Bài tập cấu trúc rẽ nhánh trong pascal

     

Ví dụ 1: Để giải phương trình bậc hai: ax2 +bx +c = 0 (a \(\neq\)0 ) ta phải: Tính Delta = b*b - 4*a*c

- Nếu Delta =0 thìphương trình có nghiệm.Bạn đang xem: Bài tập cấu trúc rẽ nhánh trong pascal

Hoặc có thể nói: Nếu Delta cấu trúc rẽ nhánh thiếu và đủ.

Bạn đang xem: Bài tập cấu trúc rẽ nhánh trong pascal

Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh, Pascal dùng câu lệnh if-then. Tương ứng với hai dạng mệnh đề thiếu và đủ nói ở trên, Pascal có hai dạng câu lệnh if-then:

a. Dạng thiếu

Cú pháp:If then ;

Trong đó:

- Điều kiện: Là biểu thức quan hệ hoặc logic.

- Câu lệnh: Là một câu lệnh của Pascal.

Sơ đồ:


*

Hình 1. Sơ đồ cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

Ý nghĩa: Điều kiện sẽ được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh được thực hiện, nếu điều kiện sai thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ 2:

if Delta b. Dạng đủCú pháp:

If then

else ;

Trong đó:

- Điều kiện: Là biểu thức quan hệ hoặc logic.

- Câu lệnh 1, câu lệnh 2: Là một câu lệnh của Pascal.

Sơ đồ:


*

Hình 2.Sơ đồ cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ

Ý nghĩa:Điều kiện sẽ được tính và kiểm tra. Nếuđiều kiện đúngthìthực hiện câu lệnh 1, ngược lại thìthực hiện câu lệnh 2.

Xem thêm: Hình Ảnh Gà Chín Cựa Trong "Sơn Tinh, Thủy Tinh" Có Tồn Tại?

Chú ý 1:Trước từ khóaElsekhông có dấu chấm phẩy (;).

Ví dụ 3:

if a mod 3 = 0 then write("a chia het cho 3")

else write("a khong chia het cho 3");

3. Câu lệnh ghép

Trong Pascal câu lệnh ghép có dạng:

Begin

;

End;

Chú ý 2:SauENDphải có dấu chấm phẩy (;)

Ví dụ 4:

if D Ví dụ 5. Tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0 , với a \(\neq\)0.

Xây dựng ý tưởng:

- Nhập 3 số a,b,c.

- Tính: delta:=b*b-4*a*c.

Xem thêm: Danh Ngôn, Những Câu Nói Hay Về Nấu Ăn Uống, Stt Ăn Uống

- Nếu deltaVí dụ 6:

Hướng dẫn:

- Trong biểu thức điều kiện ta sử dụng các phép toán logic như là or, and để gộp các điều kiện lại với nhau.