Bài đọc tiếng anh lớp 12

  -  

Trong cấu trúc đề thi THPT tổ quốc môn giờ Anh năm 2020, 2 bài Đọc hiểu chiếm tới 20% số câu hỏi. Nhằm đem về cho các em học viên lớp 12 một tư liệu ôn tập chất lượng bám sát kết cấu đề minh họa lần 2 của Bộ, dưới đây là tuyển tập các bài tập hiểu hiểu giờ anh tất cả đáp án cụ thể từng câu và bài xích dịch lịch sự tiếng Việt. Chúc những em ôn tập tốt!

6 mẹo làm đề gọi hiểu giờ đồng hồ Anh đúng mực siêu vận tốc ăn chắc điểm 10


*

Phần Đọc hiểu trong đề thi trung học phổ thông QG gồm có 2 phần: 1 bài bác đọc gọi ngắn cùng 1 bài xích đọc phát âm dài. Mỗi bài xích gồm 5 câu hỏi.

Bạn đang xem: Bài đọc tiếng anh lớp 12

Bạn vẫn xem: bài xích tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh lớp 12

Contents

1 1, bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh có đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 12 2, bài bác tập phát âm hiểu giờ anh bao gồm đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

1, bài tập phát âm hiểu tiếng anh tất cả đáp án – trích đề thi thử trung học phổ thông Chuyên Sư phạm 2020 lần 1

Bài đọc hiểu

In the past, technology và progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea lớn go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels to turn và make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together & make them bigger, we can use them lớn move things

In the last few centuries, things have begun to lớn move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, & the plane only went 37 metres. It can’t have been very exciting khổng lồ watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, & only fifty years after that, men walked on the moon. Technology is now changing our world faster and faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, and soon we will use it to vì chưng lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds khổng lồ charge your phone or tải về a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won’t make things like cars and furniture in factories – we will grow them!

Thirty years ago, people couldn’t have imagined social media like Twitter và Facebook. Now we can’t live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people’s brains, khổng lồ help them see, hear and communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won’t need smartphones lớn use social truyền thông media or search the internet because the internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, & a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened khổng lồ him. Today, many people are trying lớn develop a space solar power nguồn station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 10: The writer says that in the past ___________.

A, people didn’t invent many things

B, people didn’t want khổng lồ use wheels

C, most inventions were to vì chưng with farming

D, it took time for new ideas lớn change things

Question 11: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, to explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It’s the most important invention in history.

C, to explain how space travel started.

D, to lớn show how an invention developed quickly.


*

Máy cất cánh được nhắc đến trong bài xích đọc như một lấy ví dụ về hiện đại khoa học kỹ thuật

Question 12: What does the writer say about the future of communication?

A, We can’t know what the most popular social media will be.

B, Microchips will become faster.

C, We won’t use the internet as much.

D, We won’t need devices like smartphones.

Question 13: What does the writer say about space solar power?

A, It’s an old idea, but people are only starting to lớn develop it now.

B, It’s a science fiction idea, & nobody really thinks it will work.

C, It’s much easier khổng lồ build a solar power station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn’t succeed.

Question 14: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More & more inventions

D, Progress now and then

Bài tập đọc hiểu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án cụ thể như sau

Question 10. D

Câu 10 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói rằng trong vượt khứ

A, mọi bạn đã không sáng tạo ra những thứ

B, hầu như người không muốn sử dụng bánh xe

C, hầu như các phát minh sáng tạo là để triển khai nông nghiệp

D, nên mất thời gian để những ý tưởng mới đổi khác mọi thứ

Thông tin: In the past, technology và progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea lớn go around the world.

Tạm dịch: Trong quá khứ, technology và văn minh rất chậm. Tín đồ dân đã phát minh sáng tạo ra canh tác từ thời điểm cách đây 12.000 năm nhưng đề nghị mất 8.000 năm xem xét tưởng đi khắp thế giới.

Chọn D

Question 11. D

Câu 11 bài tập đọc hiểu giờ anh bao gồm đáp án cụ thể như sau

Tại sao nhà văn sử dụng ví dụ về sản phẩm bay?

A, Để giải thích tại sao giao thông chuyển đổi trong nuốm kỷ 20.

B, chính vì ông nghĩ rằng đó là phát minh đặc biệt nhất trong lịch sử.

C, Để giải thích cách du ngoạn vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho thấy thêm một sáng tạo đã phạt triển lập cập như núm nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun khổng lồ move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Trong Thất Tịch Không Mưa, Top 24 Câu Nói Hay Nhất Trong Thất Tịch Không Mưa

Tạm dịch: trong vài nuốm kỷ qua, gần như thứ đã bước đầu tiến bước nhanh hơn. đem một phát minh của nuốm kỷ 20 như máy bay chẳng hạn.

Chọn D

Question 12. D

Câu 12 bài tập gọi hiểu giờ anh gồm đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói gì về sau này của truyền thông?

A, họ không thể biết phương tiện truyền thông xã hội thông dụng nhất đã là gì.

B, Vi mạch vẫn trở buộc phải nhanh hơn.

C, họ sẽ không thực hiện internet nhiều.

D, bọn họ sẽ ko cần các thiết bị như điện thoại thông minh thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones to use social truyền thông media or search the mạng internet because the mạng internet will be in our heads!

Tạm dịch: chúng ta sẽ không cần điện thoại thông minh để áp dụng phương tiện truyền thông media xã hội hoặc tra cứu kiếm internet vì internet đang ở vào đầu chúng ta!

Chọn D

Question 13. A

Câu 13 bài tập gọi hiểu giờ anh có đáp án cụ thể như sau

Nhà văn nói gì về tích điện mặt trời trong không gian?

A, Đó là một ý tưởng cũ, nhưng mọi người chỉ bắt đầu phát triển nó thời điểm này.

B, Đó là một ý tưởng công nghệ viễn tưởng và không người nào thực sự cho rằng nó đang hoạt động.

C, việc xây dựng một trạm năng lượng mặt trời trong không gian dễ ợt hơn nhiều so với trên Trái đất.

D, Mọi fan đã test nó vào khoảng thời gian 1941, nhưng họ đã không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar nguồn station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened khổng lồ him. Today, many people are trying to lớn develop a space solar power station.

Chọn A

Question 14. D

Câu 14 bài tập đọc hiểu giờ anh tất cả đáp án chi tiết như sau

Tiêu đề tốt nhất cho nội dung bài viết sẽ là

A, Con tín đồ trong ko gian

B, máy vi tính sẽ giai cấp thế giới?

C, Ngày càng các phát minh

D, Tiến bộ hiện nay và sau đó

Bài viết nói về các tân tiến ở vượt khứ, hiện tại đồng thời dự kiến về tương lai

2, bài tập phát âm hiểu giờ đồng hồ anh tất cả đáp án – trích đề thi thử thpt Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

Bài gọi hiểu

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the questions.

Accidents vày not occur at random. People eighty-five years of age & older are twenty-two times likely lớn die accidentally than are children five to lớn nine years old. The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for trắng Americans or African-Americans. Males suffer accidents at more than twice the rate of females, in part because they are more prone to lớn risky behavior. Alaskans are more than three times as likely as Rhode Islanders khổng lồ die in an accident. Texans are twenty-one times more likely than New Jerseyites to die in a natural disaster. Among the one hundred most populous counties, Kern County, California (Bakersfield), has an accident fatality rate three times greater than Summit County, Ohio (Akron)

Accidents happens more often lớn poor people. Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt khổng lồ reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, & are less likely lớn use safety belts. People in rural areas have more accidents than thành phố or suburban dwellers because farming is much riskier than working in a factory or office and because emergency medical services are less readily available. These two factors – low income and rural residence – may explain why the south has a higher accident rate than the north.

(Source: Proficiency Reading)

Câu hỏi

Question 38: Which of the following is true according khổng lồ the passage?

A, Children aged five khổng lồ nine face the greatest accident risk.

B, All people face an equal risk of having an accident.

C, One in every 22 people aged 85 and over will die in an accident.

D, The risk of having an accident is greater among certain groups of people.

Question 39: The word “inferior” in the passage is closest in meaning to__________.

A, modern B, low-quality C, well-equipped D, unsafe

Question 40: According to lớn the passage, which of the following groups of people in America face the highest risk of having an accident?

A, Native Americans

B, Asian-Americans

C, white Americans

D, African-Americans

Question 41: What does the word “that” in the passage refer to?

A, males

B, native Americans

C, the risk

D, African-Americans

Question 42: Which of the following is NOT mentioned as a reason for a higher accident rate among the poor?

A, Little knowledge about safety.

B, Inadequate medical services.

C, Poor housing & working conditions.

D, Use of cars which incorporate fewer safety features.

Xem thêm: Mẹo Học Thuộc Nhanh Bảng Tính Tan Của Muối, Axit Và Bazo Dễ Nhớ

Dịch bài xích đọc:

Các chương trình đô thị hóa vẫn được tiến hành ở các nơi trên cố gắng giới, nhất là ở đông đảo vùng có tỷ lệ dân sư sinh sống dày đặc với đất đai và tài nguyên hạn chế. Đó là hệ quả tất yếu ớt của phát triển kinh tế tài chính và công nghiệp hóa. Nó đã đem về rất nhiều công dụng cho buôn bản hội của bọn chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng đưa ra nhiều vấn đề khác nhau cho cơ quan ban ngành địa phương và các nhà hoạch định thị trấn trong vượt trình duy trì đô thị hóa bền vững, đặc biệt là ở những nước sẽ phát triển.