Bài 24 Trang 16 Sgk Toán 7 Tập 1

     

(eginarrayla.b.c = left( a.c ight).b\left( a.b ight).c = a.left( b.c ight)endarray)

b) Áp dụng đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cộng.

(ab + ac = a.left( b + c ight))
Bạn đang xem: Bài 24 trang 16 sgk toán 7 tập 1

Lời giải đưa ra tiết

a) ((-2,5. 0,38. 0, 4) - < 0,125. 3,15. (-8)>)

(=<(-2,5.0,4).0,38> - <(-8.0,125).3,15>)

(= <(-1).0,38> - <(-1).3,15>)

(= -0,38 - (-3,15) )

(= -0,38 + 3,15)

(= 2,77)

b) ( <(-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2> : < 2,47.0,5 - (-3,53).0,5>)

(= <(-20,83)+( - 9,17)>.0,2 : <(2,47 + 3,53).0,5>)

(=<(-30).0,2>:(6.0,5))

(= (-6) : 3)

(= -2)

theshineshop.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*Xem thêm: Lượt Khách Tiếng Anh Là Gì, Lượt Khách In English Translation

*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp theshineshop.vn
Xem thêm: Top 79+ Những Câu Nói Hay Về Sự Cố Gắng Vươn Lên

Cảm ơn bạn đã sử dụng theshineshop.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép theshineshop.vn giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.