Câu hỏi của hkgdfjghkdfhkjghjd

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Câu hỏi của hkgdfjghkdfhkjghjd

*

Bài 5. Tính thích hợp lí

1, 35.18-5.7.28

2, 45-5 .( 12+9)

3, 24.(16-5)-16.(24-5)

4, 29.(19-13)-19.(29-13)

5., 31.(-18)+31.(-81)-31

6, (-12).47+(-12).52+(-12)

7, 13.(23+22)-3.(17+28)

8, -48+48(-78)+48.(-21)

Giúp mình với mai nộp rồi

Tank you các bạn nhiều nhé♡◇♡♡♡


*

1) 35.18 - 5.7.28

= 35.18 - 35.28

= 35.(18 - 28)

= 35.(-10)

= -350

2) 45 - 5.(12 + 9)

= 45 - 5.12 - 5.9

= 45 - 60 - 45

= (45 - 45) - 60

= 0 - 60

= -60

3) 24.(16 - 5) - 16.(24 - 5)

= 24.16 - 24.5 - 16.24 + 16.5

= (24.16 - 16.24) - (24.5 + 16.5)

= 0 - (24.5 + 16.5)

= -24.5 + 16.5

= 5.(-24 + 16)

= 5.(-8)

= -40

4) 29.(19 - 13) - 19.(29 - 13)

= 29.19 - 29.13 - 19.29 + 19.13

= (29.19 - 19.29) + (19.13 - 29.13)

= 0 + (19.13 - 29.13)

= 19.13 - 29.13

= 13.(19 - 29)

= 13.(-10)

= -130

5) 31.(-18) + 31.(-81) - 31

= 31.(-18 - 81 - 1)

= 31.(-100)

= -3100

6) (-12).47 + (-12).52 + (-12)

= (-12).(47 + 52 + 1)

= (-12).100

= -1200

7) 13.(23 + 22) - 3.(17 + 28)

= 13.45 - 3.45

= 45.(13 - 3)

= 45.10

= 450

8) -48 + 48.(-78) + 48.(-21)

= 48.(-1) + 48.(-78) + 48.(-21)

= 48.(-1 - 78 - 21)

= 48.(-100)

= -4800


Đúng 2
phản hồi (0)

đợi đôi chút nhé!

Chúc nguyễn làm đúng rồi!

*
*
*


Đúng 2
comment (0)

1. 35 x 18 - 5 x 7 x 28

= 35 x 18 - (5 x 7) x 28

= 35 x 18 - 35 x 28

= 35 x (18 - 28)

= 35 x (-10)

= -350

2. 45 - 5 x (12 + 9)

= 45 - (5 x 12 + 5 x 9)

= 45 - (5 x 9 + 5 x 12)

= 45 - (45 + 60)

= 45 - 105

= -60

3. 24 x (16 - 5) - 16 x (24 - 5)

= (24 x 16 - 24 x 5) - (16 x 24 - 16 x 5)

= (24 x 16 - 16 x 24) - (24 x 5 - 16 x 5)

= 0 - (24 x 5 - 16 x 5)

= 0 - (120 - 80)

= 0 - 40

= -40

4. 29 x (19 - 13) - 19 x (29 - 13)

= (29 x 19 - 29 x 13) - (19 x 29 - 19 x 13)

= (29 x 19 - 19 x 29) - (29 x 13 - 19 x 13)

= 0 - (29 x 13 - 19 x 13)

= 0 - (10 x 13)

= 0 - 130

= -130

5. 31 x (-18) + 31 x (-81) - 31

= 31 x -(18 + 81) - 31

= 31 x (-99) - 31

= 31 x -(99 + 1)

= 31 x (-100)

= -3100

6. (-12) x 47 + (-12) x 52 + (-12)

= (-12) x (47 + 52) + (-12)

= (-12) x 99 + (-12)

= (-12) x (99 + 1)

= (-12) x 100

= -1200

7. 13 x (23 + 22) - 3 x (17 + 28)

= 13 x 45 - 3 x 45

= (13 - 3) x 45

= 10 x 45

= 450

8. -48 + 48 x (-78) + 48 x (-21)

= -48 + (-48) x 78 + (-48) x 21

= -48 + (-48) x (78 + 21)

= -48 + (-48) x 99

= -48 x (99 + 1)

= -48 x 100

= -4800


Đúng 2
comment (0)
Các câu hỏi tương từ bỏ

a. 58.75 + 58.50 – 58.25 b. đôi mươi : 2² – 59 : 58. C. (519 : 517 – 4) : 7

d. –84 : 4 + 39 : 37 + 50. E. 295 – (31 – 2².5)² f. 1125 : 1123 – 35 : (110 + 23) – 60

g. 29 – <16 + 3.(51 – 49)> h. 47 – (45.24 – 5².12) : 14 i. 10² – 60 : (56 : 54 – 3.5)

j. 2345 – 1000 : <19 – 2(21 – 18)²> k. 205 – <1200 – (4² – 2.3)³> : 40

ℓ. 500 – 5<409 – (2³.3 – 21)²> + 10³ : 15 m. 67 – <8 + 7.3² – 24 : 6 + (9 – 7)³> : 15

n. (–23) + 13 + (–17) + 57 o. (–123) + |–13| + (–7) p. |–10| + |45| + (–|–455|) + |–750|

q. –|–33| + (–15) + 20 – |45 – 40| – 57. H. 9.|40 – 37| – |2.13 – 52|


Lớp 6 Toán Ôn tập chương I
1
0

1. Tiến hành phép tính

a. 35-12-<(-14)+(-2)>

b. 49-(-54)-23

c. |31-17|-|13-52|

d. -|-5|+(-19)+18+|11-4|-57

e. 126+(-20)+|124|-(-320)-|-150|

g. (-17)+5+8+17+(-3)

k. (13-17)-(20-17+30+13)


Lớp 6 Toán Ôn tập chương I
1
0

1. B. 5 nón 3 .2 -100 : 4 + 2 mũ 3 .5

c. 6 nón 2 :9 + 50.2 -3 mũ 3. 3

d. 3 nón 2 .5 + 2 mũ 3 .10 - 81:3

e. 5 nón 13 : 5 nón 10 - 25. 2 nón 2

f. Trăng tròn : 2 nón 2 + 5 nón 9 : 5 nón 8

g. 100 : 5 mũ 2 + 7 . 3 nón 2

h.84 : 4 + 3 nón 9 : 3 nón 7 + 5 mũ 0

i. 29- <16+3 .(51-49)

J. ( 15 mũ 19: 5 mũ 17 + 3) 0 : 7

k. 7 nón 9 : 7 nón 7 - 3 mũ 2 + 2 mũ 3 . 5 mũ 2

l. 1200:2+6 mũ 2 . 2 nón 1 + 18

m. 5 mũ 9 : 5 mũ 7 + 70 :14 -20

n. 3 nón 2 . 5 - 2 nón 2 .7 + 83

o. Nón 9 : 5 mũ 7+ 12.3 + 7 mũ 0

p. 5 . 2 mũ 2 + 98 : 7 mũ 2

q. 3 mũ 11 : 3 mũ 9 _ 147 : 7 nón 2

r. 295 - ( 31 - 2 nón 2 . 5 ) mũ 2

s. 151 - 2 mũ 91 : 2 nón 88 + 1 nón 2 . 3

t. 2 mũ 38 : 2 mũ 36 + 5 mũ 1 . 3 mũ 2 - 7 nón 2

u. 7 nón 91 : 7 nón 89 + 5. 5 mũ 2 - 124

v. 4 . 15 + 28:7-6 mũ 20 : 6 nón 18

w. ( 3 nón 2 + 2 mũ 3 . 5 ) : 7

x. 11 nón 25 : 11 mũ 23 - 3 mũ 5 : ( 1 nón 10 + 2 nón 3 ) - 60

y. 5 mũ trăng tròn : ( 5 nón 15 . 6 + 5 nón 15 . 19)

z. 7 nón 18 : 7 nón 16 + 2 nón 2 . 3 nón 3

t.59. 73- 30 nón 2 + 27 . 59


Lớp 6 Toán Ôn tập chương I
4
0


Xem thêm: Cách Làm Sao Để Huyết Áp Giảm, 5 Phương Pháp Tự Nhiên Giúp Hạ Huyết Áp

Bài 27. Tìm kiếm x biếta. 89 – (73 – x) = trăng tròn b. (x + 7) – 25 = 13 c. 98 – (x + 4) = 20d. 140 : (x – 8) = 7 e. 4(x + 41) = 400 f. X – < 42 + (–28)> = –8g. X + 5 = đôi mươi – (12 – 7) h. (x – 11) = 2.2³ + 20 : 5 i. 4(x – 3) = 7² – 1³.j. 2x+1.22014 = 22015. K. 2x – 49 = 5.3² ℓ. 3²(x + 14) – 5² = 5.2²m. 6x + x = 511 : 59 + 31. N. 7x – x = 521 : 519 + 3.2² – 70.o. 7x – 2x = 617 : 615 + 44 : 11. P. 3x = 9 q. 4x = 64r. 9x–1 = 9 s. X4 = 16 t. 2x : 25 = 1u. |x – 2| = 0 v. |x – 5| = 7 – (–3) w. |x – 5| = |–7|x. |x| – 5 = 3 y. 15 – 2|x| = 13


Lớp 6 Toán Ôn tập chương I
9
0

Bài 1. Triển khai phép tính

a) 33-13(-8)

b) 160.53+47.160

c)180:150:<100:(24.2-4 mũ 2.3)>

d)43-23+(-11)

e)120.64+36.120

g)15.72:<100-(12+4 nón 5:4 nón 2)>

Bài 2. Tra cứu x

a)x-36=82

b)(2x+4).8-40=24

c)(2x+4 nón 2)-2 nón 5=64: 2 mũ 4

d) 95-x=45

e)(2x+13)-2=47-17

g)(2x+3 mũ 2)-8=50:2

Giúp em với đa số người ơi

Em đang nên rất cực kỳ gấp,bài để mai em nộp mang lại cô ạ


Lớp 6 Toán Ôn tập chương I
2
0

Câu 18. Trong những số sau, số nào là số nguyên tố: 2, 4, 13, 19, 25, 31

A. 2, 4, 13, 19, 31 B. 4, 13, 19, 25, 31

C. 2, 13, 19, 31 D. 2, 4, 13, 19


Lớp 6 Toán Ôn tập chương I
3
0

1, 1+( -2)+3+(-4) + ........ + 19 + ( -20 )

2, 1-2+3-4+....... + 99-100

3, 2-4+6-8+.......+48-50

4, -1+3-5+7-.......+97-99

Tick ai đầu tien nhé

Thank you chúng ta nhiều


Lớp 6 Toán Ôn tập chương I
1
0

1. THỰC HIỆN PHÉP TÍNH:

a) 8697-<3^7:3^5+2(13-3)>

b) 2011+ 5<300-(17-7)^2>

c) 695 -<200+(11-1)^2>

d) 129-5<29-(6-1)^2>

e) 2010-2000:<486-2(7^2-6)>

MAI MK PHẢI NỘP GẤP , GIÚP MK VỚI CÁC BẠN ƠI >
Lớp 6 Toán Ôn tập chương I
1
0

g. 29 – <16 + 3.(51 – 49)> h. 47 – (45.24 – 5².12) : 14 i. 10² – 60 : (56 : 54 – 3.5)


Lớp 6 Toán Ôn tập chương I
2
0

Lớp học tập trực tuyến đường

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô mùi hương Toán 6- Thầy Đô

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến đường

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô hương thơm Toán 6- Thầy Đô


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kết Nối Laptop Với Tivi Qua Cổng Hdmi Cực Đơn Giản Nhất

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)