Bài 5 Trang 17 Sgk Hình Học 10

     
Đề bài

Gọi (M) với (N) thứu tự là trung điểm các cạnh (AB) cùng (CD) của tứ giác (ABCD). Chứng tỏ rằng: (2overrightarrow MN = overrightarrow AC + overrightarrow BD = overrightarrow BC + overrightarrow AD )
Bạn đang xem: Bài 5 trang 17 sgk hình học 10

Với (M) là trung điểm của (AB) ta có:+) (overrightarrow MA + overrightarrow MB = overrightarrow 0 .)

+) với mọi điểm (O) bất cứ ta có: (overrightarrow OA + overrightarrow OB = 2overrightarrow OM .)

Lời giải đưa ra tiết

(N) là trung điểm của (CD) yêu cầu ta có:

(2overrightarrow MN = overrightarrow MC + overrightarrow MD ) (1)

Theo nguyên tắc 3 điểm, ta có:

(overrightarrow MC = overrightarrow MA + overrightarrow AC ) (2)

(overrightarrow MD = overrightarrow MB + overrightarrow BD ) (3)

Từ (1), (2), (3) ta có:

(2overrightarrow MN = overrightarrow MA + overrightarrow AC + overrightarrow MB + overrightarrow BD )

(= left( overrightarrow MA + overrightarrow MB ight) + overrightarrow AC + overrightarrow BD )( = overrightarrow AC + overrightarrow BD )

Chứng minh tương tự, ta có: (2overrightarrow MN = overrightarrow BC + overrightarrow AD. )


bài xích trước bài bác sau

Có thể các bạn quan tâm


bài bác 1 trang 17 SGK Hình học tập 10


bài xích 2 trang 17 SGK Hình học tập 10


bài xích 3 trang 17 SGK Hình học tập 10


bài bác trước

bài 4 trang 17 SGK Hình học 10


bài xích sau

bài 6 trang 17 SGK Hình học tập 10


bài 7 trang 17 SGK Hình học 10


bài bác 8 trang 17 SGK Hình học tập 10


bài 9 trang 17 SGK Hình học tập 10

Xem thêm: Giải Thích Ý Nghĩa Mua Danh Ba Vạn Bán Danh Ba Đồng ”, “Mua Danh Ba Vạn, Bán Danh Ba Đồng”

Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
liên hệ

ra mắt


Về cửa hàng chúng tôi Điều khoản thỏa thuận hợp tác sử dụng dịch vụ câu hỏi thường chạm chán

lịch trình học


phía dẫn bài bác tập Giải bài xích tập Phương trình hóa học thông tin tuyển sinh Đố vui

*

*

Xem. Đặt câu hỏi. Trả lời.
*
link với Facebook
*
liên kết với Google
hoặc
Ghi nhớ Quên mật khẩu?
Đăng Nhập


Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật, Diện Tích Hình Chữ Nhật, Cách Để Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật

chưa xuất hiện tài khoản?Đăng ký ngay!