Bài Nghe Tiếng Anh 11

     

2. I met her when I was in grade 8 on the first day at the beginning of the academy year.

Bạn đang xem: Bài nghe tiếng anh 11

(Tôi chạm mặt bạn ấy khi tôi học lớp 8 vào ngày thứ nhất của năm học tập mới.)

3. We have known each other for 3 years. 

(Chúng tôi biết nhau khoảng tầm 3 năm rồi.)

4. I admire her because she is helpful, unselfish, truthful, and reliable.

(Tôi thích các bạn ấy vì bạn ấy hay hỗ trợ mọi người, ko ích kỷ, thật thà và đáng tin cậy.)


Task 1

WHILE YOU LISTEN

You will hear Lan và Lona talk about their best friends. Listen lớn their talks and then vị the tasks that follow.

(Bạn đang nghe Lan với Long nói về những bạn bạn rất tốt của họ. Hãy nghe cuộc rỉ tai của họ và làm các bài tập theo sau.)

Task 1. Listen & decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Hãy nghe với quyết định những câu sau đúng tuyệt sai.)

Lan’s Talk

T

F

1. Ha và Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.

 

 

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.

 

 

3. Lan spent two days in vị Son.

 

 

4. Ha took Lan to vì Son on her motorbike.

 

 

5. Ha introduced Lan lớn a number of her friends there.

 

 

6. Ha & Lan have become friends since Lan’s trip to vị Son.

 

 

Long’s Talk

1. Minh & Long have been friends since school.

 

 

2. Long was a guitarist.

 

 

3. Long loves Minh’s sense of humour.

 

 

4. They have a lot of things in common.

 

 

5. Minh always helped Long out of difficulties. 

 

 

Phương pháp giải:

Tapescript: 

Lan’s talk

My best friend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used khổng lồ live in Nguyen Cong Tru Residential in Hanoi. Her family moved to lớn Haiphong in 1985. It is said that Haiphong people are cold, but Ha is really, really friendly. I started khổng lồ set lớn know her when I was going on a two-day trip to lớn Doson last year and I didn"t know anybody there. I gave Ha a ring và she was so friendly, she said, “Oh, I’ll come to visit you." So she rode on her motorbike lớn Doson và twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened khổng lồ know a lot of people there, so she introduced me around, và we’ve been best friends ever since.

Long’s talk

My best friend is Minh. We met in college. I was there singing và Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he"s very very funny, và that"s one of my favourite things about him. & over the years. We have been through good times và bad times with each other, and that"s one of the things I like best about him. & we have a lot of the same interests. We like to go khổng lồ plays and movies together. But when we’re going through a rough time, he"s really a good friend, và he"s a very good listener, & he always helped me through.

Tạm dịch bài bác nghe: 

Bài nói của Lan 

Bạn rất tốt của tôi là Hà. Shop chúng tôi làm chúng ta được một khoảng thời gian dài. Công ty chúng tôi đã từng sống phổ biến ở khu cư dân Nguyễn Công Trứ, Hà Nội. Gia đình của người tiêu dùng ấy đã đưa đến tp. Hải phòng năm 1985. Bạn ta bảo rằng người hải phòng đất cảng lạnh lùng, cơ mà Hà thì thật sự thân thiện. Tôi biết bạn ấy trong một chuyến phượt 2 ngày mang đến Đồ Sơn thời gian trước và tôi đã không biết bất cứ ai ở đây cả. Tôi đã call cho Hà và bạn ấy vượt đỗi thân thiện, bạn ấy bảo " Ồ mình sẽ tới thăm bạn." bởi vì vậy chúng ta ấy đi xe cộ máy mang lại Đồ tô và đôi mươi phút sau bạn ấy sinh hoạt đây. Bạn ấy ở cùng với công ty chúng tôi khoảng 2 ngày. Bạn ấy vô tình quen biết không ít người dân ở đây, vị vậy chúng ta ấy đã dẫn tôi đi xung quanh để giới thiệu, và chúng tôi làm các bạn từ đó. 

Bài nói của Long 

Bạn rất tốt của tôi là Minh. Bọn chúng tôi gặp mặt nhau khi tham gia học đại học. Ở trên đây tôi hát cùng Minh là người chơi đàn ghi ta. Vì chưng vậy công ty chúng tôi làm câu hỏi cùng nhau siêu nhiều. Minh hết sức vui tính với hài hước, và đó là giữa những điều tôi say đắm ở chúng ta ấy. Năm mon trôi qua cửa hàng chúng tôi cùng nhau trải qua đông đảo lúc vui buồn, cùng đó là một trong những điều tôi thích hợp nhất về các bạn ấy. Và cửa hàng chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau. Chúng tôi thích cùng nhau đi coi phim và xem kịch. Dẫu vậy khi công ty chúng tôi khó khăn chúng ta ấy luôn luôn là người bạn tốt, luôn luôn là bạn biết lắng tai và trợ giúp tôi quá qua nặng nề khăn. 

Lời giải đưa ra tiết:

Lan’s Talk 

(Lan’s Talk)

T

F

1. Ha & Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.

(Hà với Lan sống chung trong khu cư dân Nguyễn Công Trứ, Hà Nội.)

 

 ✓

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.

(Lan cho là người tp. Hải phòng không thân thiện.)

 

 ✓

3. Lan spent two days in vị Son.

(Lan đã trải qua 2 ngày nghỉ ngơi Đồ Sơn.) 

 ✓

 

4. Ha took Lan to vày Son on her motorbike.

(Hà dẫn Lan mang đến Đồ Sơn bằng xe máy.) 

 

 ✓

5. Ha introduced Lan lớn a number of her friends there.

(Hà ra mắt Lan với một vài người bạn ở đây.)

 ✓

 

6. Ha & Lan have become friends since Lan’s trip to do Son.

(Hà và Lan đã trở thành bạn từ chuyến hành trình đến Đồ sơn của Lan.)

 

 ✓

Long’s Talk

(Bài nói của Long)

1. Minh & Long have been friends since school.

(Minh với Long là bằng hữu từ khi đi học.)

 

 ✓

2. Long was a guitarist.

(Long là người chơi bọn ghi-ta. )

 

 ✓

3. Long loves Minh’s sense of humour.

Xem thêm: Hiện Tại Hoàn Thành Bài Tập, Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Có Đáp Án

(Long yêu thích sự vui nhộn của Minh.)

 ✓

 

4. They have a lot of things in common. 

(Họ có không ít điểm chung.)

 ✓

 

5. Minh always helped Long out of difficulties. 

(Minh luôn trợ giúp Long khi cực nhọc khăn.) 

 ✓

 


Task 2

Task 2. Listen again and lưu ý down the ideas in the table below.

(Hãy nghe lại và lưu lại các phát minh trong bảng bên dưới đây.)

How và where they met

What they lượt thích about their friends

Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải bỏ ra tiết:


 

How & where they met

(Họ gặp gỡ nhau ra sao và ở đâu)

What they lượt thích about their friends

(Họ say mê gì về chúng ta của mình)

Lan

- They used to live in the same residential area in Hanoi.

(Họ đã có lần sống trong và một khu cư dân ở Hà Nội.)

- Lan went on a holiday to vị Son và Ha went there khổng lồ visit her.

(Lan đi nghỉ mát sống Đồ Sơn với Hà mang lại thăm chúng ta ấy.)

- Ha"s very friendly and helpful.

(Hà rất gần gũi và trợ giúp mọi người.)

- Ha"s sociable. She"s got many friends in vị Son & she introduced Lan around.

(Hà rất hòa đồng. Bạn ấy có không ít bạn ngơi nghỉ Đồ đánh và reviews Lan với tất cả người.)

Long

- They met in college.

(Họ chạm mặt nhau ở đại học.)

- Minh played the guitar. Long was a singer.

(Minh chơi lũ ghi - ta. Long là người hát.)

- They worked together.

(Họ làm việc cùng nhau.)

- Minh has a sense of humour.

(Minh bao gồm khiếu hài hước.)

- Minh likes to lớn go to lớn plays & movies.

(Minh thích hợp xem kịch và xem phim.)

- Minh is a good listener.

(Minh là người biết lắng nghe.)

- Minh is friendly & helpful.

(Minh thân mật và giỏi giúp đỡ.)


After

AFTER YOU LISTEN

Work in pairs. Take turns lớn talk about how Ha has been Lan"s best friend và how Minh has been Long"s best friend.

(Làm việc theo cặp. Hãy cố gắng phiên hỏi làm thế nào Hà trở thành tín đồ bạn rất tốt của Lan, với Minh trở thành bạn bạn tốt nhất có thể của Long.)

Lời giải chi tiết:

A: vày you remember how Ha has been Lan"s best friend?

(Bạn gồm nhớ Hà thay đổi bạn xuất sắc của Lan ra sao không?)

B: Let me see ... They used khổng lồ live in the same residential area in Hanoi. & then, Lan went on a holiday to vì chưng Son & Ha went there khổng lồ visit her.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Các Thành Phần Của Ngôn Ngữ Lập Trình, Bài 2: Các Thành Phần Của Ngôn Ngữ Lập Trình

(Để bản thân xem... Họ đã từng sống trong cùng một khu dân cư. Với sau đó, Lan đi nghỉ ngơi mát sống Đồ Sơn và Hà cho thăm Lan.)

A: How about Long và Minh?

(Còn Long và Minh thì sao?)

B: They met in college. Minh played the guitar. Long was a singer. They worked together.

(Họ gặp gỡ nhau nghỉ ngơi trường đại học. Minh chơi ghi-ta. Long là người hát. Họ thao tác cùng nhau.)