13 quy tắc trọng âm

  -  

Tiếp tuc với chủ đề về trọng âm, có tương đối nhiều cách tiến công trọng âm được share tuy nhiên sẽ giúp đỡ bạn tất cả cách hiểu dễ dàng nhất thì hôm nay Patado sẽ tiết lộ tới bạn 13 quy tắc tấn công trọng âm trong giờ đồng hồ Anh ít tín đồ biết, cùng tò mò ngay nha.

Bạn đang xem: 13 quy tắc trọng âm

IELTS là gì? khám phá tất tần tật thông tin về chứng từ IELTS

Accent là gì? khám phá các một số loại accent giờ đồng hồ Anh phổ cập nhất hiện nay

I. Tầm đặc biệt của trọng âm

Lỗi sai trong trọng âm của tự là một lý do phổ biến gây ra sự hiểu lầm trong giờ Anh.Nhấn to gan lớn mật âm tiết sai trong một từ có thể khiến từ kia rất nặng nề nghe và khó khăn hiểu.Nhấn vào một âm tiết không giống nhau có thể biến đổi nghĩa hoặc nhiều loại của từ.

Ví dụ: project


/ˈprɑː.dʒekt/: kế hoạch

/prəˈdʒekt/: dự đoán

Chính do thế, các bạn cần cố chắc giải pháp đánh trọng âm để nâng cấp được kĩ năng giao tiếp cũng tương tự tránh những lỗi sai trong số bài thi nhé.

II. 13 quy tắc tiến công trọng âm

Việc hiểu phương pháp đánh trọng âm rất đặc biệt quan trọng trong các bài thi đại học, khi chúng ta hiểu và hoàn toàn có thể vận dụng vào thực hành thì kĩ năng nói tiếng Anh của các bạn sẽ cải thiện khôn xiết nhiều.

Có một số trong những cách tấn công trọng âm hơi phổ biến, hôm nay bạn hãy cùng Patado tìm hiểu ngay bên dưới đây.

*

Qui tắc 1. Tính trường đoản cú (Adj) cùng danh từ bỏ (N) nhị âm tiết, dìm trọng âm ở âm ngày tiết đầu tiên

Ví dụ:

Ruler: /ˈruːlər/Credit: /ˈkredɪt/Rainy: /ˈreɪni/India: /ˈɪndiə/Perfect: /ˈpɜːrfɪkt/

Qui tắc 2. Giới trường đoản cú (prepositon) và cồn từ (V) hai âm tiết, trọng âm được dấn ở âm tiết máy hai

Ví dụ:

Relax: /rɪˈlæks/Receive: /rɪˈsiːv/Direct: /dəˈrekt/Beside: /bɪˈsaɪd/Decide: /dɪˈsaɪd/Among: /əˈmʌŋ/

Phần lớn những từ có hai âm tiết phần lớn nhấn trọng âm sinh hoạt âm tiết đầu tiên, chỉ tầm 20% ngoại lệ.

Note: Trong giờ Anh có một vài trường phù hợp từ có hai âm huyết được phạt âm theo nhì cách không giống nhau và nghĩa của bọn chúng cũng gắng đổi, vì chưng trọng âm thay đổi nên cách phát âm cũng cố đổi. 

Ví dụ:

Present

/ˈpreznt/ = a gift (N); không hẳn quá khứ hay tương lai (Adj)

/pre’znt/= to give something to lớn someone (V)

Object:

/ˈɑːbdʒekt/ = đồ vật mà bạn có thể nhìn thấy hoặc va vào (N)

/ɑːb’dʒekt/= không đồng ý với một cái nào đó (V)

3. Qui tắc 3: Tính từ (Adj) có hai âm tiết nhấn trọng âm vào âm tiết trang bị nhất

Ví dụ:

Lovely: /ˈlʌvli/Gorgeous: /ˈɡɔːrdʒəs/Careful: /ˈkerfl/

4. Qui tắc 4: các từ tía âm tiết chấm dứt bằng -ly, -er, thì dấn trọng âm ở âm tiết thiết bị nhất

Ví dụ:

Orderly: /ˈɔːrdərli/Quietly: /ˈkwaɪətli/Quickly: /ˈkwɪkli/Manager: /ˈmænɪdʒər/Easier: /ˈiːzi/

5. Qui tắc 5: các từ kết thúc bằng phụ âm hoặc -y, dấn trọng âm nghỉ ngơi âm máu đầu tiên

Ví dụ:

Reality: /riˈæləti/Helpful: /ˈhelpfl/Gradient: /ˈɡreɪdiənt/January: /ˈdʒænjueri/

*

6. Qui tắc 6: các từ tất cả nhiều kết thúc khác nhau

Dưới đấy là danh sách các hậu tố nhưng trọng âm được để ngay trước hậu tố đó.

Ví dụ:

able: ADDable, DURable, LAUGHableial: differENTial, SOcial, fiNANcialcian: muSIcian, phySIcian, cliNIcianery: BAkery, SCEneryian: coMEdian, ciVILian, techNIcianible: reSIstible, imPOSsible, TERRibleic: arCHAic, plaTOnic, characteRISticics: diaBEtics, paediAtrics, TOpicsion: classifiCAtion, repoSItion, vegeTAtionia: MEdia, bacTERia, vicTORiaient: inGREdient, PAtient, ANcientious: mySTERious, reLIgious, VARiousish: SELfish, ENglish, PUnishosis: hypNOsis, diagNOsis, osMOsis

7. Qui tắc 7: những từ gồm hậu tố -ee, –ade, –oon, –ese, -ette, –que thì dìm trọng âm ở chính hậu tố đó

Ví dụ:

ade: lemoNADE, cruSADE, arCADEee: aGREE, jamborEE, guaranTEEeer: sightSEER, puppeTEERese: SiamESE, JapanESE, chEESEette: cassETTE, CorvETTE, towelETTEque: unIQUE, physIQUEoon: baLOON, afterNOON, carTOON

8. Qui tắc 8: những từ gồm hậu tố là -tion, -sion và -ic

Đặt trọng âm làm việc âm tiết thứ hai từ cuối từ với những từ dứt bằng -ic, -sion với -tion.

Ví dụ:

Iconic: /aɪˈkɑːnɪk/Pacific: /pəˈsɪfɪk/Economic: /ˌekəˈnɑːmɪk/Impression: /ɪmˈpreʃn/Hypertension: /ˌhaɪpərˈtenʃn/Reputation: /ˌrepjuˈteɪʃn/

Lưu ý:

Người bạn dạng ngữ chưa hẳn lúc nào cũng trở nên tuân theo phép tắc về vị trí để trọng âm với một từ.

Ví dụ, với trường đoản cú “television” đang có một số người phát âm là /ˈtelɪvɪʒn/ và một số còn lại đang phát âm là nói /telɪ’vɪʒn/.

9. Qui tắc 9: các từ kết thúc bằng -cy,-ty, -phy, -gy cùng -al

Đặt trọng âm ở âm tiết vật dụng ba từ thời điểm cuối với những từ xong xuôi bằng -cy, -ty, -phy, -gy và -al.

Ví dụ:

Democracy: /dɪˈmɑːkrəsi/Geography: /dʒiˈɑːɡrəfi/Allergy: /ˈælərdʒi/Nautical: /ˈnɔːtɪkl/Charity: /ˈtʃærəti/Critical: /ˈkrɪtɪkl/

10. Qui tắc 10: Trọng âm với tự ghép

a. Tính từ ghép

Được sản xuất bởi ít nhất hai từ với thường được nhận biết bằng dấu gạch nối. Đa số trọng âm của tính từ ghép sẽ tiến hành nhấn làm việc âm tiết của từ thứ hai.

Xem thêm: Bài Tập Hình Học Lớp 8 Chương 1, Bài Tập Tổng Hợp Hình Học 8

Ví dụ:

rock-SOlidtwo-MEterold-FAshionedfourty-MInuteb. Động trường đoản cú ghép

Có thể hiểu nếu gồm hai hoặc các động trường đoản cú đi cùng với một chủ ngữ thì nó sẽ là đụng từ ghép. Trọng âm của đụng từ ghép sẽ nằm ở vị trí là làm việc âm tiết sau cùng hoặc trang bị hai.

Ví dụ:

Jennie loves pho but deTESTS green onion.Mina cooked soup and ATE them up.c. Danh tự + danh trường đoản cú ghép

Khi danh tự kết phù hợp với từ ghép thì sẽ khởi tạo ra danh từ tất cả hai danh từ bỏ ghép. Trường hòa hợp này ta sẽ nhấn trọng âm ở từ đầu tiên.

Ví dụ:

BOARD memberAIRplane mechanicFPT headquarters

PROject manager

11. Qui tắc 11: Trọng âm của danh từ riêng biệt (tên người, địa điểm, sự vật…) thì trọng âm được dìm ở từ đồ vật hai

Ví dụ:

South AFRICAMs.MINATrang Tien PLAZA

12. Qui tắc 12: Trọng âm của đại từ phản thân

Nhấn trọng âm vào âm tiết sản phẩm hai.

Ví dụ

Myself: /maɪˈself/Themselves: /ðəmˈselvz/Ourselves: /ˌaʊərˈselvz/

13. Qui tắc 13: Trọng âm của số đếm

Với các số là bội của số 10, ta thừa nhận trọng âm tại âm ngày tiết đầu tiên.

Ví dụ:

FOURtyONE-hundredTWO-thousand

III. Mẹo học trọng âm

Từ điển là công cụ tuyệt đối để học tập trọng âm của từ. Đối với từng từ, từ bỏ điển chỉ ra rằng vị trí của trọng âm, kí hiệu bằng cách đặt lốt (‘) trước trọng âm. Ngoại trừ ra, các bạn sẽ học được giải pháp phát âm chuẩn chỉnh từ phiên âm gồm trong trường đoản cú điển.

Bạn nhớ rằng, các quy tắc nêu trên chỉ là đa phần và sẽ có được những trường vừa lòng ngoại lệ. Cách rất tốt để học tập trọng âm của tự là xem từ bỏ điển hoặc sách lý giải phát âm từ cùng luyện nói giờ đồng hồ Anh hàng ngày. Bạn càng thực hành thực tế nhiều, bạn càng thuận tiện cảm dấn tiếng Anh và nói một cách thoải mái và tự nhiên nhất.

Trên phía trên Patado đã chia sẻ với các bạn 13 quy tắc tấn công trọng âm tiếng Anh khôn xiết dễ nhớ, mong muốn các các bạn sẽ hiểu rõ rộng và áp dụng được vào thực tế.

Xem thêm: Cách Cúng Vàng Ngày Vía Thần Tài Để Phát Tài Phát Lộc Cả Năm

Tìm hiểu thêm về qui tắc thừa nhận trọng âm từ, trọng âm câu cực bỏ ra tiết

Đừng quên theo dõi Patado nghỉ ngơi những nội dung bài viết bổ ích khác các bạn nha!

Liên hệ ngay lập tức với Patado giả dụ có bất kể khó khăn gì trong quá trình học giờ Anh, Patado sẵn sàng giúp cho bạn giải đáp thắc mắc.