Bài 3 giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

     

Có thể tìm nghiệm của một hệ phương trình nhưng mà không vẽ hình được không? Để giải đáp thắc mắc này, theshineshop.vn xin share với chúng ta bài 3: Giải hệ phương trình bằng cách thức thế. Với triết lý và các bài tập có giải thuật chi tiết, hi vọng rằng đây đang là tài liệu có ích giúp các bạn học tập giỏi hơn.


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Quy tắc thế

Quy tắc cụ dùng để đổi khác một hệ phương trình thành hệ phương trình tương đương.

Bạn đang xem: Bài 3 giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Quy tắc thế tất cả hai cách sau:

Bước 1: xuất phát điểm từ 1 phương trình của hệ đã đến (coi là phương trình sản phẩm công nghệ nhất), ta màn biểu diễn một ẩn theo ẩn cơ rồi nạm vào phương trình sản phẩm hai để được một phương trình bắt đầu (chỉ còn một ẩn)Bước 2: sử dụng phương trình new để thay thế cho phương trình đồ vật hai vào hệ (phương trình thứ nhất cũng hay được thay thế bởi hệ thức màn biểu diễn một ẩn theo ẩn kia đạt được ở bước 1).2. Áp dụngVí dụ:
Chú ý:Nếu trong quy trình giải hệ phương trình bằng cách thức thế, ta thấy xuất hiện thêm phương trình có những hệ số của cả hai ẩn đều bằng 0 thì hệ phương trình vẫn cho có thế bao gồm vô số nghiệm hoặc vô nghiệm.

Xem thêm: Các Trường Đại Học Ở Làng Đại Học Thủ Đức Có Bao Nhiêu Trường Đại Học


1. Cần sử dụng quy tắc thế biến hóa hệ phương trình đã đến để được một hệ phương trình mới, trong những số đó có một phương trình một ẩn.

Câu 12: trang 15 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải những hệ phương trình sau bằng cách thức thế.

Xem thêm: Please Wait - Các Dạng Toán Khó Lớp 5 Hay Nhất

a. $left{eginmatrixx-y=3 và \ 3x-4y=2 và endmatrix ight.$

b. $left{eginmatrix7x-3y=5 và \ 4x+y=2 và endmatrix ight.$

c. $left{eginmatrixx+3y=-2 & \ 5x-4y=11 & endmatrix ight.$


Câu 13: trang 15 sgk toán lớp 9 tập 1

Giải những hệ phương trình sau bằng phương thức thế:

a. $left{eginmatrix3x-2y=11 & \ 4x-5y=3 & endmatrix ight.$

b. $left{eginmatrixfracx2-fracy3=1 và \ 5x-8y=3 và endmatrix ight.$


Câu 14: trang 15 sgk toán lớp 9 tập 1

Giải những hệ phương trình sau bằng cách thức thế

a. $left{eginmatrixx+ysqrt5=0 & \ xsqrt5+3y=1-sqrt5 và endmatrix ight.$

b. $left{eginmatrix(2-sqrt3)x-3y=2+5sqrt3 & \ 4x+y=4-2sqrt3 và endmatrix ight.$


Câu 15: trang 15 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải hệ phương trình $left{eginmatrixx+3y=1 và \ (a^2+1)x+6y=2a và endmatrix ight.$(1)

trong từng trường hòa hợp sau:

a. $a=-1$

b. $a=0$

c. $a=1$


Câu 16: trang 16 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải những hệ phương trình sau bằng cách thức thế:

a. $left{eginmatrix3x-y=5 và \ 5x+2y=23 và endmatrix ight.$

b. $left{eginmatrix3x+5y=1 và \ 2x-y=-8 và endmatrix ight.$

c. $left{eginmatrixfracxy=frac23 và \ x+y-10=0 và endmatrix ight.$


Câu 17: trang 16 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải các hệ phương trình sau bằng phương thức thế:

a. $left{eginmatrixxsqrt2-ysqrt3=1 & \ x+ysqrt3=sqrt2 và endmatrix ight.$

b. $left{eginmatrixx-2sqrt2y=sqrt5 và \ xsqrt2+y=1-sqrt10 và endmatrix ight.$

c. $left{eginmatrix(sqrt2-1)x-y=sqrt2 & \ x+(sqrt2+1)y=1 & endmatrix ight.$


Câu 18: trang 16 sgk toán lớp 9 tập 2

a. Xác minh các hệ số a và b, hiểu được hệ phương trình $left{eginmatrix2x+by=-4 & \ bx-ay=-5 và endmatrix ight.$

có nghiệm là: $(1;-2)$

b. Cũng hỏi như vậy, nếu hệ phương trình bao gồm nghiệm là $(sqrt2-1;sqrt2)$


Câu 19: trang 16 sgk toán lớp 9 tập 1

Biết rằng: Đa thức P(x) chia hết mang lại đa thức x - a khi còn chỉ khi P(a) = 0.

Hãy tìm các giá trị của m và n làm thế nào để cho đa thức sau đồng thời phân chia hết đến x + 1 và x - 3:

$P(x)=mx^3+(m-2)x^2-(3n-5)x-4n$


Văn mẫu lớp 9Đề thi lên 10 ToánĐề thi môn Hóa 9Đề thi môn Địa lớp 9Đề thi môn vật lí 9Tập bản đồ địa lí 9Ôn toán 9 lên 10Ôn Ngữ văn 9 lên 10Ôn tiếng Anh 9 lên 10Đề thi lên 10 chuyên ToánChuyên đề ôn tập Hóa 9Chuyên đề ôn tập Sử lớp 9Chuyên đề toán 9Chuyên đề Địa Lý 9Phát triển năng lượng toán 9 tập 1Bài tập phạt triển năng lượng toán 9