesn’t studyteacheslikeswashesdon’t have My cousin, Peter has a dog. It is an intelligent pet with a short tail và big đen eyes. Its name is Kiki and it likes eating pork. However, it bites anyone; sometimes it barks when strange guests visit. To lớn be honest, it is very friendly. It doesn’t lượt thích eating fruits, but it often plays with them. When the weather becomes bad, it just sleeps in his cage all day. Peter plays with Kiki everyday after school. There are many people on the road, so Peter doesn’t let the dog run into the road. He takes Kiki to lớn a large field to enjoy the peace there. Kiki is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Bài tập 4:

She does not sleep late at the weekends We vị not believe the Prime Minister vày you understand the question? They bởi vì not work late on Fridays Does David want some coffee? She has three daughters When does she go to lớn her Chinese class? Why vì I have lớn clean up? How often does she go lớn the cinema? She does not usually go khổng lồ the church.

Các em chịu khó học tập thật tốt nhé! ngoại trừ ra, em nào muốn cải thiện thêm con kiến thứcTOEIC có thể tham khảo: