Bài 86 Trang 43 Sgk Toán 6 Tập 2

     

(a) ,, dfrac45 . X = dfrac47;) (b),, dfrac34 : x = dfrac12.)
Bạn đang xem: Bài 86 trang 43 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Muốn search thừa số không biết ta mang tích phân tách cho thừa số vẫn biết

Muốn tìm kiếm số chia chưa chắc chắn ta mang số bị chia chia mang lại thương

Bài giải:

(eginalign a) ,, dfrac45 . X &= dfrac47 \ x &= dfrac47 : dfrac45 \ x &= dfrac47 . dfrac54 \ x &= dfrac57 endalign )

( eginalign b),, dfrac34 : x &= dfrac12 \ x &= dfrac34 : dfrac12 \ x &= dfrac34 . dfrac21 \ x &= dfrac32 endalign)


Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 12: Phép phân chia phân số - luyện tập trang 43 khác • Giải bài bác 84 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac-56... • Giải bài xích 85 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Phân... • Giải bài bác 86 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:(a) ,,... • Giải bài 87 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Tính cực hiếm biểu... • Giải bài 88 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 một tờ bìa hình chữ... • Giải bài bác 89 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 triển khai các phép... • Giải bài bác 90 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:(a) ,,... • Giải bài bác 91 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tín đồ ta... • Giải bài bác 92 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Minh đi xe đạp điện từ nhà... • Giải bài bác 93 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac47...
Mục lục Lớp 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 1: Trái Đất - Giải bài bác tập SGK Địa lý 6 •Unit 1 - giờ Anh Lớp 6: My new school - Giải bài bác tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 - sách bắt đầu tập 1 •Mở đầu sinh học tập - Giải bài tập SGK Sinh học 6 •Chương 1: Buổi đầu lịch sử nước ta - Phần 2: lịch sử dân tộc Việt nam từ nguồn gốc đến cố kỉ X •Chương 1: Cơ học - Giải bài tập SGK trang bị lý 6 •Chương 2: Góc - Hình học •: Chương 2: các thành phần tự nhiên của Trái Đất - Giải bài xích tập SGK Địa lý 6 •Unit 2- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My trang chủ - Giải bài xích tập SGK giờ Anh lớp 6 - sách mới tập 1 •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Đại cương cứng về giới Thực vật - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc - Phần 2: lịch sử vẻ vang Việt nam giới từ nguồn gốc đến ráng kỉ X •Chương 2: Nhiệt học - Giải bài tập SGK đồ vật lý 6 •Unit 3- tiếng Anh Lớp 6: My friends - Giải bài xích tập SGK giờ Anh lớp 6 - sách new tập 1 •Chương 1: Tế bào thực vật - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 3: thời gian Bắc ở trong và đấu tranh giành hòa bình - Phần 2: lịch sử vẻ vang Việt phái mạnh từ bắt đầu đến cầm cố kỉ X •Chương 3: Phân số - Số học •Chương 2: Rễ - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 4: bước ngoặt lịch sử ở đầu cầm kỉ X - Phần 2: lịch sử vẻ vang Việt phái nam từ nguồn gốc đến ráng kỉ X •Chương 3: Thân - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 4: Lá - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 7: Quả với hạt - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 8: các nhóm thực thiết bị - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 9: phương châm của thực đồ dùng - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6
bài xích trước bài xích sau


Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Với Tobe, Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Với Động Từ Tobe

Lớp 6
Bài 12: Phép chia phân số - rèn luyện trang 43
• Giải bài bác 84 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 85 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 86 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 87 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 88 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 89 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 90 trang 43 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 91 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 92 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 93 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Những Bài Hát Về Thầy Cô Mái Trường Lớp, Bài Hát Về Thầy Cô Và Mái Trường Hay

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 1: Trái Đất Unit 1 - giờ Anh Lớp 6: My new school mở màn sinh học tập Chương 1: Buổi đầu lịch sử vẻ vang nước ta Chương 1: Cơ học Chương 2: Góc : Chương 2: những thành phần tự nhiên của Trái Đất Unit 2- giờ Anh Lớp 6: My home Chương 2: Số nguyên Đại cương về giới Thực vật Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc Chương 2: Nhiệt học tập Unit 3- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My friends Chương 1: Tế bào thực đồ dùng Chương 3: giai đoạn Bắc thuộc và chiến đấu giành tự do Chương 3: Phân số Chương 2: Rễ Chương 4: bước ngoặt lịch sử ở đầu thay kỉ X Chương 3: Thân Chương 4: Lá Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính Chương 7: Quả với hạt Chương 8: những nhóm thực thứ Chương 9: sứ mệnh của thực thứ Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y