131 Là Tài Khoản Gì

     

Tài khoản 131 (hay là Phải thu khách hàng) gồm các khoản buộc phải thu mang tính chất thương mại dịch vụ phát sinh từ bỏ những thanh toán giao dịch có tính chất mua – bán của doanh nghiệp, tổ chức như: chào bán hàng, hỗ trợ dịch vụ, chi tiêu tài thiết yếu hay là cho thuê TSCĐ,…

Do đó, thông tin tài khoản 131 là tài khoản phải có ở mọi loại hình công ty, doanh nghiệp. Vậy, Tài khoản 131 là gì và phương pháp hạch toán tài khoản 131 bỏ ra tiết, đúng đắn và không hề thiếu nhất theo Thông tứ 200?

Trong bài viết này, Gia Đình Kế Toán sẽ chia sẻ thông tin với hướng dẫn chúng ta cách hạch toán tài khoản 131 theo Thông tư 200 new nhất. Cùng theo dõi nội dung bài viết này nhé!


NỘI DUNG BÀI VIẾT


1. Thông tin tài khoản 131 Là Gì?

Theo lý lẽ tại Thông tứ 200/2014/TT-BTC thì tài khoản 131 là thông tin tài khoản phải thu của khách hàng: dùng để làm phản ánh các khoản nợ cần thu và tình hình thanh toán các khoản nợ bắt buộc thu của doanh nghiệp với người tiêu dùng về tiền bán sản phẩm hóa, sản phẩm, những khoản đầu tư tài chính, bất động sản nhà đất đầu tư, gia tài cố định, cung ứng dịch vụ,…

Hơn nữa, tài khoản 131 còn dùng làm phản ánh những khoản bắt buộc thu của fan nhận chi tiêu XDCB với người giao thầy về khối lượng công tác XDCB đã được hoàn thành.

Bạn đang xem: 131 là tài khoản gì

Ví dụ về thông tin tài khoản 131:

Bán sản phẩm & hàng hóa cho khách giá bán 500.000 USD, khách hàng chưa thanh toán. Đây là 1 giao dịch có đặc thù mua – buôn bán và đối tượng người sử dụng kế toán tại đây sẽ là sản phẩm & hàng hóa và khách hàng chưa thanh toán với tên thông tin tài khoản được ghi vào trong sổ sách kế toán tài chính như sau: hàng hóa – TK 156 và nên thu quý khách – TK 131.

2. Nội dung Và Kết Cấu tài khoản 131

Tài khoản 131 là trong những tài khoản có mặt ở mọi loại hình doanh nghiệp cần kế toán viên cần nắm rõ nội dung cùng kết cấu của thông tin tài khoản này để hoàn toàn có thể hạch toán một cách bao gồm xác, chi tiết và đầy đủ. Dưới đây là bảng cầm tắt ngôn từ và kết cấu thông tin tài khoản 131 mọi bạn cùng theo dõi và quan sát nhé:

TK 131 – buộc phải thu khách hàng

Bên NợBên Có
Phát sinh tăng trong kỳ kế toán:

– Số tiền bắt buộc thu của khách hàng phát sinh khi bán hàng hóa, sản phẩm, BĐS đầu tư, TSCĐ, cung ứng dịch vụ, các khoản đầu tư chi tiêu tài chính trong kỳ kế toán

– Đánh giá chỉ lại các khoản nên thu quý khách bằng ngoại tệ (với trường phù hợp tỷ giá bán ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam)

– Số chi phí trả lại cho người tiêu dùng vì đã thanh toán thừa.

Phát sinh sút trong kỳ kế toán:

– Số tiền quý khách đã giao dịch cho doanh nghiệp

– Khoản giảm ngay hàng xuất bán cho khách hàng sau khoản thời gian đã giao hàng xong nhưng quý khách có khiếu nại

– Số tiền khách hàng hàng đã nhận được ứng trước, trả trước 

– Khoản tiền giảm do quý khách hàng được tách khấu dịch vụ thương mại và chiết khấu thanh toán 

– doanh thu của hàng chào bán bị người mua đem trả lại (có hoặc không tồn tại thuế GTGT)

– Đánh giá chỉ lại các khoản đề xuất thu quý khách hàng bằng ngoại tệ (với trường hợp tỷ giá ngoại tệ sút so với Đồng Việt Nam)

Số dư mặt Nợ:

– Số tiền còn sót lại phải thu của khách hàng hàng.

Lưu ý:

Tài khoản 131 là tài khoản lưỡng tính nên có thể có số dư mặt Có. Số dư bên bao gồm sẽ đề đạt số đang thu nhiều hơn số buộc phải thu của công ty hoặc số tiền thừa nhận trước cụ thể theo từng đối tượng người dùng khách hàng cầm cố thể. Lúc lập Bảng phẳng phiu kế toán, kế toán viên nên lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng ví dụ phải thu của thông tin tài khoản 131 nhằm ghi cả phía hai bên chỉ tiêu là “Nguồn vốn” và “Tài sản”.

Tài khoản 131 có 3 thông tin tài khoản cấp 2 là TK 1311, 1312, 1318 như sau:

+ thông tin tài khoản 1311 – Phải thu phí Bảo hiểm tiền giữ hộ (BHTG) của các tổ chức gia nhập BHTG: phản ánh số giá thành BHTG bắt buộc thu nếu quý khách tham gia BHTG;

+ tài khoản 1312 – đề xuất thu chi phí phạt của các tổ chức thâm nhập BHTG: phản ánh số tiền phạt do vi phạm về khẳng định số chi phí và thời hạn nộp tổn phí phạt đề nghị thu của tổ chức;

+ tài khoản 1318 – buộc phải thu không giống của khách hàng: phản ánh các khoản buộc phải thu khác của công ty ngoài các khoản bắt buộc thu nghỉ ngơi hai tài khoản 1311, 1312.

»»» đứng đầu 10 Khóa Học kế toán Ở Đâu cực tốt Hiện Nay

3. Sơ Đồ Chữ T thông tin tài khoản 131

Tài khoản 131 có sơ đồ chữ T theo Thông tư 200 tiên tiến nhất như dưới đây:

*

4. Cách hạch toán thông tin tài khoản 131 theo Thông tứ 200

Ở phần này, Gia Đình Kế Toán đã hướng dẫn cụ thể cho các bạn cách hạch toán thông tin tài khoản 131 với một số trong những giao dịch hầu hết phát sinh trong tổ chức, doanh nghiệp nhé.

a. Lúc bán hỗ trợ dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm chưa nhận được người mua ngay bằng tiền (kể cả các khoản cần thu về tiền bán sản phẩm xuất khẩu của bên giao ủy thác), kế toán viên vẫn ghi dấn doanh thu:

– Đối với mọi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, BĐS chi tiêu thuộc các đối tượng người dùng chịu thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ sệt biệt, thuế bảo đảm môi trường, kế toán đang phản ánh doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ theo nguyên giá chỉ (chưa bao gồm thuế), những khoản thuế loại gián thu phải nộp được bóc tách riêng ngay trong khi ghi nhận lợi nhuận (đối với thuế GTGT phải nộp theo phương thức trực tiếp), ghi nhận:

Nợ TK 131 – bắt buộc thu của công ty (tổng tiền đề xuất thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (giá không tính thuế GTGT)

Có TK 333 – Thuế và các khoản nên nộp bên nước.

– Trường hòa hợp không tách ngay được những khoản thuế buộc phải nộp, kế toán viên vẫn ghi nhấn doanh thu bao hàm cả khoản thuế phải nộp. Định kỳ kế toán tài chính viên xác minh nghĩa vụ thuế cần nộp cùng ghi sút doanh thu, ghi nhận:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

Có TK 333 – Thuế và những khoản yêu cầu nộp đơn vị nước.

b. Hạch toán với khoản hàng phân phối bị người mua trả lại:

Nợ TK 5213 – Hàng buôn bán bị trả lại (giá cung cấp chưa tính thuế)

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản yêu cầu nộp công ty nước (số thuế GTGT của hàng buôn bán bị trả lại, ghi chi tiết cho từng nhiều loại thuế buộc phải nộp)

Có TK 131 – đề nghị thu của bạn (tổng tiền trừ giống như với hóa đơn)

c. Hạch toán khoản phân tách khấu thương mại dịch vụ và khoản giảm ngay hàng bán:

– Trường đúng theo khoản tiền phân tách khấu thương mại dịch vụ và giảm giá hàng chào bán đã ghi trực tiếp bên trên hóa đơn bán hàng, kế toán vẫn phản ánh doanh thu theo giá chỉ đã sút giá, trừ chiết khấu (ghi nhận theo lợi nhuận thuần) và sẽ không còn phản ánh riêng rẽ khoản sút giá, trừ phân tách khấu;

– Trường đúng theo trên hóa đơn bán sản phẩm chưa thể hiện số tiền đã phân tách khấu thương mại và giảm ngay hàng chào bán do người tiêu dùng chưa đủ đk để thừa hưởng hoặc chưa khẳng định được khoản tiền cần chiết khấu, giảm giá thì lệch giá ghi dấn theo giá không trừ ưu tiên (doanh thu gộp). Sau thời khắc kế toán ghi nhận doanh thu, nếu quý khách đủ đk được hưởng tách khấu, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá thì cần ghi dấn riêng khoản này nhằm định kỳ điều chỉnh giảm khoản doanh thu gộp, ghi nhận:

Nợ TK 521 – các khoản giảm trừ lệch giá (giá phân phối chưa tính các khoản thuế).

Nợ TK 333 – Thuế và những khoản buộc phải nộp nhà nước

Có TK 131 – nên thu của người tiêu dùng (tổng khoản tiền sút giá).

*

d. Khoản tiền phân tách khấu thanh toán phải trả cho tất cả những người mua do người mua thanh toán tiền sản phẩm trước thời hạn đã chế độ trong vừa lòng đồng, trừ vào khoản nợ phải thu khách hàng, ghi nhận:

Nợ TK 111, 112, 113 – tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Tiền đang chuyển

Nợ TK 635 – ngân sách tài bao gồm (Khoản tiền chiết khấu thanh toán)

Có TK 131 – cần thu của khách hàng.

e. Cảm nhận khoản chi phí do người sử dụng trả (kể cả chi phí lãi của số tiền nợ – nếu có), thừa nhận tiền ứng trước của người tiêu dùng theo hòa hợp đồng buôn bán hàng, cung cấp dịch vụ, ghi nhận:

Nợ TK 111, 112, 113….

Xem thêm: Xiêu Lòng Trước Những Mẫu Bánh Sinh Nhật Đẹp Tặng Chị Gái Đẹp

Có TK 131 – buộc phải thu của khách hàng

Có TK 515 – Doanh thu chuyển động tài thiết yếu (tổng các khoản chi phí lãi dấn được).

Trường hợp nhận ứng chi phí trước bằng ngoại tệ thì bên tất cả TK 131 đang ghi theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời điểm nhận khoản chi phí ứng trước (theo tỷ giá thiết lập của bank nơi ra mắt giao dịch)

f. Hạch toán các khoản nên thu ở trong phòng thầu so với khách hàng tương quan đến hòa hợp đồng xây dựng, ghi nhận:

– Khi đúng theo đồng thành lập có các khoản quy định là công ty thầu được giao dịch theo đúng tiến độ kế hoạch chế tạo thực tế:

+ Khi hiệu quả thực hiện thích hợp đồng thành lập được mong tính một giải pháp đáng tin cậy, kế toán địa thế căn cứ vào triệu chứng từ được phản ánh từ lợi nhuận tương ứng cùng với phần các bước thực tế đã hoàn thành (không bắt buộc hóa đơn) bởi vì nhà thầu tự xác định, ghi nhận:

Nợ TK 337 – giao dịch theo đúng tiến độ kế hoạch của hòa hợp đồng xây dựng

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ.

+ căn cứ vào hóa solo được lập theo tiến trình kế hoạch để phản ảnh số tiền buộc phải trả của doanh nghiệp theo quá trình kế hoạch đã ghi nhận trong phù hợp đồng, ghi nhận:

Nợ TK 131 – nên thu của khách hàng hàng

Có TK 337 – giao dịch theo đúng quy trình tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng

Có TK 3331 – Thuế GTGT yêu cầu nộp (TK 33311).

– cùng với trường hợp hợp đồng xây dựng có quy định bên thầu được thanh toán theo giá bán trị cân nặng đã xong xuôi thực tế, khi công dụng thực hiện nay được xác minh một cách an toàn và tin cậy và đã được phía quý khách xác nhận, kế toán viên phải khởi tạo hóa solo trên các đại lý phần công việc thực tế đã ngừng được người sử dụng xác nhận, địa thế căn cứ vào hóa đơn, ghi nhận:

Nợ TK 131 – đề nghị thu của khách hàng hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT đề nghị nộp (TK 33311).

– Số chi phí thưởng nhận được từ người mua trả phụ thêm cho nhà đấu thầu khi thực hiện hợp đồng đã đạt hoặc vượt một số trong những chỉ tiêu cụ thể đã được ghi trong phù hợp đồng quy định, ghi nhận:

Nợ TK 131- cần thu của khách hàng hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT bắt buộc nộp (TK 33311).

– Khoản bồi thường thu được từ người mua hay những bên khác nhằm bù đắp mang đến các giá thành không tất cả trong cực hiếm hợp đồng (như sự sai sót, sự lờ lững của người mua và những tranh chấp về những thay đổi trong việc tiến hành hợp đồng xây dựng), ghi nhận:

Nợ TK 131 – đề xuất thu của khách hàng hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT nên nộp (TK 33311).

– Khi đơn vị thầu nhận ra khoản tiền giao dịch theo trọng lượng công trình đã chấm dứt hoặc khoản tiền đã ứng trước từ bạn mua, ghi nhận:

Nợ TK 111, 112, 113…

Có TK 131 – cần thu của khách hàng hàng.

g. Trong trường hợp người tiêu dùng không giao dịch bằng chi phí mà thanh toán giao dịch bằng hàng hóa, sản phẩm (theo phương thức thương lượng hàng cho nhau), căn cứ vào quý hiếm hàng hoá nhận thảo luận (tính theo giá trị ghi vào Hóa 1-1 GTGT hoặc Hóa solo bán hàng) trừ vào tổng số nợ đề nghị thu của khách hàng hàng, ghi nhận:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, đồ dùng liệu

Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 156 – hàng hóa

Nợ TK 611- mua sắm chọn lựa (hàng tồn kho hạch toán theo phương thức KKĐK)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 131 – phải thu của khách hàng hàng.

h. Khi phát sinh khoản nợ phải thu cạnh tranh đòi thực sự quan yếu thu nợ được nhưng kế toán đề xuất xử lý xóa sổ, địa thế căn cứ vào biên bạn dạng xử lý xóa nợ, ghi nhận:

Nợ TK 229 – dự phòng tổn thất gia tài (TK 2293) (số đang lập dự phòng)

Nợ TK 642 – bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp (số chưa được lập dự phòng)

Có TK 131 – cần thu của khách hàng.

i. Hạch toán những khoản yêu cầu thu về chi phí ủy thác tại mặt nhận ủy thác xuất nhập khẩu

Nợ TK 131 – đề xuất thu của khách hàng hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (TK 5113)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (TK 33311)

j. Khi kế toán viên lập báo cáo tài chính, số dư nợ yêu cầu thu của người tiêu dùng bằng nước ngoài tệ được đánh giá theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời khắc lập report tài chủ yếu trong kỳ kế toán:

– nếu như tỷ giá ngoại tệ tăng đối với tỷ giá bán Đồng vn thì kế toán viên ghi nhận:

Nợ TK 131 – cần thu của khách hàng hàng

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái (TK 4131).

Xem thêm: Ý Nghĩa Truyện Cổ Tích Sự Tích Trái Dưa Hấu Và Ý Nghĩa Sâu Sắc Về Sự Cố Gắng

– trường hợp tỷ giá ngoại tệ bớt so cùng với tỷ giá Đồng vn thì kế toán tài chính viên ghi nhận:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái (TK 4131)

Có TK 131 – yêu cầu thu của khách hàng.