Bài Kiểm Tra Lớp 6

     

Top 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 tất cả đáp án (sách mới) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Với đứng top 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 gồm đáp án (sách mới)các bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 6 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện trường đoản cú đó lấy điểm cao trong số bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra lớp 6

*

- bộ sách Kết nối trí thức với cuộc sống

- cuốn sách Cánh diều

- cuốn sách Chân trời sáng tạo

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ gỗ dưới đây có những thiết kế gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD gồm bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD tất cả bốn góc sinh sống đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD bao gồm hai cặp cạnh đối song song AB và BC; CD với AD.

Câu 4: Tập hợp các ước bình thường của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác cùng hình vuông dưới có chu vi bởi nhau. Độ dài cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: có bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): tìm kiếm x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa hy vọng lát nền cho một căn phòng của phòng mình bao gồm hình chữ nhật cùng với chiều lâu năm là 8m cùng chiều rộng lớn là 5m. Các loại gạch lát nền được thực hiện là gạch ốp vuông gồm cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải thực hiện bao nhiêu viên gạch (coi mạch vữa không xứng đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): các bạn Hà tất cả 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng. Hà hoàn toàn có thể chia nhiều nhất vào bao nhiêu túi sao cho số bi đỏ với bi quà được chia phần đa vào những túi? lúc ấy mỗi túi gồm bao nhiêu viên bi đỏ và vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tra cứu cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, giá trị của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ gỗ dưới đây có hình dáng gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ thời trang là hình có 6 cạnh và tiến hành đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó bằng nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác minh sai là:

A) hình vuông ABCD có bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD có bốn góc ở đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD gồm hai cặp cạnh đối tuy vậy song AB với BC; CD cùng AD.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

Giải thích:

A) đúng vì chưng bốn cạnh AB; BC: CD; AD bằng nhau

B) đúng do bốn góc ngơi nghỉ đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) đúng vì gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai vì chưng AB cùng BC; CD với AD không phải các cạnh đối vì thế nó không tuy nhiên song.

Câu 4: Tập hợp những ước chung của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số trăng tròn là -20 vì trăng tròn + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác và hình vuông bên dưới có chu vi bởi nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + đôi mươi = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bằng chu vi hình vuông vắn nên chu vi hình vuông là 48cm

Độ dài cạnh hình vuông là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6

C) 5

D) 8

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn nhu cầu -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa chia hết mang lại 2 vừa phân tách hết mang đến 5 thì y phải có mức giá trị là 0

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết mang lại 3 và 9 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết mang đến 3 và 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 yêu cầu ta có x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân tách hết mang lại 3 và chia hết đến 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Từ luận

Bài 1 (2 điểm):

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= trăng tròn : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích ngôi nhà là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch ốp là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch men cô Hoa cần dùng để lát mặt nền nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số túi bi chia được nhiều nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ và vàng mỗi túi là mọi nhau đề nghị 42 ⋮ x với 30 ⋮ x. Cho nên vì thế x là ước chung của 42 cùng 30.

Mặt khác x lớn nhất (chia vào những túi nhất) yêu cầu x là cầu chung lớn nhất của 42 và 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu xoàn mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi màu đỏ mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): tìm cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường vừa lòng 1: cùng với x + 5 = 1 (vô lí vày x, y ∈ ℕ)

Trường hợp 2: cùng với x + 5 = 15 thì x = 10

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường hợp 3: cùng với x + 5 = 3 (vô lí bởi x, y ∈ ℕ)

Trường phù hợp 4: cùng với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập phù hợp B = B = 0; 1; 2; ...; 100 tất cả số phần tử là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm xác minh đúng trong các khẳng định sau:

A) một trong những chia hết mang lại 9 thì luôn chia hết mang đến 3.

B) trường hợp hai số phân chia hết mang đến 3 thì tổng của nhì số đó phân tách hết mang đến 9.

C) hầu hết số chẵn thì luôn chia hết cho 5.

Xem thêm: 30/10 Là Ngày Gì - Thuộc Cung Hoàng Đạo Gì

D) Số chia hết mang đến 2 là số có chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: phương pháp viết nào dưới đây được call là đối chiếu số 80 ra thừa số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: xác minh nào tiếp sau đây đúng

A) Hình thoi tất cả hai đường chéo bằng nhau.

B) hình vuông có bốn cạnh bằng nhau.

C) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo vuông góc cùng với nhau.

D) Hình thang có hai đường chéo bằng nhau.

Câu 6: sản phẩm công nghệ tự tiến hành phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép phân chia – phép cộng – lũy thừa.

B) Phép cộng – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy thừa – phép cộng – phép chia.

D) Lũy vượt – phép chia – phép cộng.

II. Phần trường đoản cú luận

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tìm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một nhóm y tế gồm gồm 220 phụ nữ và 280 phái mạnh dự định tạo thành các nhóm làm sao để cho số con gái và số nam ở mỗi nhóm phần đông nhau, biết số đội chia được không ít hơn 1 nhóm và không to hơn 5 nhóm. Hỏi tất cả thể phân thành mấy nhóm? khi ấy mỗi nhóm tất cả bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật có chiều lâu năm là 27cm và chiều rộng là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): đến A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Minh chứng A phân tách hết đến 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập đúng theo B = có số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số bộ phận của tập đúng theo ta sẽ tính theo cách làm tính số số hạng.

Số phần tử của tập thích hợp B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A) một vài chia hết cho 9 thì luôn chia hết mang đến 3.

B) giả dụ hai số phân chia hết mang lại 3 thì tổng của nhì số đó phân chia hết mang lại 9.

C) hầu hết số chẵn thì luôn luôn chia hết mang đến 5.

D) Số chia hết mang đến 2 là số bao gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng vị số phân chia hết đến 9 tất cả dạng 9k mà lại 9k = 3.3.k = 3.(3k) phân tách hết cho 3

B) sai bởi 6 và 9 chia hết đến 3 mà lại tổng của 6 cùng ư9 là 15 lại không chia hết cho 9.

C) sai bởi 42 là số chẵn mà lại không phân tách hết cho 5.

D) Sai vày số bao gồm tận thuộc là 3 không phân tách hết đến 2 ví dụ 33 không phân chia hết mang đến 2.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác những được màn biểu diễn dưới hình sau

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

Xem thêm: Kệ Để Sen Đá Ngoài Trời - Kệ Để Cây Cảnh, Sen Đá Bằng Tre Nhiều Tầng

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của tía đường chéo.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">